Describe A Newspaper Or Magazine You Enjoy Reading – IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Describe a newspaper or magazine you enjoy reading là một trong những chủ đề quen thuộc trong IELTS Speaking Part 2.

Nhiều bạn cho rằng chủ đề này gần gũi với đời sống hàng ngày nên từ vựng và cấu trúc dùng không cần quá chuyên sâu, đồng thời các bạn có kiến thức thực tiễn nên làm bài dễ dàng hơn những đề khác. Tuy nhiên, dù dễ nhưng các bạn cũng không nên quá chủ quan. Trong bài viết hôm nay, Học IELTS gợi ý cho các bạn bài nói tham khảo cho chủ đề Describe a newspaper or magazine, cùng xem qua nhé!

Describe A Newspaper Or Magazine You Enjoy Reading
Describe A Newspaper Or Magazine You Enjoy Reading

IELTS Speaking Part 1 – Topic: Newspaper/ Magazine

1. Do you often read Newspaper/ Magazine?

Well, I’m actually not the type of people who dip into their daily newspapers. Since the presence of the Internet is pretty much ubiquitous nowadays, I often go online and flick through e- news on a regular basis. It is surprising to know that social media platforms like Facebook can keep you updated with what’s going on around the world.

2. Do you prefer to read local news or international news?

I actually don’t have any preference toward either of them. Domestic news is obviously important because those affairs have a direct impact on our life. On the other hand, foreign news is very interesting as they can help me enrich my horizons, therefore I don’t want to lose track of either of them.

3. Which is more popular where you live, newspapers or magazines?

I would say that these two share equal popularity in Vietnam. Newspaper, although may be a little bit old-fashioned, is still the main source of daily news for adults, especially among senior citizens. On the other hand, magazines are becoming increasingly appealing to young people for their attractive visuals nd interesting columns

4. Do you think Newspaper/ Magazine will be very important to you in the future?

I think it depends. Since the development of technology never seems to come to a halt, I strongly believe that I will choose e- newspapers over the traditional edition. Besides the obvious convenience that e- news can offer, I’m drawn to the fact that it’s much cheaper and more reliable.

Từ vựng cần chú ý:

 • Dip into (phrv): đọc kỹ lưỡng, đọc nghiền ngẫm
 • Ubiquitous (adj): có mặt khắp nơi
 • Social media platform: nền tảng mạng xã hội
 • Keep s.o updated with: cập nhật với điều gì
 • Appealing (adj): cuốn hút
 • Attractive visuals: hình ảnh đẹp đẽ
 • Column: bài báo (trong tạp chí)
 • Come to a halt: đến điểm dừng
 • Choose s.th over sth: chọn cái này thay vì cái kia
 • Cup of tea (n): Sở thích
 • Scroll down (v): Lướt
 • Keep myself updated (v): Cập nhật

IELTS Speaking part 2 – Topic: Describe a newspaper or magazine

Cấu trúc câu nên dùng khi Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Dưới đây là những cấu trúc bạn có thể dùng trong chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

S + be + a fan of + something Ai đó thích cái gì
S + be + a kind of + Noun + who + S + V… Tôi là tuýp người mà….
If + S + V (past tense)…, S + would/could/should/might + V… Câu điều kiện loại 2
S + be + V (past participle)… Câu bị động
Từ vựng chủ đề Describe a newspaper or magazine
Từ vựng chủ đề Describe a newspaper or magazine

Từ vựng cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Để áp dụng được những cấu trúc trên một cách thành thục thì chúng ta cần phải có một nguồn từ vựng phù hợp. Dưới đây là những từ vựng hay ghi điểm với giám khảo để các bạn tham khảo nhé!

Từ vựng Phiên âm Loại từ Ý nghĩa
Fantasy novel ˈfæn.tə.si ˈnɒv.əl Noun tiểu thuyết khoa học viễn tưởng
Out of boredom aʊt əv ˈbɔː.dəm Adverb 1 cách buồn chán
Be into something biː ɪn.tuː ˈsʌm.θɪŋ Phrase đam mê cái gì đó
Medicinal herbs məˈdɪs.ɪ.nəl hɜːb Noun thảo dược
To Anticipate tuː ænˈtɪs.ɪ.peɪt Verb dự đoán trước, lường trước
Jet lag dʒet ˌlæɡ Noun cảm giác mệt mỏi vì bị lệch múi giờ
To rummage through something tuː rʌm.ɪdʒ θruːsʌm.θɪŋ Verb: rummage lục lọi cái gì đó
To mitigate tuː mɪt.ɪ.ɡeɪt Verb làm nhẹ đi, giảm đi
To accumulate ˈtu: əˈkjuː.mjə.leɪt Verb tích lũy, thu thập
An avid reader Æn æv.ɪd ˈriː.dər Noun Một độc giả cuồng nhiệt
Từ vựng Phiên âm Loại từ Ý nghĩa

Discount coupons

  Noun Phiếu giảm giá
Run   Noun Chạy hoặc kiểu khởi động chương trình, cung cấp gì đó
Issue   Noun Số tạp chí định kỳ
Subscriber   Noun Số người đăng ký
Fully intend to   Verb: intent Chuẩn bị kế hoạch làm gì đó
Carry on   Phrasal verbs  Tiếp tục
Glossy    Adjective Mịn màng, sáng, đẹp
Outstanding    Adjective Tốt, rất quan trọng

Bài mẫu cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Sau khi tìm hiểu về cấu trúc và từ vựng cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading trong IELTS Speaking Part 2 rồi thì chúng ta cùng viết bài hoàn chỉnh nhé!

Đề 1: Describe a newspaper or magazine that you like to (or, often) read

You should say:

 • what newspaper/ magazine it is
 • what the newspaper/ magazine is about
 • how often you read it
 • what kinds of people generally read this newspaper/ magazine
 • and explain why you like to read it.

Bài mẫu

Well, truth be told, I’m not a big fan of newspapers and magazines since I’m a kind of boy who loves reading comic books and fantasy novels. However, the only magazine which interests me is “Medicine and Health”.

This magazine is published weekly by the Ministry of Medicine. As much as I can remember, I first read this one accidentally by randomly grabbing one piece of newspaper on my mom’s desk to read out of boredom. I was just looking for something to do to kill time but at that moment, I couldn’t extract myself from the magazine since I am really into medicine.

It was all about medicine and medicinal herbs, especially Vietnamese herbs, and it educates people about the usage of them alongside some unwanted effects to anticipate. Moreover, there are various pieces of information about how to take care of sick people, which was quite a good source of knowledge for me to dig deeper into. If we could apply all these things in real life, it would do wonders for ourselves, and the results would be seen in no time.

I remember one time when I was away from home for the first time, I got a headache from jet lag. Unfortunately, the phone could not access the network so I couldn’t call mom at all. Keeping myself calm, I rummaged through my memories for some ways to mitigate my pain, and I found some that I had got from reading that magazine. At last, my pain was relieved and I felt thankful for the knowledge that I had accumulated.

Up till now, I am still an avid reader of this magazine and I have introduced it to some of my friends, and they really welcome it.

Bản dịch

Thật ra mà nói, tôi không phải là người thích đọc báo và tạp chí vì tôi là một người thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, tạp chí duy nhất mà tôi thích là “Thuốc và Sức khỏe”.

Tạp chí này được Bộ Y Tế xuất bản hàng tuần. Theo những gì tôi có thể nhớ thì lần đầu tiên tôi vô tình đọc được quyển tạp chí này là do tình cờ lấy một tờ báo trên bàn của mẹ để đọc cho đỡ chán. Tôi chỉ đang muốn làm việc gì đó để giết thời gian nhưng vào lúc đó, tôi không thể rời mắtkhỏi quyển tạp chí vì tôi rất đam mê y học.

Toàn bộ nội dung quyển tạp chí là về y học và thảo dược, đặc biệt là các phương thuốc Việt Nam và tạp chí giáo dục mọi người về cách sử dụng thuốc cùng với một số tác dụng không mong muốn có thể dự đoán trước. Hơn nữa, có rất nhiều thông tin khác nhau về cách chăm sóc người bệnh, đây là một nguồn kiến ​​thức khá hữu ích để tôi tìm hiểu sâu hơn. Nếu chúng ta có thể áp dụng tất cả những kiến thức này vào đời sống thực tiễn thì sẽ có điều kỳ diệu đến với chính chúng ta, và chúng ta sẽ nhanh chóng cảm nhận được kết quả.

Tôi nhớ trong lần đầu tiên xa nhà, tôi bị đau đầu do lệch múi giờ.  Nhưng không may là điện thoại không kết nối mạng nên tôi không thể gọi cho mẹ được. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cố nhớ lại để tìm ra một số cách để giảm bớt cơn đau, và tôi nhớ được một số cách trong tạp chí đó. Cuối cùng, cơn đau của tôi cũng thuyên giảm và tôi cảm thấy biết ơn vì những kiến ​​thức mà mình đã tích lũy được.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một độc giả cuồng nhiệt của tạp chí này và tôi đã giới thiệu nó với một số bạn bè của mình, và họ thực sự rất thích tìm hiểu về nó.

Bài mẫu cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading
Bài mẫu cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Đề 2: Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

You should say:

 • what newspaper/ magazine it is
 • what the newspaper/ magazine is about
 • how often you read it
 • what kinds of people generally read this newspaper/ magazine
 • and explain why you like to read it.

Bài mẫu

To be honest, I don’t read magazines much these days, but I still read the one called Vietraveler, which is a tourism magazine.

The magazine contains all that we need to know in terms of traveling, such as reviews of numerous famous destinations, tips to save money when traveling or what we need to prepare for a trip. Besides, at the back of the magazine, there are a few discount coupons for some particular domestic tours which are run by tourist companies.

Always, when a new issue is published, I get it delivered to my house by post. Actually, I have been a subscriber to this magazine for almost 5 years and I fully intend to carry on reading it. As all the information in it is arranged logically, therefore, I find it quite easy to locate every article that interests me. In addition, I highly appreciate the quality of the magazine’s contents. The attractiveness of the glossy photos and the high standard of journalism are just two of its outstanding features.

As a final point, I would emphasize that I usually depend on this magazine to plan a good trip or suggest one to my friends.

Bản dịch

Thực lòng mà nói, dạo này tôi không đọc tạp chí nhiều, nhưng tôi vẫn đọc tạp chí Vietraveler, một tạp chí du lịch.

Tạp chí có tất cả những gì chúng ta cần biết về du lịch, chẳng hạn như đánh giá về vô số điểm đến nổi tiếng, mẹo để tiết kiệm tiền khi đi du lịch hoặc những gì chúng ta cần chuẩn bị cho một chuyến đi. Ngoài ra, ở mặt sau của tạp chí còn có một số phiếu giảm giá cho một số tour du lịch trong nước do các công ty du lịch thực hiện.

Luôn luôn, khi một số báo mới được xuất bản, tôi sẽ chuyển nó đến tận nhà qua đường bưu điện. Trên thực tế, tôi đã đăng ký tạp chí này được gần 5 năm và tôi hoàn toàn có ý định tiếp tục đọc nó. Vì tất cả thông tin trong đó được sắp xếp hợp lý, do đó, tôi thấy khá dễ dàng để tìm mọi bài viết mà tôi quan tâm. Ngoài ra, tôi đánh giá cao chất lượng nội dung của tạp chí. Sức hấp dẫn của những bức ảnh bóng bẩy và tiêu chuẩn báo chí cao chỉ là hai trong số những đặc điểm nổi bật của nó.

Điểm cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi thường dựa vào tạp chí này để lên kế hoạch cho một chuyến đi hay ho hoặc gợi ý một chuyến đi cho bạn bè của mình.

IELTS Speaking part 3 – Topic: Newspaper/ Magazine

1. What’s the influence of reading on people?

When it comes to the influence or benefits of reading, I can think of the two most important ones. First, the ability to read opens the door to all aspects of education. Reading can really broaden our horizons and update us on the up-to-the-minute news around the world. Besides, when we have to be faced with countless issues in daily life, a well-written novel or an engaging article can let tensions drain away and allow us to decompress.

Từ vựng

 • broaden one’s horizons /həˈraɪ.zən/ (idiom): mở mang kiến thức
 • be faced with something: đối mặt
 • drain away /dreɪn/ (phrasal verb): biến mất
 • decompress /ˌdiː.kəmˈpres/ (verb): xả stress

Bản dịch

Khi nói đến ảnh hưởng hoặc lợi ích của việc đọc, tôi có thể nghĩ đến hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất, khả năng đọc mở ra cánh cửa đến tất cả các khía cạnh của giáo dục. Đọc thực sự có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta và cập nhật cho chúng ta những tin tức mới nhất trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, khi chúng ta phải đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, một cuốn tiểu thuyết hay hoặc một bài báo hấp dẫn có thể khiến những căng thẳng biến mất và giúp chúng ta xả stress.

2. What’s the difference between a newspaper and a magazine?

Well, there are two main differences between these two sources of information. The first one is the publication. A newspaper is generally published more often than a magazine. A newspaper is generally published daily whereas a magazine is published either on a weekly, monthly or quarterly basis. Besides, with regard to content, a newspaper usually contains a range of subjects from sports, cuisine, politics to weather while a magazine focuses on a specific target group such as readers who are interested in a healthy lifestyle and such like.

Từ vựng

 • on a weekly/ monthly/ quarterly/ .. basis (adv): hàng tuần/ tháng/ quý/ ..
 • such like (noun): những thứ tương tự thế

Bản dịch

Có hai điểm khác biệt chính giữa hai nguồn thông tin này. Điểm đầu tiên là xuất bản. Báo thường được xuất bản thường xuyên hơn tạp chí. Một tờ báo thường được xuất bản hàng ngày trong khi một tờ tạp chí được xuất bản hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Bên cạnh đó, về nội dung, một tờ báo thường có nhiều chủ đề từ thể thao, ẩm thực, chính trị đến thời tiết trong khi một tờ tạp chí tập trung vào một nhóm đối tượng cụ thể như độc giả quan tâm đến lối sống lành mạnh chẳng hạn hay những thứ tương tự thế.

3. Do you think headlines are important?

Headlines are really among the most important parts of an article. It is the first thing that can grab the attention of the reader or web visitor. The headlines, in effect, are the first real point of connection with prospective customers, so the authors need to get them right. Creating a catchy headline is extremely important to bring the reader in to view an article, I suppose.

Từ vựng

 • grab the attention of somebody /ɡræb//əˈten.ʃən/ (verb phrase): thu hút sự chú ý
 • in effect ~ in fact (idiom): thực tế
 • prospective ~ potential /ˈprɒs.pekt/ (adj): tiềm năng
 • bring somebody in (phrasal verb): thu hút

Bản dịch

Tiêu đề thực sự là một trong những phần quan trọng nhất của một bài báo. Đây là điều đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của người đọc hoặc người truy cập web. Trên thực tế, các tiêu đề là điểm kết nối thực sự đầu tiên với khách hàng tiềm năng, vì vậy các tác giả cần phải đặt tiêu đề sao cho chuẩn. Tôi cho rằng việc tạo ra một tiêu đề hấp dẫn là cực kỳ quan trọng để thu hút người đọc xem một bài báo.

4. How do the newspapers market themselves for increasing sales?

Newspapers use different strategies to boost up marketing. They publish advertisements on television and display their banners on hoardings. Apart from this, they also advertise themselves on websites. They have catchy slogans to attract mass number of people. Those newspapers which are quite new in the market try to give discount offers to the public on purchase of the newspaper packages, while those which are already established keep on retaining their customers through various plans and offers.

Từ vựng

 • to boost up (verb phrase): tăng cường
 • Apart from: ngoài ra

Bản dịch

Báo chí sử dụng các chiến lược khác nhau để tăng cường tiếp thị. Họ xuất bản quảng cáo trên truyền hình và hiển thị biểu ngữ của họ trên các bảng tích trữ. Ngoài ra, họ cũng tự quảng cáo trên các trang web. Họ có những khẩu hiệu hấp dẫn để thu hút số lượng lớn người dân. Những tờ báo còn khá mới trên thị trường cố gắng đưa ra các ưu đãi giảm giá cho công chúng khi mua các gói báo, trong khi những tờ báo đã có tên tuổi vẫn tiếp tục giữ chân khách hàng của mình thông qua các kế hoạch và ưu đãi khác nhau.

5. What kind of marketing practices do these newspapers use?

One of the effective marketing practices is to visit the people in their homes. Sales team goes door to door for selling and marketing their newspapers. This works great for a newly launched newspaper. Many newspapers such as Amar Ujala and Dainik Bhaskar used these practices when they started and now, they have become quite popular newspapers across the country.

Another successful strategy used by newspapers is to offer gifts along with monthly subscription of their newspapers. They usually offer utensils, appliances etc. to attract more and more people.

Từ vựng

 • newly launched newspaper: tờ báo mới ra mắt
 • subscription (n): đăng ký
 • utensils (n): đồ dùng

Bản dịch

Một trong những cách tiếp thị hiệu quả là đến thăm những người trong nhà của họ. Đội ngũ bán hàng đi từng cửa để bán và tiếp thị báo của họ. Điều này rất hiệu quả đối với một tờ báo mới ra mắt. Nhiều tờ báo như Amar Ujala và Dainik Bhaskar đã sử dụng những cách làm này khi mới thành lập và giờ đây, chúng đã trở thành những tờ báo khá phổ biến trên khắp đất nước.

Một chiến lược thành công khác được các tờ báo sử dụng là tặng quà cùng với việc đăng ký báo hàng tháng của họ. Họ thường cung cấp đồ dùng, thiết bị, v.v. để thu hút ngày càng nhiều người.

6. Do you think people will use the internet to read news online?

Absolutely, people would prefer to use the internet for reading news online especially through their mobile applications. They are already using the internet to a much larger extent that they check for weather updates, news updates and watch talk shows online on their computers or mobiles. In the future also, this trend is likely to get widen.

Từ vựng

 • would prefer to + Vinf : thích làm gì đó

Bản dịch

Tất nhiên, mọi người thích sử dụng Internet để đọc tin tức trực tuyến, đặc biệt là thông qua các ứng dụng di động của họ. Họ đã sử dụng Internet ở mức độ lớn hơn nhiều để kiểm tra các bản cập nhật thời tiết, cập nhật tin tức và xem các chương trình trò chuyện trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại di động của họ. Trong tương lai, xu hướng này có thể sẽ ngày càng mở rộng.

Trên đây là gợi ý của học IELTS cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading trong IELTS Speaking part 1, 2, 3. Các bạn lưu lại để ôn tập và chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi sắp tới nhé!
DMCA.com Protection Status