IELTS Speaking Topic Family Part 1, 2 các mẫu câu trả lời

Topic Family IELTS speaking là một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi [...]

Topic Mirror | Gợi ý một số câu trả lời IELTS Speaking Part 1

Các bạn đã và đang luyện thi IELTS sẽ dễ dàng nhận ra Topic Mirror khá [...]

Tổng quan 6 dạng bài trong IELTS Listening và cách làm

Listening là một phần thi quan trọng trong kỳ thi IELTS, nếu các bạn làm [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 11/06/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề thi IELTS Writing ngày 11/06/2022 chi tiết. Nhằm [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Cách làm dạng bài True/ False/ Not given trong IELTS Reading

Dạng bài True/ False/ Not given là một trong những dạng câu hỏi trong IELTS [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Cách làm dạng bài MAPS – IELTS Writing task 1

Đối với những bạn đang học IELTS, chắc hẳn ngoài dạng bài Process thì dạng bài [...]

Kho từ vựng cho Bar chart ghi điểm Writing task 1 & Bài mẫu tham khảo

Mỗi dạng bài biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 sẽ có kho từ vựng [...]

DMCA.com Protection Status