Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time) trong tiếng Anh

Trạng từ là một thành phần quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Trong ngữ [...]

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place) trong tiếng Anh

Trạng từ được phân chia thành nhiều loại, trong đó đáng chú ý nhất là [...]

Cụm động từ (Phrasal verb) – Tổng hợp 70 cụm động từ thông dụng nhất

Cụm động từ (Phrasal verb) là một phần kiến thức khó, do số lượng cụm [...]

Cấu trúc Enough trong tiếng Anh và cách sử dụng

Cấu trúc Enough là chủ điểm ngữ pháp khá phổ biến trong tiếng Anh, thường [...]

Cấu trúc USED TO trong tiếng Anh và các cách dùng phổ biến

Trong kì thi IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung, cấu trúc used to [...]

Cấu trúc So that và Such that trong tiếng Anh

So that … và Such that … là 2 cấu trúc câu phổ biến và [...]

Các dạng bài tập Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ (Preposition) là chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Vậy giới [...]

Giới từ trong Tiếng Anh (Prepositions) – Định nghĩa & cách sử dụng

Giới từ (Prepositions) trong tiếng Anh được sử dụng như thế nào? Nếu bạn vẫn [...]

Tổng hợp Mệnh đề quan hệ rút gọn – 5 cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mệnh đề quan hệ và bài tập [...]

Các dạng bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 – Có đáp án

Bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh cũng được xem là một trong những [...]

DMCA.com Protection Status