Cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF trong tiếng Anh

Because và Because of là 2 liên từ. Đây là hai trong số những liên từ phổ biến, hay dùng nhất trong tiếng Anh. Cấu trúc Because và Because of rất dễ sử dụng cũng như chuyển đổi nhưng không phải ai cũng nắm rõ được cách dùng. Trong bài viết hôm nay, Học IELTS sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng cấu trúc Because và Because of cũng như cách chuyển câu dùng Cấu trúc Because sang Cấu trúc Because of và ngược lại nhé!
Cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF trong tiếng Anh
Cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF trong tiếng Anh

Cấu trúc Because và Because of

– Nhìn chung cả because và because of đều được dùng trong câu phức để diễn tả mối tương quan nguyên nhân – kết quả.

Because và because of có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

(1) Yesterday, because it rained, we didn’t go camping.
⟶ Hôm qua, vì trời mưa, chúng tôi không đi cắm trại.

(2) Yesterday, because of the rain, we didn’t go camping.
⟶ Hôm qua, vì cơn mưa, chúng tôi không đi cắm trại.

Cả 2 câu trên đều diễn tả cùng một nội dung và đều chỉ ra mối tương quan nguyên nhân – kết quả giữa việc “trời mưa” và việc “không đi cắm trại”.

1. Cấu trúc BECAUSE

– Because là một giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân, có nghĩa là bởi vì.

– Because + mệnh đề có nghĩa là bởi vì điều gì đó đã xảy ra, hay bởi vì ai đó đã làm gì. Sau because luôn là một mệnh đề có chủ ngữ động từ đầy đủ. 

Cấu trúc BECAUSE
Cấu trúc BECAUSE

Cấu trúc Because trong tiếng Anh được dùng như sau:

Because + S + V + O

Ví dụ:

 • We stay at our house because it is raining.
  (Chúng tôi ở trong nhà vì trời đang mưa.) 

 • We choose that option because it will help us to save marketing cost the most.
  (Chúng tôi chọn phương án đó vì nó sẽ chúng chúng tôi tiết kiệm chi phí marketing nhất.) 

 • I like this one because it is in green, that’s my favorite color.
  (Tôi thích cái này vì nó màu xanh lá, đó là màu yêu thích của tôi.) 

2. Cấu trúc BECAUSE OF

– Because of là một giới từ kép, có nghĩa là bởi vì điều gì đó. Because of cũng có tác dụng chỉ nguyên nhân tương tự như Because.

Ví dụ như là “bởi vì cơn mưa”, “bởi vì việc tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”…
→ Nhìn từ các ví dụ này thì ta có thể thấy phia sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ. Đây chính là khác biệt lớn nhất của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cấu trúc BECAUSE OF
Cấu trúc BECAUSE OF

– Cách dùng because of không hề khó, bạn chỉ cần nắm vững công thức dưới đây để thành lập câu với cấu trúc because of nhé.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/ NOUN PHRASE

Ví dụ:

 • Because of the rain, we stay at our house.
  (Vì cơn mưa mà chúng tôi ở nhà.)  

 • Because of having a good job, she always feels happy.
  (Vì có một công việc tốt, cô ấy luôn thấy hạnh phúc.)

 • We were late because of the heavy traffic jam.
  (Chúng tôi đã đến muộn vì tắc đường.)

Khi bạn sử dụng thành thạo cấu trúc because of rồi thì có thể bạn sẽ còn “nghiện” cấu trúc này, bởi đặc điểm của nó là rút ngắn được câu. Trong các trường hợp trang trọng hơn thì người bản ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì cấu trúc này “che giấu” được chủ thể thực hiện hành động, chỉ nêu cần nêu ra sự việc, giảm đi tính cá nhân, tính công kích.

GỢI Ý: Một số chủ điểm ngữ pháp khác bạn có thể quan tâm

Cách chuyển đổi giữa 2 cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF

Quy tắc chung khi chuyển đổi giữa 2 cấu trúc Because và Because of là biến đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc V_ing.

Lưu ý: Nếu sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường hợp sau đây.  Một số quy tắc để chuyển đổi từ cấu trúc Because sang cấu trúc Because of như sau:

1. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế trong câu giống nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, động từ sau đó thêm đuôi _ing.

Ví dụ:

 • Because Lan is short, she can’t reach the book on the self.
  Because of being short, Lan can’t reach the book on the self.
      (Bởi vì chiều cao thấp nên Lan không thể với tới cuốn sách trên kệ.)
Cách chuyển đổi giữa 2 cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF
Cách chuyển đổi giữa 2 cấu trúc BECAUSE và BECAUSE OF

2. Tân ngữ trong mệnh đề chứa Because là một danh từ/ cụm danh từ

Sau khi lược bỏ theo quy tắc đầu tiên, chúng ta chỉ cần bỏ đi chủ ngữ, sử dụng danh từ/ cụm danh từ đó.

Ví dụ:

 • Because there was a storm, students have to stay at home.
  Because of a storm, students have to stay at home.
      (Bởi vì có bão nên học sinh phải ở nhà.)

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà dùng “Because of a storm”.

3. Nếu có danh từ và tính từ ở mệnh đề chứa Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ và danh từ, ta chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ:

 • Because the wind is strong, we can’t jogging
  Because of the strong wind, we can’t jogging.
      (Vì có gió lớn nên chúng tôi không thể đi bộ.)

4. Nếu vế Because chỉ có một tính từ/ trạng từ

Nếu vế Because không có danh từ, ta sẽ đổi tính từ/ trạng từ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ:

 • Because it is windy, we can’t jogging.
  Because of the wind, we can’t jogging. (đổi windy ⟶ the wind)
      (Vì trời gió nên chúng tôi không thể đi bộ.)
 • Because he acted badly, she doesn’t like him.
  Because of his bad action, she doesn’t like him. (đổi acted badly ⟶ bad action)
      (Vì hành động không tốt của anh ấy nên cô ra không thích anh.)

5. Cách chuyển về dạng sở hữu: dùng danh từ dạng sở hữu

Ví dụ:

 • Because I was lazy, I failed the exam.
  Because of my laziness, I failed the exam.
      (Vì tính lười biếng của tôi nên tôi đã rớt kỳ thi.)

6. Sử dụng “the fact that” 

Quy tắc chung cho đa số trường hợp: dùng cụm “the fact that ” đặt trước mệnh đề muốn chuyển. Cách làm này chỉ sử dụng khi chúng ta không thể chuyển đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa số các trường hợp.

Ví dụ:

 • Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.
  Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.
      (Vì Kim không được cao, cô ấy không thể với đến cái đồng hồ trên tường.)

Bài tập Cấu trúc Because và Because of

Bài tập 1. Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OF

 1. Because it is rain, we stopped the match
 2. Because Tom was ill, he is absent today
 3. Because she is kind, everyone loves her
 4. Because I was too tired, I will have a long trip
 5. Because he passed the exam, his parent very proud of him
 6. The house is dirty so I can’t feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend
 9. This problem is difficult so I can’t understand
 10. I got mark 10 in Math exam so I am very happy today

Bài tập 2: Điền Because/ Because of để hoàn thành câu sau

 1. We stopped playing football ……. the rain.
 2. It was all …….. him that they got into trouble.
 3. They had to hurry indoors …… it was raining.
 4. She is late ……. the traffic.
 5. We didn’t arrive until six o’clock …….. the traffic was terrible.
 6. He found the exam easy …….. he had worked hard during the course.
 7. She can’t drive …….. her illness.
 8. This restaurant closed down …….. the recession.
 9. He found working in France very difficult ……… the language problem.
 10. She’s very difficult to understand ……… her accent.

Bài tập 3: Chuyển câu dùng Cấu trúc Because sang câu dùng Cấu trúc Because of

 1. I went to work late this morning because the traffic was heavy.
  ⟶ …………………………………. because of ……………………………………
 2. My brother never exercises because he is lazy.
  ⟶ ………………………………. because of ………………………………………
 3. Because that employee is honest, our boss really likes her.
  ⟶ Because of ……………………………………., …………………………………
 4. Because he didn’t think carefully when doing the Math exercises, he made lots of mistakes.
  ⟶ Because of …………………………………., ……………………………………
 5. Our parents didn’t let us go out last night because it was stormy.
  ⟶ …………………………………. because of ……………………………………
 6. We won’t rent this house because the neighborhood is noisy.
  ⟶ ……………………………………. because of …………………………………
 7. Last week, because she worked too hard, she felt stressed and tired.
  ⟶ Last week, because of ………………………………, …………………………
 8. Because that employee is irresponsible, she lost her job.
  ⟶ Because of ……………………………………., …………………………………
 9. Because the environment is polluted, our health is getting worse.
  ⟶ Because of …………………………………., ……………………………………
 10. This morning, because I left my phone at home, I couldn’t contact my customers.
  ⟶ This morning, because of …………………………., ……………………………

Đáp án bài tập Cấu trúc Because và Because of

Bài tập 1:

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because off his illness, Tom is absent today
 3. Because of her kindness, everyone loves her
 4. Because of my tiredness, I will have a long trip
 5. Because his exam passing, his parent very proud of him
 6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable
 7. Because of her beautiful, her husband very loves her
 8. Because of hot, we will travel to the beach this weekend
 9. Because the problem’s difficult, I can’t understand
 10. Because of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Bài tập 2:

1. Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5. Because
6. Because 7. Because 8. Because of 9. Because of 10. Because of

Bài tập 3:

 1. I went to work late this morning because of the heavy traffic.
 2. My brother never exercises because of his laziness.
 3. Because of that employee’s honesty, our boss really likes her.
 4. Because of not thinking carefully when doing the Math exercises, he made lots of mistakes.
 5. Our parents didn’t let us go out last night because of the storm.
 6. We won’t rent this house because of the noisy neighborhood.
 7. Last week, because of working too hard, she felt stressed and tired.
 8. Because of that employee’s irresponsibility, she lost her job.
 9. Because of the polluted environment, our health is getting worse.
 10. This morning, because of leaving my phone home, I couldn’t contact my customers.

Trên đây là Cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh gồm cách dùng và cách chuyển đổi từ Cấu trúc Because sang Cấu trúc Because of và bài tập vận dụng.

Ngoài Because chúng ta còn nhiều liên từ khác cũng chỉ nguyên nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết liên từ trong tiếng Anh để hiểu thêm về các loại liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng của từng loại. Mong rằng, với bài viết này, bạn có thể sử dụng thành thạo Cấu trúc Because và Because of. Các bạn tham khảo thêm và theo dõi những bài mới nhất của Học IELTS nhé!

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status