Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 – Task 1

The graph shows the Japanese average monthly salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white television and color television during the same period.

Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Line graph trong đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

INTRODUCTION

Giới thiệu về biểu đồ (bar chart) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

Paraphrase: 

graph shows Japanese average monthly salary from 1953 to 1983 the prices of black and white television and color television
line graph illustrates average monthly income of Japanese people over a 30-year period the prices of two types of television

OVERVIEW: Chỉ ra các thông tin nổi bật

 • Salary tăng còn prices of TVs giảm theo thời gian.

 • TV màu giá cao hơn TV trắng đen.

 • Phần lớn giai đoạn, prices of TV cao hơn salary.

Hướng 1 Hướng 2

BODY 1: Số liệu của black and white TV

 • Bắt đầu: 110 nghìn yên
 • 10 năm sau: giá giảm sâu
 • Thời gian sau: giảm dần còn 20 nghìn yên
 • Số liệu của color TV: có đặc điểm tương tự

BODY 2: Số liệu của salary

 • Bắt đầu với số liệu nhỏ
 • Sau đó dần dần tăng lên và cuối cùng tăng mạnh

BODY 1: Mô tả giai đoạn 1953-1963

 • Năm 1953: salary chỉ dưới 20 nghìn yên, giá tivi đen trắng cao gấp 5 lần
 • Sau 10 năm: salary tăng đều, giá TV giảm, TV màu bắt đầu được bán

BODY 2: Mô tả giai đoạn 1973-1983

 • Giá của 2 loại tivi trở nên phải chăng hơn
 • Năm 1983: Giá TV tiếp tục giảm dần
 • Salary tăng lên 30 nghìn yên năm 1973, tăng vọt lên 65 nghìn yên năm 1983

Gợi ý một số cấu trúc hay để miêu tả số liệu:

 • the cost saw a sharp decline and then continued to drop gradually to …

 • The price of color TVs followed a similar pattern, costing about …

 • The figure grew gradually from … to …

 • when it overtook the price of black and white televisions, before soaring

 • Meanwhile, …, which was approximately five times as high as …

 • there was a steady growth of …, while … saw a plunge to …

 • … became much more affordable during the rest of the period.

 • The figures continued to drop gradually to …

 • The …, on the other hand, witnessed a substantial rise to … and overtook …

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

The line graph illustrates the average monthly income of Japanese people and the prices of two types of television over a 30-year period.

In general, the average salary witnessed an upward trend over time, whereas the price of television followed the opposite trend. In addition, color televisions cost much more than black and white ones, and for most of the period, the price of a television was higher than the average monthly salary of people in Japan. 

Hướng 1

In 1970, a black and white television cost around 110,000  Yen. Ten years later, the cost saw a sharp decline and then continued to drop gradually to about 20,000 Yen by 2000. The price of color TVs followed a similar pattern, costing about 100,000 Yen when first appearing, and then significantly declining over the following years to just under 50,000 Yen by the end of the period.

Meanwhile, the average Japanese monthly salary at the start of the period (20,000 Yen) was significantly lower than the prices of a black and white television (110,000 Yen). The figure grew gradually from 1970 to 2000, when it overtook the price of black and white televisions, before soaring to nearly 70,000 Yen in 2000.

Hướng 2

In 1953, the income of the Japanese was just below 20 thousand yen per month. Meanwhile, the price for black and white television was 110 thousand yen, which was approximately five times as high as the average salary. However, after a decade, there was a steady growth of around 5 thousand yen in how much money they earned, while the amount they paid for television saw a plunge to 40 thousand yen. Also in this year, color television started to be sold in Japan at 100 thousand yen. 

The prices of the two types of television became much more affordable during the rest of the period. The cost of color television plummeted to nearly 55 thousand yen, compared to about 25 thousand yen of black and white models. The figures continued to drop gradually to just under 50 thousand yen and 20 thousand yen respectively in 1983. The monthly salary, on the other hand, witnessed a substantial rise to 30 thousand yen and overtook the cost of black and white TVs in 1973. After that, it soared to around 65 thousand yen in 1983. 

Bản dịch:

Biểu đồ đường minh họa thu nhập trung bình hàng tháng của người Nhật và giá cả của hai loại tivi trong khoảng thời gian 30 năm.

Nhìn chung, mức lương trung bình có xu hướng tăng theo thời gian, trong khi giá tivi lại có xu hướng ngược lại. Ngoài ra, ti vi màu có giá cao hơn nhiều so với ti vi đen trắng, và trong hầu hết thời kỳ, giá ti vi cao hơn mức lương trung bình hàng tháng của người dân Nhật Bản.

Hướng 1

Năm 1970, một chiếc tivi đen trắng có giá khoảng 110.000 Yên. Mười năm sau, giá thành đã giảm mạnh và sau đó tiếp tục giảm dần xuống khoảng 20.000 Yên vào năm 2000. Giá TV màu cũng theo kiểu tương tự, có giá khoảng 100.000 Yên khi xuất hiện lần đầu, sau đó giảm đáng kể trong những năm tiếp theo. chỉ dưới 50.000 Yên vào cuối kỳ.

Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng của người Nhật vào thời điểm đầu kỳ (20.000 Yên) thấp hơn đáng kể so với giá của một chiếc tivi đen trắng (110.000 Yên). Con số này tăng dần từ năm 1970 đến năm 2000, khi nó vượt qua giá của ti vi đen trắng, trước khi tăng vọt lên gần 70.000 Yên vào năm 2000.

Hướng 2

Năm 1953, thu nhập của người Nhật chỉ dưới 20 nghìn yên mỗi tháng. Trong khi đó, giá tivi đen trắng là 110 nghìn yên, cao gấp năm lần mức lương trung bình. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, số tiền họ kiếm được đã tăng đều đặn khoảng 5 nghìn yên, trong khi số tiền họ trả cho truyền hình giảm xuống còn 40 nghìn yên. Cũng trong năm này, tivi màu bắt đầu được bán ở Nhật với giá 100 nghìn yên.

Giá cả của hai loại tivi trở nên phải chăng hơn nhiều trong thời kỳ còn lại. Giá thành của tivi màu giảm mạnh xuống còn gần 55 nghìn Yên, so với khoảng 25 nghìn Yên của các mẫu đen trắng. Các con số tiếp tục giảm dần xuống chỉ còn dưới 50 nghìn yên và 20 nghìn yên vào năm 1983. Mặt khác, mức lương hàng tháng đã chứng kiến ​​mức tăng đáng kể lên 30 nghìn yên và vượt qua chi phí của TV đen trắng vào năm 1973. Sau đó điều đó đã tăng vọt lên khoảng 65 nghìn yên vào năm 1983.

3. Từ vựng cho bài mẫu task 1 – đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

 • income (n) = salary: thu nhập
 • follow the opposite trend: có xu hướng ngược lại
 • approximately (adv): xấp xỉ
 • see/witness + noun: trải qua sự tăng/giảm
 • plunge (n): sự giảm mạnh
 • affordable (adj): phải chăng (giá cả)
 • plummet (v): giảm mạnh
 • substantial (adj): đáng kể
 • soar (v): tăng mạnh
 • overtake (v): vượt

Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 – Task 2

Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 28/05/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

 • The world’s natural resources are being consumed at an ever-increasing rate. What are the dangers of this situation? What should we do?

 • Nowadays, many animal species are becoming extinct. Some people believe that countries and individuals must solve this problem, others believe that human beings are more important. Discuss both views and give your own opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

– Phạm vi chủ đề: Vấn đề bảo vệ môi trường

– Nhiệm vụ: Bàn luận cả hai khía cạnh và đưa ra quan điểm cá nhân

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • human activities: hoạt động cần thiết của con người

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • environmental conservation has attracted a lot of public attention
  (công tác bảo tồn môi trường đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • Many people believe that…, whereas others argue that…
  From my perspective,

BODY 1: Những hậu quả môi trường gánh chịu dường như không thể khắc phục

Sử dụng cấu trúc: On the one hand, … are likely to be irreversible.

Không thể hồi sinh những giống loại tuyệt chủng

 • bringing extinct species back from the dead → impossible
  (đưa các loài đã tuyệt chủng trở lại từ cõi chết là không thể)
 • cut down trees, contaminating soil and water
  (chặt phá cây cối, làm ô nhiễm đất và nước)

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng trầm trọng 

 • global temperatures still climb gradually → hit the headlines
  (nhiệt độ toàn cầu vẫn tăng dần → gây ảnh hưởng nặng nề)

BODY 2: Vẫn chưa muộn để khắc phục tình hình

Sử dụng cấu trúc: On the other hand, I tend to support the idea that …

Người dân đang dần ý thức được tình hình và thay đổi lối sống phù hợp hơn

 • individuals are becoming aware of the situation electric cars, recycling, using environmentally friendly products
  (nhiều cá nhân nhận thức được tình hình → ô tô điện, tái chế, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường)

Nhiều tổ chức phi chính phủ đang gây quỹ và nâng cao ý thức cộng đồng

 • non-governmental organizations: raising funds and public awareness (the World Wildlife Fund)
  (các tổ chức phi chính phủ đang gây quỹ và nâng cao nhận thức của cộng đồng ví dụ như Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, although …, I believe that people should not lose their hope…

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

INTRODUCTION

In recent years, environmental conservation has attracted a lot of public attention. Many people believe that humanity can no longer reverse those negative impacts on plants and animals, whereas others argue that mankind still stands a chance to improve the situation. From my perspective, though there have been numerous negative consequences, it is not too late to make a difference.

BODY 1:

On the one hand, the serious damages which humans have caused to nature are likely to be irreversible. Firstly, it is a bitter truth that bringing extinct species back from the dead is essentially impossible. Taking advantage of natural resources found in animal habitats, humans have continually cut down trees, contaminating soil and water in order to satisfy their needs. As a consequence, the woods, rainforests and other natural areas are shrinking day by day, which in turn causes more havoc for many animal and plant species.

Moreover, climate science has proved that the fight against environmental disaster is already lost. Despite people’s best efforts, global temperatures still climb gradually, and extreme weather conditions have regularly hit the headlines in recent years.

BODY 2:

On the other hand, I tend to support the idea that mankind can still take effective measures to alleviate those serious outcomes. Firstly, more and more individuals are becoming aware of the situation and adapting their lifestyles. Thanks to technological advancements, electric cars have become quite prominent these days, which significantly helps people to cut down their carbon footprint. Additionally, recycling and using environmentally friendly products is becoming a more popular trend on social media these days.

Furthermore, various non-governmental organizations are raising funds and public awareness in order to prevent habitat destruction and protect endangered species. For instance, the World Wildlife Fund has attracted over 5 million global supporters and has continued to hold various projects to conserve the environment since 1961.

CONCLUSION

In conclusion, although there are many hardships to face on this journey to conserve and protect the environment, I believe that people should not lose their hope and learn from mistakes of the past, and insist on sustainable development.

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 • environmental conservation: bảo vệ môi trường
 • mankind: nhân loại
 • irreversible (adj): không thể khắc phục
 • bitter truth: sự thật phũ phàng
 • havoc (n): sự tàn phá
 • extreme weather conditions: thiên tai
 • hit the headlines: thu hút nhiều chú ý từ dư luận
 • alleviate (v): giảm thiểu, khắc phục
 • carbon footprint: lượng khí thải carbon
 • habitat destruction: phá hoại môi trường tự nhiên
 • endangered species: giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022
Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

5. Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 28/05/2022

Dàn bài:

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • Although some believe that …, I argue that…

BODY 1: Đã quá muộn để con người giảm bớt tác động có hại với môi trường 

Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, the notion that …

– Một số loài đã bị tuyệt chủng ngay cả khi chưa có sự can thiệp của con người.

– Sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng sẽ biến mất mặc dù con người có khắc phục.

BODY 2: Con người có thể áp dụng các biện pháp để cải thiện 

Sử dụng cấu trúc: “On the other hand, opponents believe that …

– Chính phủ có thể ban hành luật để cấm các hành vi bất hợp pháp.

– Các cá nhân có thể bồi thường thiệt hại cho môi trường

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, although both sides have some ground reasons, I personally think that …

Bài mẫu:

INTRODUCTION

It is true that a great number of flora and fauna species are adversely affected by human activities. Although some believe that it is pointless to tackle this issue as no solution will ever be effective, I argue that people can still implement viable solutions to ameliorate it.

BODY 1:

On the one hand, the notion that there is nothing for humans to do to lessen their detrimental impact on the existence of plants and animals is sound to some extent. The main reason is that some species have become extinct even before human intervention. This is evident in how the dinosaurs were killed off by an asteroid that struck the Earth 65 million years ago, long before human beings became their own species.

As well as this, plenty of endangered creatures are predicted to vanish despite the measures taken by human beings. This is because many food chains are detrimentally affected by the disappearance of certain vegetation and animals in the ecosystem, leading to a shortage of food and then the unstoppable death of other organisms.

BODY 2:

On the other hand, opponents believe that human beings can adopt measures to ameliorate environmental issues. First and foremost, governments can enact laws to ban illegal acts that pose a threat to natural habitats. For example, the Vietnamese government introduced laws on industrial waste management in 2001, which deterred factories from discharging waste into rivers and oceans without proper treatment processes, and thus successfully improved the water quality in industrial areas to protect a significant number of aquatic creatures.

Furthermore, individuals can compensate for their environmental damage. To be more specific, they can construct reserves for hunted animals or plant trees to restore deforested areas to protect the numbers of animals dying out and recover the ecosystem. As a result, numerous species can be saved in time and avoid becoming extinct.

CONCLUSION

In conclusion, although both sides have some ground reasons, I personally think that human beings should be responsible for the protection of wildlife by abiding by environmental regulations and rehabilitating nature. To that end, it would be ideal if international bodies such as the UN would encourage all people to play their part in preserving the existence of animals and plants.

(By IELTS Xuan Phi)

Từ vựng:

 • flora and fauna species: các loài thực vật và động vật
 • lessen their detrimental impact: giảm bớt tác động bất lợi của họ
 • endangered creatures: sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng
 • a shortage of food: sự thiếu lương thực
 • unstoppable death: cái chết không thể ngăn cản
 • ameliorate environmental issues: cải thiện các vấn đề môi trường
 • pose a threat to natural habitats: đe dọa môi trường sống tự nhiên
 • laws on industrial waste management: luật quản lý chất thải công nghiệp
 • aquatic creatures: sinh vật dưới nước
 • compensate for environmental damage: bồi thường thiệt hại cho môi trường

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 28/05/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status