Cấu trúc SUGGEST – Cách phân biệt Suggest, Advise và Recommend

Rất nhiều bạn khi học tiếng Anh sẽ gặp khó khăn với cấu trúc Suggest vì đây là một động từ khác biệt. Cấu trúc Suggest là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng, xuất hiện nhiều trong các bài thi học thuật như IELTS, TOEIC, ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trong văn nói và văn viết. Tuy nhiên nó không được sử dụng bình thường như các động từ khác trong một câu. Trong bài viết hôm nay, Học IELTS sẽ giúp bạn chinh phục động từ này một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh
Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Định nghĩa Suggest

Trong tiếng Anh, suggest /sə(ɡ)ˈjest/: gợi ý, đề nghị = recommend

Suggest trong tiếng Anh là động từ mang nghĩa gợi ý, đề xuất, đề nghị. Cấu trúc Suggest được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một việc gì đó cho một ai đó.

Suggest cũng có ý nghĩa là một lời khuyên hoặc một lời gợi ý gián tiếp cho một ai đó. Bạn cũng có thể dùng cấu trúc Suggest để thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

Cách dùng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Suggest đề xuất làm gì đó

Trong trường hợp này, cấu trúc Suggest dùng để đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

S + suggest + V-ing + …

Với động từ ở dạng V_ing đi theo sau động từ suggest, ta đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

Ví dụ:

 • I suggested going swimming this weekend. 
  (Tôi đề xuất đi bơi vào cuối tuần này.)
 • She suggested going together because the area was so dangerous.
  (Cô ấy gợi ý/ đề xuất nên đi cùng nhau vì khu vực đó rất nguy hiểm.)

2. Cấu trúc Suggest đề xuất cái gì đó (cho ai đó)

Trong trường hợp này, cấu trúc Suggest dùng để đề xuất một thứ gì, điều gì cho ai đó.

S + suggest + Noun/Noun phrase

Ở đây, danh từ hoặc cụm danh từ sẽ được dùng làm tân ngữ của động từ suggest. 

Ví dụ:

 • They suggested measures to overcome current difficulties. 
  (Họ đề xuất các biện pháp để vượt qua những khó khăn ở hiện tại.)
 • Can you suggest a fun amusement park in this part of town?
  (Bạn có thể đề xuất một khu vui chơi giải trí thú vị tại nơi này không?)

Lưu ý: Nếu muốn đề cập đến “người nhận lời đề nghị” thì ta dùng to + tân ngữ.

 • They suggested measures to overcome current difficulties to us
  (Họ đề xuất cho chúng tôi các biện pháp để vượt qua khó khăn hiện tại.)

3. Cấu trúc Suggest đề xuất rằng ai đó (nên làm gì đó)

Trong trường hợp này, cấu trúc Suggest dùng để đề xuất một hành động với đối tượng cụ thể.

S + suggest + that + clause

Trong tình huống không trang trọng, ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề, tuy nhiên mệnh đề vẫn được gọi là that – clause.

Ví dụ:

 • He suggested (that) my car should be serviced. 
  (Anh ấy đề nghị (rằng) xe của tôi nên được bảo dưỡng.)
 • The specialist suggested that children should not eat too much sugar. 
  (Chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ ăn quá nhiều đường.)

Lưu ý:

– Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau nó sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu và không có “to”.

Ví dụ:

 • The doctor suggests that the boy eat fewer sweets. 
  (Bác sĩ đề nghị cậu bé ít ăn ngọt lại.)

→ Chủ ngữ là “the boy” –  số ít, nhưng động từ “eat” ở nguyên mẫu và không có “to” ở trước.

Ta không nói:

 • The doctor suggests that the boy eats fewer sweets.
  hay The doctor suggests that the boy to eat fewer sweets.

– Trong trường hợp phủ định, ta thêm “not” vào trước động từ.

Ví dụ:

 • The doctor suggests that the boy not eat sweets. 
  (Bác sĩ đề nghị cậu bé không ăn đồ ngọt.)
Cấu trúc Suggest đề xuất rằng ai đó (nên làm gì đó)
Cấu trúc Suggest đề xuất rằng ai đó (nên làm gì đó)

4. Cấu trúc Suggest + WH-question word (suggest + từ để hỏi)

Chúng ta cũng có thể dùng những từ để hỏi như: where, what, when, who, how để theo sau động từ suggest. Trong trường hợp này, cấu trúc Suggest dùng để gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

S + suggest + Wh-questions word

Wh-questions là những câu hỏi bắt đầu bằng các từ: what, when, where, who, whom, which, whose, why và how. Chúng được sử dụng để hỏi về những tính chất cụ thể, thời gian, địa điểm, con người,…

Ví dụ:

 • Could you suggest where I might be able to buy a nice sweater for Mark? 
  (Bạn có thể gợi ý nơi tôi có thể mua một chiếc áo len đẹp cho Mark không?)
 • Can anyone suggest how we might attract more customers to our shop?
  (Ai đó có thể gợi ý cho chúng tôi làm thế nào để thu hút thêm khách hàng vào tiệm chúng tôi không?)

Lưu ý:

KHÔNG sử dụng cấu trúc Suggest + tân ngữ + to-V khi muốn đề nghị ai đó làm gì.

 • She suggested me to go abroad for further study.
  → She suggested that I should go abroad for further study.

KHÔNG sử dụng to-V sau suggest.

 • She suggests to have the car repaired as soon as possible.
  → She suggests having the car repaired as soon as possible.

– Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị thì động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ”

 • Are you suggesting (that) I’m lazy? 
  (Anh ám chỉ tôi lười biếng phải không?)

– Cụm từ suggest itself to somebody trong tiếng Anh nghĩa là “chợt nảy ra điều gì”.

 • A solution immediately suggested itself to me.
  (Tôi chợt nghĩ ra 1 giải pháp.)

Cách sử dụng cấu trúc Suggest

1. Cấu trúc “suggest + that + S-V” khi muốn khuyên thẳng thừng một người hay một nhóm người cụ thể

Ví dụ: Bác sĩ nói với bệnh nhân:

 • I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down.
  (Đề nghị ông bà nên tập thể dục nhiều hơn để giảm huyết áp)

– Trong tiếng Anh-Mỹ, cấu trúc “suggest + that + S-V” thường có subjunctive đi theo sau. Trong tiếng Anh-Anh thì thường thêm “should” theo sau: “suggest + that + S + should + V”

Ví dụ:

 • I suggested that Marie exercise more. (Anh-Mỹ)
  I suggested that Marie should exercise more. (Anh-Anh)
 • The teacher suggested that Moon study the lesson again. (Anh-Mỹ)
  The teacher suggested that Moon should study the lesson again. (Anh-Anh)

→ Vì sử dụng động từ subjunctive nên các từ “exercise” và “study” không có “s”

– Cấu trúc “I am suggesting that…” (tôi đang định đề nghị…), cho thấy người nói muốn đề nghị điều gì đó hoặc định giải thích tại sao mình khuyên vậy.

Ví dụ:

 • I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution.
  (Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp bỏ sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hoàn hảo)

2. Cấu trúc Suggest được sử dụng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với 1 chức vụ/ gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó

Ví dụ:

 • We suggested her for for the post of Minister of the Interior.
  (Chúng tôi đã đề cử bà ta giữ chức vụ̣ Bộ trưởng Nội vụ.)

3. (Món đồ, sự việc) nhắc nhở cần xem xét, cần làm điều gì đó.

Ví dụ:

 • The glove suggests that he was at the scene of the crime.
  (Chiếc găng tay cho thấy anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ án.)

4. Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

Ví dụ:

 • I didn’t tell her to leave, I only suggested it.
  (Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà)

5. Cấu trúc “Suggest + gerund” được sử dụng chủ yếu trong các tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào

– Sử dụng trong các cấu trúc mà không phải tất cả người nghe hay người đọc đều có thể làm theo lời khuyên ấy:

 • Why suggest going to Yellowstone in June when the park is the most jammed?
  (Sao lại khuyên đến Yellostone vào tháng Sáu khi công viên này đông nghịt người?)

– Sử dụng cấu trúc Suggest khi muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị ấy:

 • She also suggests going with your mother to her appointments.
  (Cô ta cũng khuyên nên đi với mẹ đến chỗ hẹn hò với cô ta.)

–  Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ.

 • I suggest planning ahead.
  (Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.)

→ Người nói muốn tránh không nói “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng chính bạn, người đọc, là người đang làm ảnh hưởng đến vấn đề đang đề cập đến, để tránh không làm người đọc, người được nhắc đến tức giận.

⇒ Thông thường cấu trúc Suggest + Gerund dùng trong văn viết, vì văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

Phân biệt cấu trúc Suggest, Advise và Recommend

Đối với các động từ gợi ý như recommendsuggest và advise, các từ này đã phát triển để phản ánh ý nghĩa của đề xuất.

–  Nếu người nói gợi ý một địa điểm hoặc một sự vật, thì những động từ này được theo sau bởi một danh từ. 

–  Đối với một hoạt động, chúng có thể được theo sau bởi một động danh từ.

–  Để tập trung vào người liên quan đến, chúng được theo sau bởi một đại từ hoặc danh từ (người) hoặc sau động từ (advise) hoặc ở cuối câu với “to” (recommendsuggest)

–  Những động từ này cũng có thể ở dạng mệnh đề phụ — với mệnh đề danh từ có chứa động từ cơ sở.

Xem thêm: Cấu trúc Would like | Cách dùng và bài tập vận dụng

Trước hết,  các bạn có biết nghĩa của các từ recommendsuggest và advise không? Những động từ này đều được sử dụng khi một người muốn nói với người khác những gì họ nên làm. Mặc dù những từ này có thể thay thế cho nhau, nhưng có một chút khác biệt về ý nghĩa và cách sử dụng.

 • Advise – một người có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, hay quyền hành cho ai đó lời khuyên, ví dụ như bác sĩgiáo viêncố vấn,…
 • Recommend – mang tính cá nhân hơn, đưa ra suy nghĩ của bản thân về việc mà ai đó nên làm dựa trên kinh nghiệm cá nhân.
 • Suggest – trang trọng hơn, được sử dụng để thể hiện một ý tưởng hoặc quan điểm. đưa ra một lời đề nghị về việc sẽ được làm.
Phân biệt cấu trúc Suggest, Advise và Recommend
Phân biệt cấu trúc Suggest, Advise và Recommend

Về mặt ngữ pháp: 2 động từ Recommend và Suggest là giống nhau, còn động từ Advise thì hơi khác một tí.

Advise

 • Advise s.b to do s.th

 • Advise s.b on s.th

Ví dụ:

 • The doctor advised the patient to quit smoking.
  (Bác sĩ khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá.)

 • We employ an expert to advise on new technology.
  (Chúng tôi thuê một chuyên gia để đưa ra lời khuyên về công nghệ mới.)

Recommend/ Suggest

 • Recommend/ suggest s.th
 • Recommend/ suggest doing s.th
 • Recommend/ suggest that s.b do s.th

Ví dụ:

 • He recommended a restaurant down the street.
  (Anh ấy đề xuất một nhà hàng ở dưới phố.)
 • I recommend/ suggest changing your sleeping habit.
  (Tôi khuyên bạn nên thay đổi thói quen ngủ của bạn.)
 • Jeff suggested that we leave early.
  (Jeff đề nghị chúng ta nên về sớm.)

Chúng ta cùng đi vào chi tiết từng cấu trúc của recommendsuggest và advise nhé!

1. Kết hợp với danh từ

recommend/ suggest/ advise + Noun
 • He recommended the restaurant down the street.
 • The designer suggested the color blue for the living room.
 • My doctor advised exercise after my heart attack.

2. Theo sau là một đại từ

advise + pronoun
 • The manager advised us on the new protocols.
 • His counselor will advise him to start applying to the local colleges.

3. Theo sau là động danh từ

recommend/ suggest/ advise + Gerund
 • The concierge recommends taking a guided tour of the island.
 • She suggested shopping at farmers markets instead of grocery stores.
 • Health experts don’t advise swimming right after eating.

4. Theo sau là một mệnh đề danh từ (mệnh đề phụ)

recommend/ suggest/ advise + that + S + bare-inf
 • My friend recommended that he take a taxi home from the party.
 • The sales clerk suggested that she put the dress on hold.
 • She is advising that we finish our project today.

Bài tập áp dụng cấu trúc Suggest

Bài tập 1: Viết câu đề nghị sử dụng cấu trúc “suggest + V_ing” hoặc “suggest (that) + clause”

 1. You are walking in town with a friend and you feel tired, (take/ taxi)
  I suggest ______________________________________.
 1. Joanna has got a toothache. (go/ dentist)
  I suggest ______________________________________.
 1. You and your friend don’t know what to do this weekend. (have/ picnic/ the park)
  I suggest ______________________________________.
 1. There are some cracks in the pipe in Mr. Ha’s bathroom. (get/ plumber/ fit/ new pipe)
  I suggest ______________________________________.
 1. You and your brother feel very bored at the moment. (watch/ comedy/ television)
  I suggest ______________________________________.
 1. Sandra is leaving her bike outside the bookstore. (lock/ her bike/ carefully)
  I suggest ______________________________________.
 1. Your friend wants to improve his pronunciation. (speak/ English/ friends/ watch/ English TV programs)
  I suggest ______________________________________.
 1. There’s an exam tomorrow. Neither you nor Rachel have done any work for it. (do/ some revision)
  I suggest ______________________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc Suggest

 1. “Do you know any good restaurants in this town?”
  “Can you suggest _______________________________?
 1. “I wouldn’t call him if I were you.”, Kathy says to Linn.
  Kath suggests _______________________________.
 1. “I think that we should learn that Chinese course.”, said Lisa.
  Lisa suggested _______________________________.
 1. “How about having a picnic next week?”, said Danny.
  Danny suggested _______________________________.
 1. “Don’t forget to turn off the light before leaving!”, said I.
  I suggested that we _______________________________.
 1. “Why don’t we book a trip to New York?”, said Tom.
  Tom suggested _______________________________.

Bài tập 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. I suggest (collect) new books and notebooks.
 2. I suggest that you (work) __________harder on your skill.
 3. I suggest (collect) __________unused books.
 4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on TV.
 5. I suggest (organize) __________a show to raise money.
 6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.
 7. I suggest (play) football after school.
 8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.
 9. I suggest (take) _________a taxi home
 10. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.
 11. I suggest (help) __________poor families with their chores.
 12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.
 13. I suggest (give) __________lessons to poor children.
 14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.
 15. She suggests (help) _________street children.

Bài tập 4: Chọn câu đúng (Select the correct answers)

 1. My mother suggested I……..harder for next exam.
  A. studying            B. study           C. studies
 2. My boyfriends suggested……….on time.
  A. be         B. to be        C. being
 3. Nguyen Ha  suggests they…………meeting every month.
  A. have        B. should have           C. Both are correct
 4. Carol suggests that I……….badminton to be more healthy.
  A. should play          B. plays           C. playing
 5. It’s cold outside. They suggest……….the door.
  A. close           B. to close              C. closing
 6. Nguyen Thuy suggested I _____ harder to pass the exam.
  A. studies                    B. study                     C. studying
 7. The professor suggested she _____ the research before July.
  A. summit                 B. summiting                    C. summits
 8. Him leader suggested _____ on time.
  A. being              B. be                     C. is
 9. Hoai Linh suggests they _____ a meeting every week.
  A. should have         B. have         C. Both are correct
 10. The coach suggested that they _____ a Zalo group.
  A. have                B. has                       C. having
 11. Her parents suggest Lan Anh _____ married as soon as possible.
  A. get                       B. gets                    C. got
 12. My team have suggested _____ to London for this winter vacation.
  A. going                  B. go                      C. should go
 13. My young brother suggests that I _____ tennis to have good health.
  A. should play             B. playing                   C. plays
 14. Ngoc Linh and My Linh suggest _____ a postcard to our grandmother.
  A. send              B. sending                    C. sent
 15. Kim Lien suggested that we _____ ms. Kim to the party.
  A. should invite                   B. invite             C. Both are correct
 16. It’s so cold outside. My An suggest _____ the window.
  A. should close                     B. close                C. closing
 17. My father suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.
  A. look                     B. looking                   C. looks
 18. Bin has suggested _____ to the park for a walk.
  A. went                               B. goes                     C. going
 19. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.
  A. travel                 B. traveling                    C. travelled
 20. My roommate suggested that they _____ more vegetables and fruit.
  A. should eat               B. eating                C. ate

Đáp án bài tập áp dụng cấu trúc Suggest

Bài tập 1:

 1. I suggest that you take a taxi.
 2. I suggest that Joanna go to the dentist.
 3. I suggest you and your friend have a picnic in the park.
 4. I suggest Mr Ha get the plumber to fix the new pipe.
 5. I suggest you and your friend watch a comedy on television.
 6. I suggest that Sandra should lock her bike carefully.
 7. I suggest that your friend should speak English with his friends and watch English TV programs.
 8. I suggest you and Rachel do some revision for the exam tomorrow.

Bài tập 2:

 1. “Can you suggest some good restaurants in this town?”
 2. Kathy suggests that Linn not call him.
 3. Lisa suggested learning that Chinese course.
 4. Danny suggested having a picnic next week.
 5. I suggested that we should turn off the light before leaving.
 6. Thomas suggested booking a flight to New York.

Bài tập 3:

1. collecting 2. work  3. collecting 4. listen  5. organizing 
6. practice 7. playing  8. use  8. taking 10. practice 
11. helping  12. join 13. giving  14. have  15. helping

Bài tập 4:

1B 2C 3C 4A 5C

6B 

7A  8A  9C  10A 

11A 

12A

13A 

14B 

15C 

16C 

17A 

18C 

19B 

20A

Hy vọng bài viết đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như cách ứng dụng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh cũng như phân biệt với 2 động từ recommend và advise. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status