Từ vựng chủ đề Food and Diet – IELTS Speaking

Từ vựng chủ đề Food and Diet Thức ăn và chế độ ăn uống là [...]

6 bước liên kết ý tưởng (Linking Ideas)

Trong văn nói hoặc giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày câu [...]

Từ vựng chủ đề Relationships

Relationships (Mối quan hệ) đây là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện [...]

Showing your position in a text

Trong bất cứ bài viết, hay bài luận, dù bằng ngôn ngữ nào, thì mở [...]

Ngữ pháp IELTS Writing task 1

Trong bất kỳ môn học nào những điều cơ bản nhất luôn được coi như [...]

Cấu trúc 6 dạng câu so sánh (Comparison sentences)

Câu so sánh (Comparison sentences) là một trong các loại câu được sử dụng rất [...]

10 cấu trúc câu cho IELTS Writing siêu “xịn”

Tìm ở đâu những cấu trúc câu cho IELTS Writing “sang, xịn, mịn” để lấy [...]

Từ vựng chủ đề EDUCATION

Education là một chủ đề cực kỳ phổ biển trong bài thi IELTS, nó xuất [...]

Modal Verb – Động Từ Khiếm Khuyết: Khái Niệm, Cấu Trúc, Cách Dùng

Modal Verb – Động từ khiếm khuyết, hay còn gọi là động từ khuyết thiếu, [...]

Phân biệt “Be up to” và “be up for”

Khi học tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy có những cụm từ nhìn qua khá [...]

DMCA.com Protection Status