Topic: Sports – IELTS Speaking part 1, 2, 3 – Describe a sport that you enjoy watching or playing

Describe a sport that you enjoy watching or playing là một chủ đề khá thông [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 30/04/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 30/04/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Mẫu câu IELTS Writing Task 2 – Dạng bài Causes – Effects – Solutions

Bài viết sau đây, Học IELTS sẽ giới thiệu với các bạn các mẫu bố [...]

Describe A Newspaper Or Magazine You Enjoy Reading – IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Describe a newspaper or magazine you enjoy reading là một trong những chủ đề quen [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từ A-Z

Bạn lo lắng mình chưa nắm được cách viết IELTS Writing Task 1 sao cho [...]

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết. Nhằm giúp [...]

Thang điểm IELTS | Cách tính điểm IELTS chuẩn nhất cho từng kỹ năng

Thi IELTS là một kiểu bài thi tiếng Anh dùng để đánh giá năng lực [...]

Bài thi IELTS Academic & IELTS General | Thang điểm IELTS chuẩn nhất 2022

Bài thi IELTS là một kiểu bài thi tiếng Anh dùng để đánh giá năng [...]

DMCA.com Protection Status