Từ vựng chủ đề EDUCATION

Education là một chủ đề cực kỳ phổ biển trong bài thi IELTS, nó xuất hiện trong bài thi của cả 4 kỹ năng IELTS. Việc nắm chắc những từ vựng chủ đề Education sẽ rất hữu ích cho các học viên đang luyện thi IELTS. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn chuỗi từ tựng và collocations về chủ đề giáo dục bao gồm trường học, môn học, từ vựng IELTS dùng ở trường đại học.

tu-vung-chu-de-education
Từ vựng chủ đề Education cực chất

Chuỗi từ vựng chủ đề Education

Những từ vựng chủ đề Education cực “chất” dưới đây sẽ giúp các bạn chinh phục đề thi IELTS về giáo dục đấy nhé!

1. Từ vựng cho trường học, chứng chỉ

TỪ VỰNG Ý NGHĨA
Kindergarten Trường mầm non
Primary school – pre-school education Trường cấp 1
Secondary school Trường cấp 2
College = further education Cao đẳng
Higher education = university education Đại học
Post-graduate school Sau đại học
BA/BSs = Bachelor of Arts Degree/Bachelor of Science Degree Bằng cử nhân nghệ thuật / Cử nhân Khoa học
MA/MSc = Masters of Arts/Masters of Science Thạc sĩ
PhD = Doctorate Tiến sĩ
Vocational course Khóa học dạy về kỹ năng cho một nghề nghiệp cụ thể (hướng nghiệp)
Non-vocational course Khóa học tổng quát, không liên quan đến hướng nghiệp
Distance leaning course Khóa học đào tạo từ xa
Comprehensive education Giáo dục toàn diện

2. Collocations quan trọng

TỪ VỰNG Ý NGHĨA
Lab work = laboratory experiments thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
Dissection sự mổ xẻ động vật nhằm mục đích nghiên cứu khoa học
Scheduled lesson lịch học
Algebra đại số học
To give out or assign homework giao bài tập về nhà
To do or complete homework hoàn thành bài tập về nhà
To complete/graduate high school tốt nghiệp trung học phổ thông
To do/participate/take part in school activities/sport tham gia các hoạt động tại trường/thể thao
Tracing sao chép, phác thảo bằng bút chì
Tone deaf = without an ear for music không có khả năng thưởng thức âm nhạc

3. Từ vựng dùng trong trường đại học

TỪ VỰNG Ý NGHĨA
Graducated from tốt nghiệp từ
To enroll on a degree course đăng ký một khóa học
To major in physics chọn vật lý là môn học chính ở đại học
To attend a lecture tham gia bài giảng
To attend a tutorial tham gia lớp học với giáo sư theo nhóm nhỏ tại văn vòng
To deliver lecture giảng bài
To lecture in something giảng về cái gì đó
Factory of something chuyên ngành gì
To do note-taking ghi chép, ghi chú lại
Keeping up with the work load theo kịp với khối lượng công việc hoặc khối lượng học được yêu cầu
To fall behind with study = fail to keep pace with the school/university work không theo kịp bài vở trên trường
Pay off a student loan thanh toán khoản vay sinh viên
Play truant/truancy trốn học
Comprehensive education giáo dục toàn diện
The literacy rate tỉ lệ biết chữ
Literate (a) biết chữ
Illiterate (a) mù chữ
A gap year chỉ một năm nghỉ khi chuyển tiếp giữa cấp 3 và đại học

Đề mẫu luyện tập áp dụng từ vựng chủ đề EDUCATION

Đề mẫu 1:

Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu 2:

We have three important parts of education reading, writing and Math. Some people think every child will benefit from a fourth skill added to the list: computer skills. To what extent do you agree or disagree?

Đề mẫu 3:

Some people believe that everyone has the right to receive university education,so the government should make it free to all people regardless of their financial background. To what extent do you agree or disagree?

Đề mẫu 4:

More and more companies are allowing employees to work from home. Do you think this is a positive or negative development?

Các đề thi thật IELTS WRITING áp dụng từ vựng chủ đề EDUCATION khác:

 • 2014.10.06 and 2013.08.11: Some people think the main purpose of schools is to turn the children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree with this opinion?
 • 2014.04.12 Some say that the purpose of education is to prepare individuals to be useful to the society. Others say that the purpose of education is to achieve personal ambitions. Discuss both these views and give your own opinion.
 • 2007.12.08 Many people believe that main aim for university education is help graduates to find better job, while some people believe that university education has wider benefit for individual and society. Discuss both view and give your opinion.
 • 2010.07.31 Some people believe that university students should pay all the cost of studies because university education only benefit the students themselves not the society as a whole. To what extent do you agree or disagree? 
 • 2008.01.26 In countries where there is a high rate of unemployment, most pupils should be offered only primary education. There is no point in offering secondary education to those who have no hope of finding a job. To what extent do you agree or disagree with this statement?
 • 2008.12.13 Some people believe that a country benefits greatly with a high percentage of young people who go to university, while others argue that it only leads to graduate unemployment. Discuss both views and give your opinion.
 • 2007.09.01 and 13.03.09 Some people think that studying in a college or university is the best way for students to prepare for their future career. But others think they should leave school as soon as possible to develop their career through work experience. Discuss both these views and give your own opinion.
 • 2009.09.05 Some people think young people should go to university to further their education while others think they should be encouraged to work as car mechanics or builders etc. to serve society. Discuss both views and give your own opinion.
 • 2011.09.03 The qualities a person needs to become successful in today’s world cannot be learned at a university or any similar academic institution. To what extent do you agree or disagree?
 • 2012.02.25 Full­time university students need to spend a lot of time on study, but it is essential to get involved in other activities. To what extent do you agree or disagree?
 • 2007.10.13 Some employers think that formal academic qualifications are more important than life experiences and personal qualities when they look for an employee. Why is it the case? Is it a positive or negative development?
 • 2005.03.12 It is generally believed that education is of vital importance to the development of individuals and the well­being of societies. What should education consist of to fulfill both these functions? 
 • 2008.07.05 Nowadays, more university students choose to study some practical subjects (such as marketing, computer programming, etc.) instead of theoretical subjects (such as economy, math, and chemistry). Some people suggest that universities should focus on practical subjects, but not theoretical subjects. What do you agree or not agree? 
 • 2005.05.28 Nowadays, some universities offer graduate students skills that assist to find employment, but some people believe the main function of a university should be to access knowledge for its sake. What’s your opinion?
 • Some people think universities should provide graduates with the knowledge and skills needed in the workplace in the future. Others think the true function of the university is to give access to knowledge for its own sake. What do you think are the main functions of a university?
 • 2009.10.24 Some people think university education should prepare students for employment. Other people think university has other functions. Discuss both views and what do you think the function of university education.

Hy vọng bài viết hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều hơn từ vựng chủ đề Education để áp dụng vào ôn luyện cũng như thi thật. Đến ngay địa chỉ của Trung tâm luyện thi IELTS tại Đà Nẵng để được lựa chọn khóa học IELTS phù hợp nhé!

Xem thêm >>>

Trung Tâm Luyện Thi IELTS Uy Tín Ở Tại Đà Nẵng

DMCA.com Protection Status