Các loại Câu điều kiện (Conditional Sentences) và bài tập vận dụng

Câu điều kiện (Conditional sentence) với mệnh đề If là một điểm ngữ pháp được [...]

Bài tập về các thì quá khứ trong tiếng Anh – 4 loại thì quá khứ

Sau khi học kiến thức về các thì quá khứ trong tiếng Anh, bây giờ [...]

Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn – Cơ bản đến nâng cao

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) là một trong các thì đầu tiên các bạn [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P10) – Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là một trong những thì xuất hiện [...]

Tổng hợp bài tập các thì trong Tiếng Anh

Khi nhắc đến ngữ pháp tiếng Anh, chắc chắn không thể nào không nói về [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P9) – Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) là một thì khá thông dụng và [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P8) – Thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense) là một dạng ngữ pháp xuất hiện [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P7) – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present perfect continuous) là một thì quan trọng [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P6) – Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (Simple future tense) là một trong các thì đầu tiên các bạn [...]

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P5) – Thì quá khứ tiếp diễn

Tiếp nối với Thì quá khứ đơn thì Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) [...]

DMCA.com Protection Status