Từ vựng chủ đề Water

Như các bạn đã biết, có những nguyên tắc nhất định về từ vựng trong [...]

Điểm Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp IELTS – 4 điểm cần cải thiện

Điểm mấu chốt trong ngữ pháp IELTS là gì? Trong luyện thi IELTS không có [...]

Từ vựng chủ đề Food and Diet – IELTS Speaking

Từ vựng chủ đề Food and Diet Thức ăn và chế độ ăn uống là [...]

6 bước liên kết ý tưởng (Linking Ideas)

Trong văn nói hoặc giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày câu [...]

Từ vựng chủ đề Relationships

Relationships (Mối quan hệ) đây là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện [...]

Showing your position in a text

Trong bất cứ bài viết, hay bài luận, dù bằng ngôn ngữ nào, thì mở [...]

Ngữ pháp IELTS Writing task 1

Trong bất kỳ môn học nào những điều cơ bản nhất luôn được coi như [...]

Cấu trúc 6 dạng câu so sánh (Comparison sentences)

Câu so sánh (Comparison sentences) là một trong các loại câu được sử dụng rất [...]

10 cấu trúc câu cho IELTS Writing siêu “xịn”

Tìm ở đâu những cấu trúc câu cho IELTS Writing “sang, xịn, mịn” để lấy [...]

Từ vựng chủ đề EDUCATION

Education là một chủ đề cực kỳ phổ biển trong bài thi IELTS, nó xuất [...]

DMCA.com Protection Status