3 Cách nâng cao kỹ năng WRITING từ READING – Bạn đã biết chưa?

Nâng cao kỹ năng WRITING từ READING – Bạn đã biết chưa? Lâu nay, các [...]

6 bước làm dạng bài COMPLETION trong IELTS Listening – Phần 3

Dạng bài Completion trong IELTS Listening (điền vào chỗ trống) là một dạng khá phổ [...]

6 bước làm dạng bài COMPLETION trong IELTS Listening – Phần 2

Dạng bài Completion trong IELTS Listening (điền vào chỗ trống) là một dạng khá phổ [...]

6 bước làm dạng bài COMPLETION trong IELTS Listening – Phần 1

Chắn hẳn dạng bài COMPLETION trong IELTS Listening đã rất quen thuộc với các bạn [...]

IELTS Listening: Phương pháp Note-taking 3 bước cho dạng bài Multiple choice

Section 3 của bài thi IELTS Listening không giới hạn về các dạng câu hỏi [...]

3 bước làm dạng bài MULTIPLE CHOICE trong Listening

Các bạn đã từng nghe về dạng bài MULTIPLE CHOICE trong Listening chưa? Những bạn [...]

3 bước làm dạng bài FILL IN THE BLANK trong Listening

Các bạn đã từng nghe về dạng bài FILL IN THE BLANK trong Listening chưa? [...]

IELTS Writing – Các lỗi ngữ pháp thường gặp Band 3.0-5.0 (Phần 2)

Phần 1 của chủ đề này đã giải đáp cho các bạn đặc điểm bài [...]

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết nhất

Trong Part 1 của phần thi Speaking, các bạn sẽ được hỏi các câu hỏi [...]

Các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking thường gặp

Trong IELTS Speaking Test, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng tất cả [...]

DMCA.com Protection Status