Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp IELTS - Học IELTS - Luyện thi IELTS ở tại Đà Nẵng - Anh Ngữ UEC

Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp IELTS

Trong luyện thi ielts không có bài thi kiểm tra ngữ pháp riêng biệt, nhưng trong phần thi IELTS Writing và IELTS Speaking, giám khảo sẽ đánh giá ngữ pháp của bạn. Tuy nhiên , rõ ràng là ngữ pháp giúp bạn rất nhiều trong phần đọc để bạn có thể hiểu được các cấu trúc câu khó, phức tạp một cách chính xác. Vì thế hôm nay UEC sẽ giới thiệu đến các bạn mấu chốt trong ngữ pháp IELTS.

mau-chot-ngu-phap-trong-ielts

Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp Luyện Thi IELTS

Một điều các bạn nên biết tất cả các điểm ngữ pháp đều quan trọng, các bạn cần trao dồi tất cả, mình nêu ra nhưng điểm cụ thể liên quan trực tiếp đến IELTS. Những lời giải thích và bài tập sẽ làm nổi bật những cái bạn có thể thấy chúng có liên quan trực tiếp và mấu chốt.

Xem thêm:

 • Từ vựng chủ đề Water
 • Mấu Chốt Trong Ngữ Pháp IELTS
 • Từ vựng: Food and Diet
 • Cải thiện từ vựng tiếng Anh
 • Liên kết ý tưởng
 • Từ vựng IELTS: Relationships
 • Từ vựng cho chủ đề EDUCATION
 • Cách Học Từ Vựng Nhớ Lâu
 • Từ vựng chủ đề Music
 • Lầm tưởng phổ biến khi học từ vựng tiếng Anh

Tại sao là ngữ pháp quan trọng trong IELTS?

 Ngữ pháp và từ vựng là nền tảng của bất kì ngoại ngữ nào, mặc dù IELTS không có bài test kiểm tra ngữ pháp của bạn, bạn hãy xem các giám khảo đánh giá ngữ pháp của bạn như thế nào trong mỗi phần thi:

Writing:

 • Task Achievement / Response
 • Coherence and Cohesion
 • Lexical Resource
 • Grammatical Range and Accuracy

Speaking:

 • Fluency and coherence
 • Lexical Resource
 • Grammatical Range and Accuracy
 • Pronunication

Bạn có thể thấy rằng ngữ pháp đóng vai trò 25% trong mỗi phần thi IELTS. Tuy nhiên , phần từ vựng cũng là phần quan trọng ‘lexical resource‘  . Điều này thể hiện qua cách bạn sử dụng từ vựng, thành ngữ, cụm từ có phong phú hay không.

Bạn sẽ bị trừ điểm nếu bạn mắc lỗi với những thứ như Word forms (ví dụ bạn sử dụng danh từ thay vì động từ ).

Nhưng không có nghĩa là bạn phải tập trung quá mức vào ngữ pháp vì bạn cần có sự lưu loát trong bài nói, khả năng xử lí tính huống, đối đáp, cách lập dàn ý, tổ chức trong bài viết. Điều cần làm là bạn phải cải thiện ngữ pháp của mình ở những điểm mấu chốt, do hầu hết các thí sinh đều mắc phải lỗi này.

Xem thêm: Các trung tâm luyện thi IELTS nổi tiếng nhất tại Đà Nẵng

Ngữ pháp trong phần Viết IELTS được đánh giá như thế nào ?

 Để đạt được điểm cao hoặc ít nhất không mất điểm, thì việc cải thiện ngữ pháp IELTS của bạn là cần thiết, nhưng sẽ rất hữu ích  nếu bạn biết họ đánh giá ngữ pháp như thế nào để có phần tập trung chính xác nhất.

Đối với tất cả các phần của kỳ thi IELTS, bạn có một số điểm mỗi Band và điểm số cuối cùng là điểm trung bình của chúng.

Ví dụ :

Writing:

 • Task Achievement / Response – band 6
 • Coherence and Cohesion – band 6
 • Lexical Resource – band 6
 • Grammatical Range and Accuracy – band 5

Overall score = 5.5

Bảng dưới đây đánh giá hai phần về từ vựng và ngữ pháp. Mô tả chi tiết chuyển từ band và để bạn thấy rõ cách giám khảo đánh giá phần thi của bạn. 

Writing Band Descriptors for Grammar 

Band

Lexical ResourceGrammatical Range & Accuracy
9Sophisticaled control of lexical features; rareminor ‘slips’ occur
 • Uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; rare minor errors occur only as slips.
8Produces rare errorsin spelling and / or word formation
 • Uses a wide range of structures
 • The majority of sentences are error-free
 • Makes only very occasional errors or inappropriacies
7Occasional errors in word choice, spelling, and / or word formation
 • Uses a variety of complex structures
 • Produces frequent error-free sentences
 • Has good control of grammar and punctuation but may make a few errors
6Some errors in spelling and / or word formation, but they do not impede communication
 • Uses a mix of simple and complex sentence forms
 • Makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication
5Noticeable errors in spelling and / or word formation that maycause some difficultyfor the reader
 • Uses only a limited range of structures
 • Attempts complex sentences but these tend to be less accurate than simple sentences
 • May make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader
4Limited control of word formation and / or spelling; errors may cause strain for the reader
 • Uses only a very limited range of structures with only rare use of subordinate clauses
 • Some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is often faulty
3Errors may severely distort the message
 • Attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation predominate and distort the meaning
2Essentially no control of word formation and / or spelling
 • Cannot use sentence forms except in memorised phrases
1Can only use a few isolated words
 • Cannot use sentence forms at all

Diễn giải

Nếu bạn nghiên cứu bảng này bạn sẽ thấy cụm từ gần đầu như ‘rare’, ‘ some ‘ và ‘ few’ khi đề cập đến word form và lỗi ngữ pháp.

Gần band 6 là các cụm từ như ‘một số’ , và sau đó “noticeable” và “causing difficulty” khi số điểm giảm dần.

Các điểm quan trọng cần cải thiện : 

 1. Sử dụng đúng Word Form
 2. Hiểu cách viết các cấu trúc câu phức tạp
 3. Đa dạng cấu trúc ngữ pháp
 4. Tránh các lỗi trong ngữ pháp

Trung Tâm Học IELTS Ở Tại Đà Nẵng