Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 – Task 1

The charts below show the Internet use for different purposes in Australia in 2010, 2011 and the percentage by users.

Đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Bar chart trong đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

» Phân tích đề:

Lý do chính mà người Úc sử dụng Internet là để gửi email, đối với tất cả các độ tuổi. 

Ở nhóm biểu đồ đầu tiên (Đoạn body 1), xem và gửi email là lý do chủ yếu khi sử dụng Internet, tiếp theo là sử dụng ngân hàng online và cuối cùng là mạng xã hội. Những số liệu đi kèm với tên từng hạng mục.

Ở nhóm biểu đồ thứ 2 (Đoạn body 2), phân tích mục đích sử dụng Internet theo độ tuổi: đề cập nhóm tuổi nào sử dụng nhiều/ ít nhất ở mỗi hạng mục và chỉ đề cập tới những số liệu nổi bật thay vì liệt kê tất cả. 

» Dàn bài:

– Introduction

Giới thiệu về sơ đồ (process) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

 • … bar charts illustrate … by age … three different purposes in Australia in the years … and…

Paraphrase:

 • charts → bar charts
 • show → illustrate
 • the percentage by users → by age
 • in 2010, 2011 → in the years 2010 and 2011

– Overview: Chỉ ra các thông tin nổi bật

 • Emailing: the most common activity
  (Gửi email là hoạt động phổ biến nhất)

 • people were older → the percentages were lower 
  (Người càng lớn tuổi thì tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội càng thấp)

– Body 1: Phân tích tỷ lệ người truy cập mạng cho 3 mục đích

 • roughly 70% of Australians sending and receiving emails
  (gần 70% người Úc sử dụng internet để truy cập mail)

 • social networking and online banking: less popular, showed noticeably lower statistics
  (Nhu cầu mạng xã hội & ngân hàng trực tuyến: ít phổ biến hơn, số liệu thống kê thấp hơn)

– Body 2: Phân tích mục đích sử dụng Internet theo độ tuổi

 • online transactions and emailing: senior citizens (over 65) highest – young adults (18-25) lowest
  (giao dịch trực tuyến và gửi email: người cao tuổi trên 65 tuổi cao nhất, thanh thiếu niên thấp nhất)
 • network: senior citizens (over 65) lowest – young adults (18-25) highest
  (Mạng xã hội: người cao tuổi trên 65 tuổi thấp nhất, thanh thiếu niên cao nhất)

Gợi ý một số cấu trúc hay để miêu tả số liệu:

 • Online transactions and emailing shared the same pattern in the proportions of users.

 • Social networking and online banking were less popular, showed noticeably lower statistics, at about 49% and 50% relatively.

 • Almost all 18-25-year-olds in Australia used social networking platforms, which was obviously the vast majority.

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

The bar charts illustrate the Internet use by age for three different purposes in Australia in the years 2010 and 2011.

Overall, it is clear that emailing was the most common activity for residents, and the older the people were, the lower the percentages of those using social media were.

Between 2010 and 2011, there were roughly 70% of Australians sending and receiving emails, which was the highest figure. Social networking and online banking were less popular, showed noticeably lower statistics, at about 49% and 50% relatively.

Noticeably, online transactions and emailing shared the same pattern in the proportions of users when 80% of senior citizens (over 65) used the Internet to do so, whereas young adults (18-25) had the lowest figure, at 60%. Almost all 18-25-year-olds in Australia used social networking platforms, which was obviously the vast majority. Only a quarter of those over 65 were social media users. The seniors, on the other hand, had the lowest figure, at less than 10.

Bản dịch:

(Biểu đồ thanh minh họa việc sử dụng Internet theo độ tuổi cho ba mục đích khác nhau ở Úc trong những năm 2010 và 2011.

Nhìn chung, rõ ràng là gửi email là hoạt động phổ biến nhất đối với người dân và những người càng lớn tuổi thì tỷ lệ những người sử dụng mạng xã hội càng thấp.

Từ năm 2010 đến năm 2011, có khoảng 70% người Úc gửi và nhận email, đây là con số cao nhất. Mạng xã hội và ngân hàng trực tuyến ít phổ biến hơn, cho thấy số liệu thống kê thấp hơn đáng kể, tương đối khoảng 49% và 50%.

Đáng chú ý, các giao dịch trực tuyến và gửi email có cùng một mô hình về tỷ lệ người dùng khi 80% người cao tuổi (trên 65 tuổi) sử dụng Internet để làm như vậy, trong khi thanh niên (18-25) có con số thấp nhất, ở mức 60%. Hầu hết tất cả thanh niên 18-25 tuổi ở Úc đều sử dụng các nền tảng mạng xã hội, rõ ràng là phần lớn. Chỉ một phần tư trong số những người trên 65 tuổi là người dùng mạng xã hội. Mặt khác, những người cao tuổi có con số thấp nhất, dưới 10%.)

3. Từ vựng cho bài mẫu task 1 – đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

 • online transactions (noun phrase): giao dịch trực tuyến
 • shared the same pattern (phrase): giống nhau về số liệu
 • social networking platforms (noun phrase): các nền tảng mạng xã hội
 • the vast majority: phần lớn

Giải đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 – Task 2

As major cities in the world are growing today, so do their problems. What are the problems for young people who are living in the cities as the result of continued growth? What are the solutions for these problems?

Đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 - Task 2
Đề IELTS Writing ngày 12/05/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

 • People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

 • More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

– Phạm vi chủ đề: Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố lớn

– Nhiệm vụ:

 • Phân tích những vấn đề mà người trẻ gặp phải

 • Nêu các biện pháp để giải quyết những vấn đề đó

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • Major cities: các thành phố lớn – các thành phố phát triển mạnh về kinh tế, xã hội

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • Big cities – facing many problems – due to rapid expansion.
  (Các thành phố lớn – đối mặt với nhiều vấn đề – do tốc độ mở rộng nhanh chóng.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • The following essay will discuss some of the problems that … and some potential solutions to those issues.
  (Bài luận sau đây sẽ thảo luận về một số vấn đề mà … và một số giải pháp tiềm năng cho những vấn đề đó.)

BODY 1: Vấn đề thứ nhất và giải pháp

Vấn đề: “Firstly, …, and most young people are struggling to cope with …

 • becoming more and more expensive
  (Mức sống cao, chi phí sống đắt đỏ)
  students living on meagre budgets

       (sinh viên vật lộn với kinh phí eo hẹp)
  students recent graduate with low-paying jobs → cannot afford the high costs of housing, transport, food…
       (sinh viên mới tốt nghiệp lương thấp → không đủ khả năng chi trả chi phí …)

Giải pháp: “To counter this problem, I believe that … should …

 • governments should move universities out of large cities into smaller cities
  (Chính phủ chuyển bớt trường Đại học ra khỏi thành phố lớn)
  cost of living is much more affordable
      (chi phí thấp hơn, sinh viên dễ chi trả hơn)
  → reduce the demand for housing in large cities
      (nhu cầu nhà ở thành phố giảm → giá nhà rẻ hơn)

BODY 2: Vấn đề thứ hai và giải pháp

Vấn đề: “… is another big issue that many young people are dealing with …

 • lot of stress on young people serious mental health problems
  (nhiều căng thẳng cho những người trẻ tuổi → sức khỏe tinh thần kém)
  sinh viên mất cân bằng trong việc học và đi làm

Giải pháp: “To help deal with these issues, governments need to …

 • promote stress-relieving activities, create an awareness of mental health issues
  (chính phủ thúc đẩy các hoạt động giảm stress, nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe tinh thần)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, young people are facing many problems …, and there are several feasible solutions mentioned above to help curb these issues.
  (Tóm lại, những người trẻ tuổi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề …, và có một số giải pháp khả thi để giúp hạn chế những vấn đề này.)

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 12/05/2022

Big cities around the world are facing many problems these days due to their rapid expansion. The following essay will discuss some of the problems that young people in those cities are facing and some potential solutions to those issues.

Firstly, big cities are becoming more and more expensive to live in, and most young people are struggling to cope with the rising cost of living. Many young people are students living on meagre budgets, or recent graduates with low-paying jobs, and cannot afford the high costs of housing, transport, and food in big cities. To counter this problem, I believe that governments should move universities out of large cities into smaller cities where the cost of living is much more affordable. This will also help to reduce the demand for housing in large cities and therefore make it more affordable for recent graduates and others struggling to get by on a low salary.

Poor mental health is another big issue that many young people are dealing with in large cities these days. Students need to cope with overwhelming study schedules, whilst recent graduates struggle to compete with one another to climb the career ladder and become financially stable in order to start a family. These situations create a lot of stress on young people and can lead to serious mental health problems if left unresolved. To help deal with these issues, governments need to help promote a culture where young people regularly take part in stress-relieving activities, and create an awareness of mental health issues amongst young people before they develop serious problems such as anxiety, depression, or suicidal tendencies.

In conclusion, young people are facing many problems whilst trying to live in large cities, and there are several feasible solutions mentioned above to help curb these issues.

4. Từ vựng

 • to struggle to cope with: gặp khó khăn khi đối mặt với

 • cost of living: chi phí sống

 • meagre budget: ngân sách ít ỏi

 • to counter: giải quyết

 • to reduce the demand for: giảm nhu cầu 

 • to get by: sống qua ngày, chỉ vừa đủ sống với nhiều khó khăn

 • poor mental health: sức khoẻ tâm lý kém

 • Overwhelming: choáng ngợp

 • to compete with one another: cạnh tranh với người khác

 • to climb the career ladder: leo lên nấc thang sự nghiệp

 • to become financially stable: có tài chính ổn định

 • serious mental health problems: có vấn đề sức khoẻ tinh thần nghiêm trọng

 • Unresolved: chưa được giải quyết

 • to promote a culture: quảng bá một nền văn hoá/ thúc đẩy một nền văn hoá

 • to take part in: tham gia

 • feasible solutions: giải pháp khả thi

5. Ý tưởng khác có thể sử dụng

Body 1: Đưa ra các vấn đề

Body 2: Đưa ra các giải pháp

Nguy cơ thất nghiệp, không thể trang trải chi phí

 • Thành phố phát triển mạnh mẽ
  → ngành nghề chuyên môn hóa cao
  → thiếu đa dạng hóa nghề nghiệp
  → không tìm được việc làm
  → không thể tự trang trải về mặt tài chính

Giá thuê nhà ngày càng cao

 • Bất động sản từ chối xây dựng các khu nhà ở chất lượng thấp như căn hộ bình dân & nhà ở bình dân
  → thế hệ trẻ bị hạn chế trong việc tìm nhà ở và việc làm

Chính phủ và người sử dụng lao động đưa ra các kế hoạch hành động phù hợp để chống lại những khó khăn.

 • Kiểm soát tiền thuê để điều tiết giá thuê.
 • Xác định tỷ lệ phần trăm tiền thuê dựa trên thu nhập của họ.
 • Các công ty có thể cung cấp các vị trí với các yêu cầu khác nhau.

 

 

Từ vựng có thể sử dụng:

 • Metropolitan city (n): siêu đô thị
 • Occupational diversification (n): sự phân bổ đa dạng ngành nghề
 • Budget flats (n): căn hộ xã hội
 • Counteract (v): cân bằng, phản hồi
 • Rental control mechanism (n): cơ chế kiểm soát việc cho thuê nhà 
 • Remedy (v): phục hồi, cứu vãn
 • Jointed scheme (n): một kế hoạch phối hợp 
 • Metropolis (n): thủ đô
 • Occupational diversification (n): sự phân bổ đa dạng ngành nghề
 • Budget flats (n): căn hộ xã hội
 • Counteract (v): cân bằng, phản hồi
 • Rental control mechanism (n): cơ chế kiểm soát việc cho thuê nhà 
 • Remedy (v): phục hồi, cứu vãn
 • Jointed scheme (n): kế hoạch phối hợp 

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 12/05/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status