Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) trong tiếng Anh

Adverb (trạng từ) là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, giúp truyền tải tốt hơn và đa dạng hóa vốn từ vựng của người học. Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) là một loại trạng từ thường xuyên được sử dụng. Trong bài viết hôm nay, cùng Học IELTS tìm hiểu về công thức và cách dùng của loại từ này nhé!

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)
Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) là gì?

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) là những trạng từ bổ trợ cho tính từ, trạng từ hoặc động từ, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ như too (quá nhiều) và enough (vừa đủ).

– Chức năng: diễn tả, nhấn mạnh cường độ của một hành động, sự việc hay hiện tượng nào đó. Dựa trên mức độ nhấn mạnh của trạng từ, có thể chia chúng thành 3 dạng chính:

 • Weak intensity (cường độ yếu): not at all (không chút nào), slightly (một chút, một xíu), a bit (một chút), a little (một ít)
 • Medium intensity (cường độ trung bình): fairly (khá), quite (khá), pretty (rất), rather (hơn là)
 • Strong intensity (cường độ mạnh): very (rất), too (quá nhiều), really (thật sự), extremely (cực kì), absolutely (chắc chắn), completely (hoàn toàn)
3 dạng trạng từ chỉ mức độ
3 dạng trạng từ chỉ mức độ

– Các Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước động từ, tính từ, trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ: 

 • This song is extremely interesting. – Từ được bổ nghĩa là interesting.
  (Bài hát này cực kì thú vị.) 
 • The house is very beautiful – Từ được bổ nghĩa là beautiful .
  (Ngôi nhà rất đẹp.)

Bảng các trạng từ chỉ mức độ thông dụng

Trạng từ  Phiên âm  Nghĩa
hardly  /ˈhɑːdli/  hầu như không
little  /ˈlɪtl/  một ít
fully /ˈfʊli/  hoàn toàn
rather  /ˈrɑːðə/ khá là
very  /ˈvɛri/  rất
strongly /ˈstrɒŋli/  cực kì
simply  /ˈsɪmpli/  đơn giản
highly  /ˈhaɪli/  hết sức
almost  /ˈɔːlməʊst/  gần như
absolutely /ˈæbsəluːtli/  tuyệt đối
enough  /ɪˈnʌf/  đủ
perfectly /ˈpɜːfɪktli/  hoàn hảo
entirely  /ɪnˈtaɪəli/  toàn bộ
pretty /ˈprɪti/  khá là
terribly /ˈtɛrəbli/  cực kì
a lot /ə lɒt/  rất nhiều
remarkably  /rɪˈmɑːkəbli/  đáng kể
quite  /kwaɪt/  khá là
slightly  /ˈslaɪtli/  một chút

Cách dùng Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)

1. Trạng từ chỉ mức độ: very

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ very đứng trước các tính từ, trạng từ. 

Chức năng: nhấn mạnh vào ý nghĩa của các tính từ, trạng từ đi sau nó.

Ngoài ra, khi muốn dùng cho câu phủ định ta có thể sử dụng “not very” để thể hiện sắc thái lịch sự trong giao tiếp.

Ví dụ: 

 • My sister is very beautiful.
  (Chị gái tôi rất xinh đẹp.)
 • Nana’s house is very modern and comfortable.
  (Ngôi nhà của Nana rất hiện đại và tiện nghi.)
 • The bus runs very slowly.
  (Xe bus chạy rất chậm.)
 • The girl was not very beautiful.
  (Cô gái này không xinh lắm.)

2. Trạng từ chỉ mức độ: enough

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ enough đứng sau các tính từ, trạng từ mà nó bổ nghĩa, nó có thể được sử dụng trong cả câu trực tiếp và gián tiếp.

Chức năng: Enough mang nghĩa vừa vặn, vừa đủ, hợp lý.

Nó được sử dụng trong các câu khẳng định và phủ định.

Ví dụ:

 • Is her tea cup hot enough?
  (Ly trà của cô ấy có đủ nóng không?)
 • He didn’t learn hard enough.
  (Anh ấy đã không học hành chăm chỉ.)
 • He doesn’t have enough money to buy that house.
  (Anh ấy không có đủ tiền để mua ngôi nhà đó.)

Để diễn tả một hành động, thường chỉ kết quả, trạng từ chỉ mức độ enough còn được sử dụng với cấu trúc:

Enough + to V

Ví dụ:

 • The front yard isn’t large enough to play soccer in. 
  (Mảnh sân đấy chẳng đủ rộng để chơi bóng đâu.)

Để nhấn mạnh đối tượng, sự việc bị ảnh hưởng bởi sự vật, sự việc mà enough bổ nghĩa, ta có thể sử dụng cấu trúc:

Enough + for s.o/ s.th

Ví dụ:

 • That bag is not big enough for my laptop
  (Cái túi đó không đựng vừa chiếc laptop của tôi)

3. Trạng từ chỉ mức độ: too

Trạng từ chỉ mức độ too có hai nghĩa riêng biệt và cách sử dụng riêng cho từng nghĩa. 

Too mang nghĩa “cũng”:

Khi muốn diễn tả 2 sự vật, sự việc tương đồng, ta đặt trạng từ “too” ngay sau cụm từ chỉ sự vật sự việc đó.

Ví dụ: 

 • He plays the piano too
  (Anh ta cũng chơi đàn dương cầm.)

Too mang nghĩa “quá mức”:

Khi muốn diễn tả sự quá độ, quá đà, quá mức, trạng từ mức độ too sẽ đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. Khi muốn miêu tả kết quả của sự quá đà đó, ta dùng cấu trúc:

too + adj/ adv + to V

Ví dụ: 

 • She was too exhausted to do her homework. 
  (Cô ấy quá mệt để làm bài tập về nhà.)

khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng, sự vật, sự việc bị ảnh hưởng bởi sự vật, sự việc mà too bổ nghĩa, người học cũng sử dụng cấu trúc:

too + adj/ adv + for s.o/ s.th

Ví dụ:

 • The skirt is too big for me.
  (Cái váy quá rộng với tôi.)

Sự khác biệt giữa very và too

Trạng từ chỉ mức độ “too” và “very” khá tương đồng về nghĩa, tuy nhiên về nhưng hoàn toàn khác nhau về cách sử dụng.

 • very” được sử dụng với sắc thái trung lập, tích cực hoặc tiêu cực.
 • too” thường được dùng để thể hiện thái độ tiêu cực.

Ví dụ:

 • My cup of milk tea is very sweet.
  (Cốc trà sữa của tôi rất ngọt.) 
 • My cup of milk tea is too sweet to drink.
  (Cốc trà sữa của tôi quá ngọt để uống.) 
Trạng từ chỉ mức độ "very" và "too"
Trạng từ chỉ mức độ “very” và “too”

4. Trạng từ chỉ mức độ: quite

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ quite đứng trước các tính từ, trạng từ.

 Công thức: 

Quite a/ an + danh từ đếm được đáng chú ý
Quite some + danh từ không đếm được
đáng kể
Quite a/ an + tính từ + danh từ
mang ý nghĩa khẳng định

Chức năng: nhấn mạnh vào ý nghĩa của các tính từ, trạng từ đi sau nó.

Ví dụ:

 • She plays the piano quite amazing.
  (Cô ấy chơi đàn khá tuyệt vời.)
 • His answer is not quite right.
  (Câu trả lời của anh ấy không đúng hoàn toàn.)
 • Anh Vien is quite swimmer.
  (Ánh Viên là một vận động viên bơi lội đáng chú ý.)

5. Trạng từ chỉ mức độ: Rather

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ rather thường đứng trước tính từ, trạng từ, động từ mà nó bổ nghĩa.

Rather còn thường được dùng trong câu so sánh.

Trạng từ Rather mang ý nghĩa chỉ khuynh hướng một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó. 

Ví dụ:

 • This suit is getting rather old.
  (Bộ vest này có khuynh hướng già nua.)
 • This winter cold rather than last year.
  (Mùa đông năm nay có khuynh hướng lạnh hơn năm ngoái.)
 • She rather like meat and vegetable.
  (Cô ấy có khuynh hướng thích ăn thịt và rau củ.)

6. Trạng từ chỉ mức độ: much, far, a lot

Những Trạng từ chỉ mức độ Much, far, a lot thường được sử dụng trong những câu so sánh, chúng có tác dụng thể hiện sự vượt trội hay yếu thế hơn của hai hay nhiều sự vật hiện tượng với nhau.

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ much, far, a lot được dùng cho các công thức sau:

Far/ Much + so sánh hơn hay so sánh hơn nhất A lot + so sánh hơn

Ví dụ: 

 • If we pool our resources, it’ll be that much easier to solve the problem. 
  (Nếu chúng ta tổng hợp các nguồn lực của mình, việc giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn)

7. Trạng từ chỉ mức độ: A bit, A little, Somewhat

Trong câu, trạng từ chỉ mức độ A bit, A little, Somewhat thường đứng trước các tính từ, trạng từ, động từ.

A bit, A little, Somewhat thường được dùng trong câu so sánh hơn.

Có thể dùng các Trạng từ chỉ mức độ như A bit, A little, Somewhat khi các bạn muốn nhận xét điều gì đó nhưng lại muốn nói giảm nói tránh.

Ví dụ:

 • It’s a bit cheap.
  (Nó hơi rẻ một chút.)
 • I got up somewhat late but fortunately it was not late for the meeting.
  (Tôi đã dậy hơi trễ một chút nhưng rất may vì không trễ cuộc họp.)
 •  Alice is a bit thinner than Lyly.
  ( Alice ốm hơn Lyly một chút.)

Xem thêm: Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency): Khái niệm, phân loại và cách sử dụng

8 Trạng từ chỉ mức độ: Hardly, Barely

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ Hardly, Barely thường đứng trước động từ

Dùng với nghĩa phủ định khi đi với even và any.

Ngoài ra Hardly, Barely còn sử dụng với công thức:

Hardly/ Barely ever + Almost never

Ví dụ:

 • I hardly ever read new comic so I can’t lend it to you yet.
  (Tôi chưa đọc xong cuốn truyện tranh mới vì vậy tôi chưa thể cho bạn mượn được.)
 • She hardly almost never go cinema because she doesn’t like crowded places.
  (Cô ấy chưa đi rạp chiếu phim bao giờ bởi vì cô ấy không thích nơi đông người.)

9. Trạng từ chỉ mức độ: Fairly

Trong câu, Trạng từ chỉ mức độ fairly thường đứng trước tính từ, trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Trạng từ fairly chỉ mức độ bình thường, với ý nghĩa tích cực và có thể được hiểu là khá tốt.

Công thức:

Fairly + tính từ + danh từ

Ví dụ:

 • The story was fairly good.
  (Câu chuyện được viết khá tốt.)
 • I’m fairly sure that this is the right address. 
  (Tôi khá chắc rằng đây là địa chỉ đúng.)

Một số phương pháp ghi nhớ và luyện tập sử dụng Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)

1. Học bằng phương pháp ghi chú truyền thống 

Các bạn nên ghi phân loại các loại trạng từ chỉ mức độ dựa trên mức độ bổ trợ của chúng từ mạnh đến yếu.

Sau đó, với mỗi trạng từ chỉ mức độ, các bạn viết thêm chú thích về cách dùng, vị trí của chúng trong câu.

Cuối cùng là đặt ra các câu ví dụ cho từng trạng từ theo vị trí, từ loại bổ trợ và ý nghĩa của chúng.

2. Sử dụng Mind map để hệ thống kiến thức

Các loại trạng từ rất đa dạng nên phương pháp ghi chép truyền thống có thể gây khó khăn trong quá trình ôn tập các trạng từ chỉ mức độ. Sử dụng Mind Map để hệ thống hóa kiến thức cũng như giúp các bạn có cái nhìn bao quát về toàn bộ các cách dùng và ngoại lệ của trạng từ chỉ mức độ.

Hơn thế nữa, các bạn cũng có thể thấy được mối tương quan, sự khác và giống nhau của các Trạng từ chỉ mức độ có ý nghĩa tương đương. 

3. Ứng dụng Trạng từ chỉ mức độ vào giao tiếp

Các bạn có thể luyện tập sử dụng trạng từ chỉ mức độ vào giao tiếp hàng ngày bằng cách tập thói quen thêm vào trước những tính từ, trạng từ, động từ, danh từ những trạng từ chỉ mức độ. Việc làm này tập cho các bạn phản xạ với tiếng Anh tốt hơn, đồng thời giúp bạn làm phong phú vốn từ vựng và biểu đạt sắc thái câu từ đa dạng hơn.

Trên đây là chi tiết về cấu trúc, cách dùng và các ví dụ minh họa cho các Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thêm thông tin để chuẩn bị và luyện tập một cách hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status