Các dạng bài IELTS writing task 1 mới nhất năm 2024

Bài viết hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ [...]

(Mới nhất) IELTS Speaking topic Home Accommodation- Full 3 Parts 1, 2 & 3

IELTS Speaking topic Home Accommodation là một trong số những chủ đề phổ biến nhất [...]

IELTS Speaking Topic Family Part 1, 2 các mẫu câu trả lời

Topic Family IELTS speaking là một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi [...]

Topic Mirror | Gợi ý một số câu trả lời IELTS Speaking Part 1

Các bạn đã và đang luyện thi IELTS sẽ dễ dàng nhận ra Topic Mirror khá [...]

Tổng quan 6 dạng bài trong IELTS Listening và cách làm

Listening là một phần thi quan trọng trong kỳ thi IELTS, nếu các bạn làm [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 11/06/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề thi IELTS Writing ngày 11/06/2022 chi tiết. Nhằm [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Cách làm dạng bài True/ False/ Not given trong IELTS Reading

Dạng bài True/ False/ Not given là một trong những dạng câu hỏi trong IELTS [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

DMCA.com Protection Status