Cấu trúc Would like | Cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc Would like (I’d like) là dạng cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường xuất hiện trong tiếng Anh. Tuy nhiên, đây là cấu trúc dễ khiến nhiều người nhầm lẫn về cách sử dụng. Vì vậy, hãy cùng Học IELTS tìm hiểu Cấu trúc Would like là gì? Cách dùng, cách trả lời và cấu trúc như thế nào nhé!

Cấu trúc Would like | Cách dùng và bài tập vận dụng
Cấu trúc Would like | Cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc Would like là gì? 

Cấu trúc Would like (I’d like) là cấu trúc ngữ pháp thông dụng được dùng để diễn đạt ý muốn, sở thích và điều kiện cho một hành động cụ thể của bản thân ở hiện tại hoặc trong tương lai.

Cấu trúc Would like có nghĩa là mong muốn và có cách dùng giống động từ Want, nhưng Would like mang tính lịch sự hơn.

Cấu trúc Would like được dùng để diễn đạt nguyện vọng đặc biệt là khi đưa ra lời mời, lời đề nghị. 

 • Would like được rút gọn thành: ‘d like
 • I would like được viết tắt thành I’d like
Ví dụ:
 •  I’d like a cup of coffee.
  (Tôi muốn một tách cà phê.)

Cấu trúc Would like trong tiếng Anh và cách dùng

1. Sử dụng Cấu trúc Would like khi đưa ra lời mời hoặc đề nghị 

Thông thường chúng ta thường sử dụng “What” để hỏi về mong ước, sở thích của một người nào đó. Vì vậy để câu hỏi trở nên trang trọng và lịch sự hơn thì “want” sẽ được sử dụng khi dùng để hỏi với công thức chung: 

What + would + S + like ( + to-V)?

Khi dùng cấu trúc này, thay vị tríchủ ngữ (S) bằng các đại từ như: I, you, we, they, he, she, it hoặc các danh từ riêng như Lenka, Lisa, Thanh…

Ví dụ:

 • What would you like to do on the weekend
  (Bạn muốn làm gì vào cuối tuần?) 

Cách trả lời cho câu hỏi này như sau: 

S + would like (‘d like) + N / to-V

Đứng sau “would like” là một danh từ hoặc động từ nguyên mẫu có “to” (to + Verb)

 • I’d like to go to the cinema tonight.
  (Tôi muốn đi xem phim tối nay.)

Ngoài ra, “would like” thường được sử dụng để gọi món trong nhà hàng. 

 • I’d like a beefsteak with salad
  (Tôi muốn ăn bít tết với rau trộn.)
Sử dụng Cấu trúc Would like
Sử dụng Cấu trúc Would like

Bên cạnh đó, ta có thể dùng cấu trúc sau khi muốn nói một việc mà chúng ta đã bỏ lỡ trong quá khứ. 

I would like (I’d like) + to have + V-ed

Ví dụ:

 • I’d like to have watched the football but I had to go out.
  (Tôi đã muốn xem trận đấu bóng, nhưng tôi phải có việc ra ngoài.) 

2. Sử dụng Cấu trúc Would like khi hỏi nguyện vọng hoặc đưa ra lời mời lịch sự 

Would you like + N/ to – Verb (infinitive)…? 

Theo sau Would like là một danh từ, cụm danh từ hoặc động từ nguyên mẫu có “to” (to-V).

“Would you like” được dùng với nghĩa mong muốn hoặc đề nghị lịch sự. 

Ví dụ:

 • Would you like to go to my wedding? 
  (Bạn có muốn đến tham dự đám cưới của tôi không?)
 • Would you like some food?
  (Bạn muốn ăn chút gì không?)

Cách trả lời với câu hỏi Would like 

1. Cách trả lời đối với lời mời, lời đề nghị 

Cấu trúc câu trả lời: 

Nếu chấp nhận:

 • Yes, I’d like to…
 • Yes, I would/ Yes, please
 • Yes, I’d like some…, please.
 • That would be very nice. Thank you. 
 • I would like to join you. 

Nếu từ chối:

 • I’m sorry. I can’t.
 • I’d like to … but …
 • I would like to, but I’m afraid I cannot. 
 • No, thank you very much. 
 • That sounds so good, but I have to say no this time.

Lưu ý: Khi từ chối lời mời của người khác, để lịch sự, bạn không nói “No” → Hãy xin lỗi (hoặc cho biết là bạn cũng muốn lắm nhưng không thể) và đưa ra một lý do hợp lý.

Ví dụ:

 • Would you like to have dinner with me tonight? – I’d like to but I have to go to the movies with my friend.
  (Tối nay, Em có muốn dùng cơm tối với anh không? – Em rất muốn nhưng em bận đi xem phim với bạn rồi.)

So sánh cách sử dụng would like và like

Do you like rice?

 Would you like some rice?

 Do you like dancing?

 Would you like to dance?

Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

 Đưa ra lời đề nghị

 Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

 Đưa ra một lời mời

Ví dụ Cấu trúc Would like
Ví dụ Cấu trúc Would like

2. Cách trả lời đối với câu hỏi nguyện vọng 

Nếu đồng ý:

 • Yes, S + would
 • Yes, I’d love to.
 • S + would like/ love + N/ to V
 • S will … 

Nếu không đồng ý: 

No, S + wouldn’t

 

Ví dụ:

 • Would you like to go to the cinema tonight? – No, I wouldn’t
  (Bạn có muốn đi xem phim tối nay không? – Không, tôi không muốn)

Bài tập vận dụng Cấu trúc Would like

Bài tập 1: Hoàn thành câu với cấu trúc Would like

 1. ______ you ______ some ketchup? 
 2. Vinh _____ _____ to live in California. (negative)
 3. Your parents _____ _____ that. (negative) 
 4. They ______ ______ to watch TV
 5. I _____ _____ it well done. 
 6. How _____ you _____ your steak?
 7. He ______ ______ some French fries. 
 8. What _____ she _____? 
 9. I _____ _____ a hot dog.
 10. What _____ you ______ to eat? 

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng: 

 1. Would you like something ____?
  A. to eat
  B. eating
  C. have drunk
  D. drinking
 2. Would you like some milk? – No, ____ .
  A. please
  B. thank you
  C. I don’t want
  D. I’d love to
 3. What would you like ____?
  A. to drink
  B. drinking
  C. eat
  D. eating
 4. I would like ____ for breakfast.
  A. some milk
  B. a orange
  C. some apple
  D. a apple
 5. Would you like some orange juice? – ______
  A. Yes, thanks
  B. No, I’d love to.
  C. Yes, please.
  D. No, please.
 6. I would like ____ a nap.
  A. having
  B. to go
  C. take
  D. to take
 7. She would like him ____ smoking.
  A. giving up
  B. give up
  C. to give
  D. to give up
 8. My mother would like me ____ harder.
  A. to study

  B. study
  C. to play
  D. play

Bài tập 3: Điền Would hoặc Do vào chỗ trống:

 1. _____  you like a glass of water? 
 2. _____  you like living in Australia?
 3. _____  you like more sugar for your coffee? 
 4. _____  you like practicing English? 
 5. _____  you like some more food? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies this evening? 
 8. _____  you like to go to the movies? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

Đáp án Bài tập vận dụng Cấu trúc Would like

Bài tập 1:

 1. Would/ like
 2. wouldn’t like 
 3. wouldn’t like 
 4. would like 
 5. would like 
 6. would/ like 
 7. would like 
 8. would/ like 
 9. would like 
 10. would/ like

Bài tập 2:

1. A 2. B 3. A 4. A
5. C 6. D 7. D 8. A

Bài tập 3:

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Trên đây là tổng hợp kiến thức ngữ pháp về cách dùng và cách vận dụng của Cấu trúc Would like. Hy vọng bài viết này sẽ là những chia sẻ hữu ích tới bạn trong quá trình học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. 

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status