Cách dùng Trạng từ quan hệ (Relative Adverbs) trong tiếng Anh

Tương tự như các đại từ Who, Whom, Which, Whose, những trạng từ quan hệ [...]

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Rất nhiều người học tiếng Anh thường xuyên nhầm lẫn giữa danh từ đếm được và [...]

Trạng từ chỉ số lượng (Adverbs of quantity) trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, trạng từ chỉ số lượng (Adverbs of Quantity) là ngữ pháp được sử [...]

Danh động từ (Gerund) – Cách dùng và bài tập vận dụng

Trong khi học ngữ pháp tiếng Anh bạn cần phải hiểu rõ cách sử dụng [...]

Cấu trúc Be going to – Cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc Be going to là một kiến thức rất đơn giản và được rất [...]

Cấu trúc SUGGEST – Cách phân biệt Suggest, Advise và Recommend

Rất nhiều bạn khi học tiếng Anh sẽ gặp khó khăn với cấu trúc Suggest [...]

Cách phân biệt Few và A few, Little và A little dễ hiểu nhất

Trạng từ chỉ số lượng (Adverbs of Quantity) là một điểm ngữ pháp quan trọng [...]

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentence) trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentence) là một cấu trúc ngữ pháp đặc [...]

Thì tương lai gần (Near future tense) trong tiếng Anh

Thì tương lai gần (Near Future Tense) là một trong 12 thì quan trọng của [...]

Cấu trúc Would like | Cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc Would like (I’d like) là dạng cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường [...]

DMCA.com Protection Status