Liên kết ý tưởng - Học IELTS - Luyện thi IELTS ở tại Đà Nẵng - Anh Ngữ UEC

Liên kết ý tưởng

Trong văn nói hoặc giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày câu trả lời hoặc bài nói dài, thì điều quan trọng là người nói phải biết cách sắp xếp và liên kết ý tưởng với nhau sao cho mạch lạc. Đồng thời giúp người nghe nắm bắt cấu trúc bài nói của bạn một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, Anh ngữ UEC – Địa chỉ học IELTS uy tín Đà Nẵng sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách liên kết phổ biến nhé.

lien-ket-y-tuong

Grammar : Linking ideas – Liên kết ý tưởng

1. Cách đưa ra ý tưởng đầu tiên (Introduce your first point)

– To start with/First of all, I’d like to look at …

2. Kết thúc một ý tưởng (Finish a point)

– Those are the main points on …
– That’s all I have to say about …
– Now we’ve looked at …

Xem thêm:

  • Từ vựng chủ đề Water
  • Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp IELTS
  • Từ vựng: Food and Diet
  • Cải thiện từ vựng tiếng Anh
  • Liên kết ý tưởng
  • Từ vựng IELTS: Relationships
  • Từ vựng cho chủ đề EDUCATION
  • Cách Học Từ Vựng Nhớ Lâu
  • Từ vựng chủ đề Music
  • Lầm tưởng phổ biến khi học từ vựng tiếng Anh

3. Đưa ra ý tưởng mới (Start a new point)

– Now let’s turn to …
– Now let’s move on to …
– Now I’d like to consider …
– Next we come to …
– The next point I’d like to make is …

4. Dẫn lời đến ý tưởng đã nói trước đó (Refer to what you have said)

– As I said at the beginning …
– I told you a few moments ago that …
– In the first part of my talk, I said …
– As I’ve already said, …
– As I mentioned earlier, …

5. Dẫn lời đến ý tưởng sẽ nói (Refer to what you will say)

– I’ll come to that later.
– I’ll return to this point in a few minutes.
– … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.

6. Tóm tắt ý tưởng của cả bài (Summarize)

– So now I’d just like to summarize the main points.
– In brief, we have looked at …

Vậy là bài học  Linking ideas – Liên kết ý tưởng của chúng ta đã kết thúc rồi. Mong rằng các bạn có thể luyện tập thật nhiều để thành thục hơn nhé.

Tìm hiểu thêm về: Danh sách các trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Đà Nẵng

Trung Tâm Học IELTS Ở Tại Đà Nẵng