Cách làm dạng bài Pie chart (Biểu đồ tròn) – IELTS Writing task 1

Dạng bài Pie Chart là dạng biểu đồ tròn thường gặp trong Writing task 1, dùng để so sánh các đối tượng ở mức tổng thể. Cũng như các dạng câu hỏi khác trong IELTS Writing task 1, dạng bài Pie chart cũng có rất nhiều cách để viết. Trong bài viết ngày hôm nay, Học IELTS chia sẻ đến bạn chi tiết cách viết dạng bài này nhé!

Cách làm dạng bài Pie chart (Biểu đồ tròn) - IELTS Writing task 1
Cách làm dạng bài Pie chart (Biểu đồ tròn) – IELTS Writing task 1

Giới thiệu về dạng bài Pie Chart (Biểu đồ tròn) trong task 1

Dạng bài Pie chart (Biểu đồ tròn) là dạng bài rất thường hay gặp trong Writing task 1, bên cạnh các dạng như line graph và bar chart. Dạng bài Pie chart chứa những biểu đồ dùng để so sánh tổng thể, những phần bên trong biểu đồ tròn sẽ có màu sắc cùng với số liệu khác nhau (thường xuất hiện dạng phần trăm) tùy theo mỗi chủ đề.

Tương tự như những dạng bài trước, Pie chart có thể chia thành 2 loại:

 1. Loại có thay đổi theo thời gian
 2. Loại không có thay đổi theo thời gian.

Một điều cần lưu ý là bạn phải tóm tắt các thông tin càng ngắn gọn càng tốt.

Do chỉ cần có 150 từ cho bài viết task 1 nên việc các bạn viết ngắn sẽ rất cần thiết cho việc có điểm của mình. Thêm vào đó, những bài viết ở task 1 là dạng các bạn dựa trên thông tin đề bài cho để các bạn viết lại thành 1 báo cáo ngắn hay tóm tắt các ý trên nên tuyệt đối không được sử dụng những từ ngữ hay cấu trúc có ý kiến riêng của bản thân.

Khi ra đề thi, bạn sẽ gặp đề chỉ có 1 chart hoặc nhiều chart trong đó số lượng từ 2-4 chart là phổ biến nhất.

Ví dụ dạng bài Pie chart có 1 biểu đồ:

Dạng bài Pie chart có 1 biểu đồ
Dạng bài Pie chart có 1 biểu đồ

Ví dụ dạng bài Pie chart có 2 biểu đồ:

Dạng bài Pie chart có 2 biểu đồ
Dạng bài Pie chart có 2 biểu đồ

Ví dụ dạng bài Pie chart có 3 biểu đồ:

Dạng bài Pie chart có 3 biểu đồ
Dạng bài Pie chart có 3 biểu đồ

Ví dụ dạng bài Pie chart có 4 biểu đồ:

Dạng bài Pie chart có 4 biểu đồ
Dạng bài Pie chart có 4 biểu đồ

Ví dụ dạng bài Pie chart có 6 biểu đồ:

Dạng bài Pie chart có 4 biểu đồ
Dạng bài Pie chart có 6 biểu đồ

Yêu cầu của dạng câu hỏi này thường kiểm tra về kỹ năng:

 • Miêu tả những thông tin trong biểu đồ một cách khách quan.
 • So sánh biểu đồ này với biểu đồ kia hoặc các hạng mục số liệu.
 • Phân tích số liệu chi tiết để đưa ra các kết quả.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn cách viết các dạng Writing Task 1 sau:

Từ vựng và cấu trúc dùng để viết dạng Pie chart

Khi giới thiệu Pie chart trong phần Introduction:

 • The chart(s) illustrate(s)/ show(s) / compare(s)/ highlight(s) …

Trong phần Overview, ta sử dụng những phrase như sau để diễn tả sự tóm tắt của thông tin mà chúng ta thấy trong bài:

 • It is clear that ……….
 • Overall, ……..

Trong dạng bài Pie chart, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những số liệu phần trăm, nên việc dùng từ vựng sao cho hợp lí với chúng cũng là 1 điều cần thiết:

 • Percent và %: Chúng ta có thể viết % bình thường trong bài viết task 1.
  25% = twenty-five percent.

Một số cấu trúc về dạng phần trăm:

 • The percentage of + N
  Ví dụ: The percentage of people coming to supermarket rose significantly in 2015.
 • The proportion of + N
  Ví dụ: The proportion of cars owned in 1995 declined dramatically.
 • Account for/ make up + đơn vị
  Ví dụ: Heating made up more than 70% of the amount of energy used.

Cấu trúc và cách viết Task 1 dạng bài Pie Chart

Như các dạng khác trong Writing Task 1, cấu trúc để viết dạng bài Pie chart là:

Đoạn 1. INTRODUCTION

Giới thiệu sơ lược về Pie chart, chúng ta có thể paraphrase lại đề bằng những từ hữu ích đã đề cập ở trên.

Đoạn 2. OVERVIEW

 • Đối với Dạng bài Pie chart không có timeline: Ta có thể nêu phần nào trên biểu đồ chiếm nhiều nhất và ít nhất.
 • Đối với Dạng bài Pie chart có timeline: Ta có thể nêu sự thay đổi tăng-giảm giữa các biểu đồ tròn.

Đoạn 3&4. BODY

Phân tích chi tiết về những thông tin có trong biểu đồ. Đối với Dạng bài Pie chart có 1 biểu đồ, việc phân tích có thể gói gọn trong 1 đoạn, còn đối với Dạng bài Pie chart có 2 biểu đồ trở lên, có thể dùng 1 hoặc 2 đoạn tùy vào cách hành văn của người viết.

Cách viết Dạng bài Pie chart có sự thay đổi theo thời gian

Để viết một bài IELTS Writing task 1 – Dạng bài Pie chart hoàn chỉnh cần có 4 bước:

 • Bước 1: Phân tích đề
 • Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction 
 • Bước 3: Xác định ý và viết Overview
 • Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Đề bài: The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years.

Dạng bài Pie chart có sự thay đổi theo thời gian
Dạng bài Pie chart có sự thay đổi theo thời gian

Bước 1: Phân tích đề

 1. Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ:
  The proportion of energy produced by coal/ gas/ petrol,…
  (Tỉ lệ năng lượng được sản xuất bởi coal, gas hoặc petrol,…)

 2. Đơn vị: percent (%)

 3. Thì của động từ: Khoảng thời gian từ 1995 đến 2005 → chia thì quá khứ

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

 

Subject

Verb

WHAT

WHERE

WHEN

Đề bài

The pie charts 

show

the comparison of different kinds of energy production

in France

in two years.

Introduction

The charts

compare

the proportion of energy produced by different sources

in France

in 1995 and 2005.

⇒ Introduction: The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Tương tự những dạng biểu đồ theo xu hướng khác, phần Overview sẽ viết theo 2 đặc điểm tổng quan về xu hướng và về độ lớn.

 1. Đặc điểm về xu hướng: Tỉ lệ năng lượng sản xuất bởi Coal, Gas, Nuclear và Other tăng, còn số liệu cho Petrol giảm.

 2. Đặc điểm về độ lớn: Coal và Gas là 2 nguồn sản xuất năng lượng chính ở cả 2 năm.

⇒ Overview: It is clear that the proportion of energy generated by petrol decreased, while the figures for the rest of energy sources had an opposite trend.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Với dạng này, chúng ta có thể chia 2 body theo 2 cách sau:

 1. Cách 1: Chia theo năm
 2. Cách 2: Chia theo đối tượng

Cách 1: Chia Detail theo năm trong Pie chart

– Detail 1: so sánh các đối tượng ở năm 1995 (lần lượt nhắc đến số liệu từ lớn đến bé – nếu có đối tượng là “other” thì kể cả số liệu lớn hay nhỏ cũng nên nhắc đến sau cùng)

 1. Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal là lớn nhất (29.8%), số liệu cho Gas và Petrol thấp hơn 1 chút.

 2. Nuclear chỉ sản xuất 6.4% trong tổng số năng lượng, số liệu cho other sources thấp nhất.

⇒ Body 1: In 1995, energy produced by coal accounted for the highest proportion, at 29.80% of the total energy production in France. The figures for Gas and Petro were slightly lower, at 29.63% and 29.27% respectively. Meanwhile, only 6.40% of the total energy was generated by Nuclear and the lowest figure can be seen in the percentage of energy produced by other sources, at nearly 5%.

– Detail 2: so sánh xu hướng các đối tượng đến năm 2005

 1. Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal tăng nhẹ và duy trì con số lớn nhất (30.93%).

 2. Số liệu cho Gas tăng, ngược lại số liệu cho Petrol giảm mạnh.

 3. Hai nhóm còn lại là Nuclear và Other đều tăng đáng kể.

⇒ Body 2: In 2005, the percentage of energy from Coal went up insignificantly but remained the highest figure in the chart, at 30.93%. The figure for Gas rose slowly to 30.31%, while that for Petrol experienced a dramatic fall of nearly 10%. There were sharp increases to 10.10% and 9.10% in the figures for Nuclear and Other sources respectively.

Cách 2: Chia Detail theo đối tượng trong pie chart

– Detail 1: So sánh 2 nhóm Coal và Gas (2 nhóm có số liệu lớn nhất, cùng tăng)

 1. Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal là cao nhất (29.8%) vào năm 1995 và số liệu này tăng rất nhỏ sau 10 năm

 2. Tương tự: số liệu cho Gas là 29.63% và tăng rất ít cho đến 2005.

⇒ Body 1: In 1995, energy produced by Coal accounted for the highest proportion, at 29.80% of the total energy production in France and this figure experienced a very slight increase of about 1% to 30.9% in 2005. Similarly, in the first year, Gas generated 29.63% of energy, which rose marginally to 30.1% 10 years later.

– Detail 2: Các nhóm còn lại

 1. Tỉ lệ năng lượng tạo ra bởi Nuclear và Other tăng thêm khoảng 5%

 2. Ngược lại số liệu cho Petrol giảm xuống còn 19.55%

⇒ Body 2: Regarding the remaining sources of energy, the proportion of energy production from Nuclear power and Other sources grew by approximately 5%, to just over 10% and 9% respectively. Petrol, in contrast, experienced a decrease in its figure, from 29.27% in 1995 to around a fifth in 2005.

Cách viết Dạng bài Pie chart không có sự thay đổi thời gian

Tương tự với cách viết Dạng bài Pie chart có thời gian, viết 1 bài Pie chart không có sự thay đổi thời gian hoàn chỉnh cũng có 4 bước:

 • Bước 1: Phân tích đề
 • Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction 
 • Bước 3: Xác định ý và viết Overview
 • Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Đề bài: The pie charts show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

Dạng bài Pie chart không có yếu tố thời gian
Dạng bài Pie chart không có yếu tố thời gian

Bước 1: Phân tích đề

 1. Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ: 
  The proportion of expenditure/spending on Housing/Transport/Food… of households in Japan and Malaysia.
  (Tỉ lệ chi tiêu cho Housing/ Transport/ Food…của các hộ gia đình ở Japan và Malaysia.)

 1. Đơn vị: phần trăm (%)

 2. Thì của động từ: Mốc thời gian vào 2010 → chia thì quá khứ

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

 

Subject

Verb

WHAT

WHERE

WHEN

Đề bài

The pie charts

show

the average household expenditures

in Japan and Malaysia

in the year 2010.

 Introduction

The chart 

illustrate

the proportion of spending on different goods and services of households

in two different countries

in 2010.

⇒ Introduction: The chart illustrates the proportion of spending on different goods and services of households in two different countries in 2010.

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Với dạng bài không có xu hướng, chúng ta chỉ Overview về độ lớn của các đối tượng (lớn nhất, bé nhất, chênh lệch nhiều nhất)

Với bài này có thể thấy:

 1. Chi tiêu cho Food, Housing chiếm tỉ lệ lớn.

 2. Chi tiêu cho Healthcare là ít nhất ở cả 2 nước .

⇒ Overview: Overall, it is clear that people in both countries spent the largest proportion of their income on housing and food, while Healthcare was the service receiving the lowest share of expenditure.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Với dạng so sánh 2 đối tượng (2 nước) theo nhiều tiêu chí (chi tiêu vào các nhóm hàng hóa dịch vụ) như thế này, không nên chia detail theo từng nước mà nên chia theo tiêu chí để thấy rõ được sự so sánh giữa 2 nước ở từng tiêu chí.

– Detail 1: so sánh nhóm Housing, Food ở 2 nước

 1. Housing: chiếm lượng tiền lớn nhất ở Malaysia (34%), trong khi đó người dân ỏ Japan chỉ dành 21% cho nhóm này.

 2. Food: số liệu cho cả 2 nước khá giống nhau.

⇒ Body 1:The proportion of spending on Housing was highest in Malaysia, at 34% while Japanese families allocated just 21% of their budget for this category. In terms of food, the figures for both nations were similar, at 24% and 27% for Malaysia and Japan respectively.

– Detail 2: So sánh các nhóm còn lại

 1. Transport: chiếm 20% chi tiêu của Japan, gấp đôi số liệu cho Malaysia

 2. Healthcare: số liệu thấp nhất ở cả 2 nước

 3. Others: số liệu lớn, trên 1⁄4 ở 2 nước

⇒ Body 2:Regarding the remaining categories, Transport accounted for exactly a fifth of total expenditure in Japan, twice as much as the figure for Malaysia. Healthcare received the least amount of money in two countries while the percentage of money spent on Other goods and services were quite significant, at over a quarter in each country.

Trên đây là cách viết dạng bài Pie Chart trong IELTS Writing Task 1 đầy đủ từ A – Z để bạn tham khảo để học luyện thi IELTS Writing hiệu quả tại nhà. Bên cạnh việc học các cấu trúc câu khác nhau để miêu tả: số liệu, xu hướng, các đặc điểm so sánh trong bài thi IELTS Writing Task 1, các bạn có thể tiếp cận bằng cách học từ vựng theo chủ đề, để từ đó có cách viết Pie chart linh động về từ vựng và đạt band điểm viết bài Task 1 cao hơn.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

DMCA.com Protection Status