So sánh bằng trong tiếng Anh – Cấu trúc, cách dùng và bài tập vận dụng

So sánh bằng (Equal Comparison) là một dạng câu so sánh cơ bản trong tiếng Anh [...]

Làm sao để phân biệt Much và Many nhanh nhất?

Bạn có thường bối rối khi gặp phải bài tập ngữ pháp về Much và [...]

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner) trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner) thường được sử dụng rất nhiều trong [...]

Cấu trúc So sánh kép và So sánh bội số trong tiếng Anh

So sánh kép và So sánh bội số là một dạng cấu trúc câu so sánh [...]

Bảng 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh và cách ghi nhớ

Bạn đã từng vật lộn để “học thuộc lòng” động từ bất quy tắc chưa? [...]

Câu phức (Complex Sentences) trong tiếng Anh – Định nghĩa, ví dụ và bài tập vận dụng

Trong tiếng Anh có chia thành rất nhiều mẫu câu khác nhau nhằm phục vụ [...]

Từ nối (Linking words) – Tổng hợp các từ nối thông dụng nhất

Từ nối (Linking words) cũng là một điểm ngữ pháp quan trọng bạn cần chú [...]

Cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF trong tiếng Anh

Because và Because of là 2 liên từ. Đây là hai trong số những liên [...]

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) trong tiếng Anh

Adverb (trạng từ) là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, [...]

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though trong tiếng Anh

Cấu trúc Despite, In spite of,  Although, Though, Even though đều mang nghĩa là mặc [...]

DMCA.com Protection Status