Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 – Task 1

The plan below shows the village of Pebbleton 20 years ago and now.

Đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Map trong đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 – Task 1 rất quen thuộc nhưng cũng không hề dễ. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction

Giới thiệu về sơ đồ (process) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

 • The maps illustrate changes that were made to Pebbleton village over a 20-year period.
  (bản đồ minh họa những thay đổi đối với làng Pebbleton trong khoảng thời gian 20 năm.)

Paraphrase:

 • plan → maps
 • show → illustrate
 • the village of Pebbleton changes that were made to Pebbleton village
 • 20 years ago and now → over a 20-year period

– Overview:

 • significant modifications have taken place: the addition of more housing & several new facilities
  (Thay đổi lớn: sự bổ sung của nhà ở và các cơ sở vật chất khác)

– Body 1: Miêu tả thay đổi của khu vực nhà ở:

 • 20 years ago: only a few houses at the end of Lighthouse Lane.
  (20 năm trước: chỉ một vài căn nhà ở cuối đường Lighthouse Lane.)

 • Now: the number of houses have nearly doubled 
  (Bây giờ, số lượng nhà ở gần như đã gấp đôi)

 • old film studio → converted into a block of flats
  (Studio phim cũ được chuyển đổi thành chung cư)

– Body 2: Miêu tả thay đổi về cơ sở vật chất khác

 • New facilities: a children’s playground, tennis courts, new community centre
  (Các tiện nghi mới: sân chơi trẻ em, sân tennis, trung tâm cộng đồng)
 • a new footbridge → constructed across the river providing access to the school.
  (Cầu đi bộ mới → xây dựng bên kia sông để đi đến trường học)

 • no changes to the school & playing field along Lighthouse Road
  (Không có sự thay đổi ở khu vực trường học và sân chơi dọc đường Lighthouse Road)

Gợi ý một số cấu trúc hay để miêu tả số liệu:

 • the addition of more housing and several new facilities in the area.

 • Pebbleton consisted of only a few houses at the end of Lighthouse Lane

 • …., and a film studio and playing field along Old Fort Road

 • The number of houses at the end of Lighthouse Lane have nearly doubled

 • The old film studio has been converted into a block of flats.

 • New facilities in the area include a children’s playground, in place of the old fort.

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

The maps illustrate changes that were made to Pebbleton village over a 20-year period. 

Overall, a number of significant modifications have taken place, including the addition of more housing and several new facilities in the area.

20 years ago, Pebbleton consisted of only a few houses at the end of Lighthouse Lane, an old fort next to the lighthouse, and a film studio and playing field along Old Fort Road. Since then, the number of houses at the end of Lighthouse Lane have nearly doubled, while the old film studio has been converted into a block of flats.

New facilities in the area include a children’s playground, in place of the old fort, tennis courts along Lighthouse Lane, and a new community centre located between the houses and playground. In addition to this, a new footbridge has been constructed across the river providing access to the school. Furthermore, it appears that no changes have been made to the school or playing field along Lighthouse Road. 

Bản dịch:

(Các bản đồ minh họa những thay đổi đã được thực hiện đối với làng Pebbleton trong khoảng thời gian 20 năm.

Nhìn chung, một số thay đổi đáng kể đã diễn ra, bao gồm việc bổ sung thêm nhiều nhà ở và một số cơ sở mới trong khu vực.

20 năm trước, Pebbleton chỉ bao gồm một vài ngôi nhà ở cuối Lighthouse Lane, một pháo đài cũ bên cạnh ngọn hải đăng, và một xưởng phim và sân chơi dọc theo Đường Old Fort. Từ đó đến nay, số nhà cuối ngõ Lighthouse tăng gần gấp đôi, trong khi phim trường cũ được cải tạo thành dãy nhà trọ.

Các tiện nghi mới trong khu vực bao gồm sân chơi cho trẻ em thay cho pháo đài cũ, các sân tennis dọc theo Lighthouse Lane và một trung tâm cộng đồng mới nằm giữa các ngôi nhà và sân chơi. Ngoài ra, một cầu đi bộ mới đã được xây dựng bên kia sông để đi đến trường. Hơn nữa, có vẻ như không có thay đổi nào được thực hiện đối với trường học hoặc sân chơi dọc theo Đường Lighthouse.)

3. Từ vựng mẫu áp dụng task 1 đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

 • the addition of: thêm vào, bổ sung thêm
 • consisted of: bao gồm
 • along: dọc theo
 • have nearly doubled: gần như gấp đôi
 • converted into: thay đổi thành

Giải đề IELTS Writing ngày 07/05/2022 – Task 2

Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government.
Do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

 • More and more countries now have been promoting international trade. Why? Is this a good or bad change?

 • Some people believe that international trade and communication with other countries is a positive trend, while others think it is harmful to nations and they might lose their identities. To what extent do you agree or disagree with this statement?

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

– Phạm vi chủ đề: Vấn đề trao đổi tự do hàng hóa trên toàn cầu 

– Nhiệm vụ:

 • Bày tỏ quan điểm cá nhân – đồng tình hoặc không đồng tình

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • restrictions of the government: sự giới hạn từ chính phủ

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • … companies should be able to export their products to other countries without being controlled by the government
  (các công ty có thể xuất khẩu sản phẩm của họ sang các nước khác mà không bị chính phủ kiểm soát)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • I absolutely agree with this notion …
  (Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này …)

BODY 1: Việc tự do trao đổi toàn cầu giúp mang lại lợi ích cho quốc gia

– Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, … can bring about enormous advantages for …

– Việc tự do trao đổi giữa các quốc gia mang lại lợi ích kinh tế lớn

 • buy and sell goods internationally boost economic growth
  (mua và bán hàng hóa quốc tế → thúc đẩy tăng trưởng kinh tế)
 • free trade agreements → search new markets & attract foreign investment
  (hiệp định thương mại tự do → tìm kiếm thị trường mới & thu hút đầu tư nước ngoài)

– Quốc gia có thể đẩy nhanh trình độ khoa học kỹ thuật trong nước

– Sử dụng cấu trúc: “In addition, thanks to …

 • access to the latest technologies
  (tiếp cận tốt hơn với các công nghệ mới nhất)
 • countries rapidly improve their technical proficiency improve domestic manufacturing
  (các nước nhanh chóng cải thiện trình độ kỹ thuật → cải thiện sản xuất)

BODY 2: Tự do trao đổi toàn cầu mang lại lợi ích cho người dân

– Sử dụng cấu trúc: “On the other hand, … benefit greatly from …

– Người dân được hưởng mức giá tốt hơn

 • buy and sell goods without government limitation
  average cost of goods will be far lower
  consumers will be able to purchase at cheaper prices

  (mua và bán hàng hóa không bị giới hạn bởi chính phủ
  → giá vốn hàng hóa sẽ thấp hơn nhiều 
  → người tiêu dùng sẽ
  mua hàng với giá rẻ hơn)

– Tăng cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn

 • free trade greater demand for more workers higher income
  (thương mại tự do → nhu cầu lớn hơn cho nhiều lao động hơn → thu nhập cao hơn)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, due to the various beneficial impacts for …, the idea of … appears to be highly advantageous.
  (Tóm lại, do các tác động có lợi khác nhau cho …, ý tưởng về … dường như có lợi thế cao.)

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

INTRODUCTION

These days, many people believe that companies should be able to export their products to other countries without being controlled by the government. From my perspective, I absolutely agree with this notion and will discuss the reasons why in the following essay.

BODY 1

On the one hand, international free trade can bring about enormous advantages for many countries. Being able to buy and sell goods internationally may significantly boost economic growthFree trade agreements allow domestic manufacturers to search for new markets as well as attract foreign investment, which provides local industries and domestic businesses with great benefits. In addition, thanks to unrestricted international commerce, local companies will also have better access to the latest technologies via foreign partnership. This helps developing countries to rapidly improve their technical proficiency which, in turn, helps to improve domestic manufacturing and associated industries.

BODY 1

On the other hand, on a local level, people benefit greatly from unrestricted international trade. When companies are able to buy and sell goods overseas without government limitation, the average cost of goods will be far lower without imposed government tariffs and taxes. Therefore, consumers will be able to purchase imported goods at cheaper prices, and have access to a wider range of products. Additionally, with a greater amount of goods being exported, free trade can give rise to international expansion for many companies, creating a greater demand for more workers. In other words, greater job opportunities will lead to better career paths and higher income for people.

CONCLUSION

In conclusion, due to the various beneficial impacts for both countries and citizens, the idea of unrestricted international trade appears to be highly advantageous.

Bản dịch:

(Ngày nay, nhiều người tin rằng các công ty có thể xuất khẩu sản phẩm của họ sang các nước khác mà không bị chính phủ kiểm soát. Từ góc độ của tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và sẽ thảo luận về lý do tại sao trong bài tiểu luận sau.

Một mặt, thương mại tự do quốc tế có thể mang lại những lợi thế to lớn cho nhiều quốc gia. Có thể mua và bán hàng hóa quốc tế có thể thúc đẩy đáng kể tăng trưởng kinh tế. Các hiệp định thương mại tự do cho phép các nhà sản xuất trong nước tìm kiếm thị trường mới cũng như thu hút đầu tư nước ngoài, mang lại cho các ngành công nghiệp địa phương và các doanh nghiệp trong nước những lợi ích to lớn.

Ngoài ra, nhờ thương mại quốc tế không bị hạn chế, các công ty trong nước cũng sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các công nghệ mới nhất thông qua quan hệ đối tác nước ngoài. Điều này giúp các nước đang phát triển nhanh chóng cải thiện trình độ kỹ thuật của mình, từ đó giúp cải thiện sản xuất trong nước và các ngành liên quan.

Mặt khác, ở cấp độ địa phương, người dân được hưởng lợi rất nhiều từ thương mại quốc tế không hạn chế. Khi các công ty có thể mua và bán hàng hóa ở nước ngoài mà không bị giới hạn bởi chính phủ, thì giá vốn hàng hóa trung bình sẽ thấp hơn nhiều mà không bị áp đặt thuế quan của chính phủ. Do đó, người tiêu dùng sẽ được mua hàng nhập khẩu với giá rẻ hơn, được tiếp cận với nhiều chủng loại sản phẩm hơn.

Ngoài ra, với một lượng lớn hàng hóa được xuất khẩu, thương mại tự do có thể làm tăng khả năng mở rộng ra quốc tế đối với nhiều công ty, tạo ra nhu cầu lớn hơn cho nhiều lao động hơn. Nói cách khác, cơ hội việc làm lớn hơn sẽ dẫn đến con đường sự nghiệp tốt hơn và thu nhập cao hơn cho người dân.

Tóm lại, do các tác động có lợi khác nhau cho cả quốc gia và công dân, ý tưởng về thương mại quốc tế không hạn chế dường như có lợi thế cao.)

4. Từ vựng mẫu áp dụng task 2 đề IELTS Writing ngày 07/05/2022

 • international free trade: thương mại tự do quốc tế 

 • to buy and sell goods: mua bán hàng hóa

 • economic growth: sự phát triển kinh tế

 • Free trade agreements: thỏa thuận về thương mại tự do

 • domestic manufacturers: nhà sản xuất nội địa

 • foreign investment: đầu tư nước ngoài

 • local industries: ngành công nghiệp địa phương

 • domestic business: doanh nghiệp trong nước

 • international commerce: thương mại quốc tế

 • foreign partnership: đối tác nước ngoài

 • technical proficiency: độ thành thạo kỹ thuật

 • on a local level: ở mức độ địa phương

 • unrestricted international trade: thương mại quốc tế không bị giới hạn

 • tariffs: thuế quan, thuế xuất nhập khẩu

 • taxes: thuế 

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 07/05/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status