10 cách nói ghi điểm thay cho “I like …” trong IELTS Speaking

Câu hỏi sở thích “What’s your hobby?” hay “Tell me about hobby.” chắc chắn không [...]

Từ vựng chủ đề Family and Friends – IELTS Speaking Part 2 – Phần 2

Trong bài viết hôm nay, cùng Anh ngữ UEC – địa chỉ học luyện thi [...]

Từ vựng chủ đề Family and Friends – IELTS Speaking Part 2 – Phần 1

Trong bài viết hôm nay, cùng Anh ngữ UEC – địa chỉ học luyện thi [...]

Hướng dẫn làm dạng bài Line Graph trong IELTS Writing Task 1 chi tiết

Dạng bài Line Graph là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một [...]

Từ vựng chủ đề Food and Diet – IELTS Writing Task 2

Thức ăn và chế độ ăn uống là chủ đề được nhắc đến khá nhiều [...]

20 Từ vựng & Idioms IELTS chủ đề SPENDING & SAVING MONEY

Chủ đề Spending & Saving money xuất hiện khá phổ biến không chỉ trong các [...]

Bài mẫu và từ vựng chủ đề COUNTRYSIDE – IELTS Speaking Part 1,2,3

Cách học IELTS Speaking hiệu quả đó là việc chuẩn bị từ vựng trước khi [...]

Bài mẫu và từ vựng chủ đề LEISURE TIME – IELTS Speaking Part 1-2-3

Cách học IELTS Speaking hiệu quả đó là việc chuẩn bị từ vựng trước khi [...]

IELTS Speaking Part 3: Questions with Answers 2021

IELTS Speaking part 3 là phần thi cuối cùng trong bài thi Speaking. Do đã [...]

Giải đề IELTS Writing ngày 15/05/2021 chi tiết

Đề bài và Giải đề IELTS Writing ngày 15/05/2021 chi tiết. Các bạn tham khảo [...]

DMCA.com Protection Status