Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từ A-Z

Bạn lo lắng mình chưa nắm được cách viết IELTS Writing Task 1 sao cho ghi điểm cao? Đừng lo bởi vì IELTS Writing Task 1 không quá khó như bạn nghĩ đâu. Bạn nên bắt đầu từ việc đọc thật kĩ bài viết này để hiểu tường tận về cách viết IELTS Writing Task 1. Và làm thế nào để giải mã một trong những phần được xem là khó với nhiều sĩ tử IELTS này. Trong bài viết này, Học IELTS sẽ cùng bạn giải đáp các Cách viết IELTS Writing Task 1 nhé!

Cách viết IELTS Writing Task 1 từ A-Z
Cách viết IELTS Writing Task 1 từ A-Z

I. Chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1

Bố cục phần IELTS Writing Task 1 gồm 3 phần như đã giới thiệu ở trên. Tuy nhiên, để đạt điểm cao nhất trong 20 phút thi ngắn ngủi thì việc đầu tiên là bạn cần phải phân tích đề bài để thực sự hiểu bạn nên xử lý như thế nào. Từ đó định hướng cách viết IELTS Writing Task 1.

1. Phương pháp phân tích đề bài

Trước khi bắt đầu làm bài, thí sinh cần trả lời những câu hỏi sau:

 • Biểu đồ cho biết điều gì? Biểu thị mấy đối tượng, hạng mục?
 • Biểu đồ có mấy mốc thời gian? Người viết cần sử dụng thì gì?
 • Biểu đồ có xu hướng không?
 • Biểu đồ có đơn vị là gì?

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 phần Introduction

Các bạn nên bắt đầu viết Task 1 (viết đoạn mở bài) bằng cách nêu lại những thông tin đã được đưa ra trong phần đề bài. Chỉ cần viết 1-2 câu để chỉ ra biểu đồ này đang trình bày về vấn đề gì và mốc thời gian nào (nếu có) là đủ.

Để viết được đoạn mở bài thì bạn có thể paraphrase nội dung từ đề bài là cách tốt nhất. Đây là điều bạn nên áp dụng. Vậy Paraphrase là gì?

⇒ Paraphrase là 1 dạng ngữ pháp trong câu, chúng ta sẽ sử dụng từ đồng nghĩa hay cấu trúc khác mà không làm thay đổi nghĩa của câu gốc.

Bạn chỉ cần thay đổi một số từ, cụm từ để tạo ra một câu văn mới mà vẫn đảm bảo đầy đủ nghĩa ban đầu. Điều này giúp bạn đi thẳng vào trọng tâm và không bị lạc đề xuyên suốt bài viết.

Ví dụ:

– Câu gốc: “Many people believe that social networking sites have had a huge negative impact on both individuals and society.”

– Paraphrased: “Social networking sites are thought by some to have had a detrimental effect on individual people as well as society and local communities.”

Ở câu trên, chúng ta còn sử dụng từ đồng nghĩa “detrimental effect” thay cho “negative impact”. Ngoài ra, chúng ta còn thay đổi về ngữ pháp “Many people believe that” trở thành “Social networking sites are throught by…”.

1. Bạn nên đa dạng hóa các cụm từ giới thiệu như:

 • the graph/ chart/ table/ diagram
 • gives information about/ on
 • provides information about/ on
 • gives reason why…
 • explains why…
 • compares s.th in terms of s.th…

Ví dụ:

 • “The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004”.
  → The line graph illustrates the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

Lưu ý: Không sử dụng những từ như below, above trong bài viết.

2. Sử dụng cấu trúc: “How something changed”

Các bạn chỉ nên áp dụng cấu trúc này với dạng bài có từ 2 mốc thời gian trở lên.

Ví dụ:

 • The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
  → The line graph illustrates how the consumption of fish and different kinds of meat in a European country changed between 1979 and 2004.

3. Sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác để thay cho cụm từ chỉ nội dung trong đề bài

Ví dụ:

 • The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
  → The line graph illustrates the amount of fish and various types of meat consumed in a European nation between 1979 and 2004.

4. Sử dụng giới từ khác cho cụm từ chỉ thời gian trong đề bài

Ví dụ:

 • The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
  → The line graph illustrates the amount of fish and various types of meat consumed in a European nation from 1979 to 2004 / over 25 years.

Ngoài ra, nếu đề bài chỉ cho một năm (in 2004) thì có thể paraphrase thành (in the year 2004).

3. Cách viết IELTS Writing Task 1 phần Overview

Với cách viết IELTS Writing Task 1, chúng ta không cần phải viết kết bài (Conclusion) mà phải viết câu tổng quát (Overview). Vậy, sự khác nhau giữa 2 phần trên là gì?

Cách viết IELTS Writing Task 1 phần Overview
Cách viết IELTS Writing Task 1 phần Overview

Trong văn viết, chúng ta hiểu kết bài là đánh giá cuối cùng, mang ý kiến quyết định. Tuy nhiên, Writing Task 1 nói về sự mô tả nên việc nêu các ý kiến, quan điểm cá nhân là không cần thiết và tránh lạc đề. Khi đó, ta sử dụng “overview” để tóm tắt ngắn gọn các số liệu/ thông tin trong biểu đồ.

Ngoài ra, kết bài thể hiện cho sự kết thúc bài viết nên sẽ đứng cuối câu nên không thích hợp để viết trong Writing Task 1. Còn Overview có thể đứng ở bất cứ vị trí nào (thường viết ngay sau câu mở đầu) sẽ phù hợp hơn trong Writing Task 1.

– Đoạn Overview đầy đủ thường kéo dài từ 2 – 3 câu. Trong đoạn này, bạn cần trả lời được các câu hỏi:

 • Số liệu nào cao nhất? Số liệu nào thấp nhất?
 • Có điều gì khác đáng chú ý trong biểu đồ, hình vẽ đã cho hay không?

– Khi bắt đầu viết đoạn Overview, bạn nên ngay lập tức đưa ra câu miêu tả xu hướng chung của biểu đồ, hình vẽ. Cấu trúc cho câu này thường dùng là:

 • Overall, the data indicates that…
 • In general, it can be seen that…

Trên thực tế, không nhất thiết phải bắt đầu đoạn mô tả chung bằng cụm từ Overall/ In general. Nhưng đây là 2 cụm từ hiệu quả giúp báo hiệu cho người đọc biết bài viết đề cập đến vấn đề gì trong đoạn văn này. Sau đó, bạn phải chọn lọc được các chi tiết nổi bật nhất trong biểu đồ, hình vẽ để đưa vào đoạn mô tả chung. Một số “mẹo” đưa câu văn này vào bài viết một cách tự nhiên như:

 • It can be seen that A experienced an upward/ downward trend over the period of time.
 • The most dramatic change was seen in…
 • It is noticeable that A accounted for the largest proportion/ percentage…
 • In particular, the number/ the amount of A saw/ witnessed a rise/ decline….

Xem thêm: Top 5 trung tâm học IELTS Đà Nẵng uy tín

4. Cách viết IELTS Writing Task 1 phần Detail (Detail 1 và Detail 2)

Phần thi IELTS Writing Task 1 có thời gian 20 phút. Vì vậy, bạn nên viết 2 đoạn cho phần thân bài. Chúng ta sẽ tìm ra điểm tương đồng và khác biệt của các số liệu trong bảng biểu và gom chúng vào với nhau. Thông thường, các bảng biểu trong Writing Task 1 sẽ cho chúng ta 2 nhóm tương đồng, tìm ra sự khác biệt và điểm tương đồng của các số liệu rồi nhóm chúng làm 2 nhóm và viết cho mỗi một nhóm một đoạn Detail paragraph, mỗi nhóm khoảng 3 câu nhé!

4.1. Từ vựng

Chi tiết quan trọng nhất của số liệu chính là sự tăng/ giảm/ thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian được đề cập. Dưới đây là tổng hợp cách viết IELTS Writing Task 1 sử dụng động từ, danh từ cơ bản nhất hay dùng cho đoạn văn:

Xu hướng (Trend) Động từ (Verb) Danh từ (Noun)
Xu hướng tăng increase increase
rise rise
grow growth
go up upward trend
climb  
Xu hướng tăng mạnh rocket rocket
soar soar
leap leap
jump jump
Xu hướng giảm go down downward trend
reduce reduction
decline decline
drop drop
decrease decrease
fall/fall down fall
Xu hướng giảm mạnh plunge plunge
slump slump
dive dive
plummet plummet
dip dip
Xu hướng biến động tăng giảm bất thường fluctuate fluctuation
vary variation
wave  
oscillate  
Xu hướng ổn định remain/stay stability
remain stable / stay unchanged
stabilize
to be unchanged
Đạt mức cao nhất

reach a peak

reach/hit the highest point

 
Đạt mức thấp nhất

reach/hit the lowest point

fall to a low

reach a bottom

 

Cách viết IELTS Writing Task 1 sử dụng từ vựng miêu tả tốc độ thay đổi:

Xu hướng (Trend) Động từ (Verb) Danh từ (Noun)
dramatic dramatically Thay đổi nhiều, đáng kể, nhanh và rõ ràng
sharp
sharply
enormous
enormously
substantial
substantially
considerable
considerably
significant significantly
rapid rapidly
tremendous tremendously
remarkable remarkably
noticeable noticeably
moderate moderately Thay đổi bình thường, ổn định
constant constantly
progressive progressively
slight slightly Thay đổi ít, không đáng kể
marginal marginally
minimal minimally
steady steadily
slow slowly
gradual gradually

Cách viết IELTS Writing Task 1 sử dụng giới từ:

 • To: mô tả sự thay đổi đến mức nào.
 • By: mô tả sự thay đổi trong một mức độ cụ thể.
 • With: mô tả phần trăm, số lượng.
 • At: cung cấp một con số cụ thể.

– Cách viết IELTS Writing Task 1 có các yếu tố liên quan đến phần trăm (%):

 • 5%: a small fraction.
 • 10%: a tenth, one in ten.
 • 15%: less than a fifth
 • 20%: a fifth.
 • 25%: a quarter.
 • 30%: nearly a third.
 • 33%: a third, one-third.
 • 50%: a half.
 • 65%: nearly two-thirds.
 • 75%: three quarters

4.2. Ngữ pháp

Đừng vì thời gian có hạn mà bỏ quên một thao tác quan trọng đó là phân tích đề. Trong đó quan trọng nhất là loại thì được sử dụng trong bài. Để xác định đúng loại thì cần dùng trong bài, bạn hãy nhìn vào thời gian của số liệu. Số liệu được thu thập ở quá khứ thì dùng thì quá khứ, số liệu dự đoán tương lai thì dùng thì tương lai. Còn nếu biểu đồ, bảng số liệu không đề cập đến thời gian thì dùng thì hiện tại.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý: Bất kể số liệu trong bảng/ biểu đồ được thu thập trong thời gian nào thì trong bài viết luôn có ít nhất 2 câu sử dụng thì hiện tại đơn.

– Câu 1: Mở bài giới thiệu bảng/ biểu đồ (biểu đồ/ hình vẽ luôn luôn đưa ra nội dung là sự thật hiển nhiên, tính chất không thay đổi theo thời gian)

– Câu 2: Câu xu hướng chung (Overall). Cấu trúc thường gặp là:

 • It can be seen that…
 • It is noticeable that…
 • It is clear that…

Ví dụ: International migration in UK

Introduction: The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008.

Overview: Both immigration and emigration rates rose over the period shown, but the figures for immigration were significantly higher. Net migration peaked in 2004 and 2007.

Detail 1: In 1999, over 450,000 people came to live in the UK, while the number of people who emigrated stood at just under 300,000. The figure for net migration was around 160,000, and it remained at a similar level until 2003. From 1999 to 2004, the immigration rate rose by nearly 150,000 people, but there was a much smaller rise in emigration. Net migration peaked at almost 250,000 people in 2004.

Detail 2: After 2004, the rate of immigration remained high, but the number of people emigrating fluctuated. Emigration fell suddenly in 2007, before peaking at about 420,000 people in 2008. As a result, the net migration figure rose to around 240,000 in 2007, but fell back to around 160,000 in 2008. (159 words)

II. Các lỗi thường gặp trong dạng bài IELTS Writing Task 1

Để giúp các bạn tránh được các lỗi hay mắc phải khi làm bài thi IELTS Writing Task 1, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số lỗi thường gặp nhé!

 1. Đề bài không cần chép toàn bộ vào bài làm. Hãy paraphrase đề bài bằng ngôn ngữ và từ vựng của bạn.
 2. Lưu ý xuống dòng với mỗi đoạn văn khác nhau.
 3. Bạn nên viết Overview/ Summary cho các thông tin trong bảng biểu.
  Overview/ Summary nên được viết ngay sau câu mở đầu, và chỉ tóm tắt trong 2 câu. Giám khảo sẽ không đánh giá cho bạn điểm cao trong Task 1 nếu bạn không có Overview/ Summary trong bài.
 4. Các đối tượng đều có sự liên kết với nhau. Luôn nhớ phải so sánh chúng với nhau nếu như số liệu có sự liên quan để so sánh.
 5. Không mô tả mọi con số trong bảng biểu (trừ khi bảng biểu chỉ có 1 vài con số đó).
  Kĩ năng quan trọng trong Task 1 đó là việc thí sinh biết cách lựa chọn thông tin chính và mô tả, so sánh nó một cách chính xác. Hãy cố gắng đảm bảo đề cập 5 – 7 con số trong 1 đoạn văn.
 6. Không sử dụng quá 20 phút cho Task 1. Hãy luyện viết ở nhà và giới hạn thời gian cho mỗi đoạn. Phần Task 2 quan trọng và chiếm nhiều điểm hơn trong bài thi nên bạn hãy dành thời gian cho nó khi 20 phút cho Task 1 trôi qua.

Kinh nghiệm và cách viết IELTS Writing Task 1 tốt hơn

Thay vì luyện viết các đoạn văn trong Task 1 một cách thụ động. Hãy áp dụng các mẹo luyện tập sau để chuẩn bị cho Task 1 nhé!

1. In tổng hợp các loại câu hỏi

Trước khi bạn viết Writing Task 1, điều quan trọng đó là phải nắm được tất cả các dạng bài có thể xuất hiện. Hãy tổng hơp các dạng bài (khoảng 10 bài) và in ra giấy để có thể nhìn được các sự khác nhau và yêu cầu cho từng dạng.

Các dạng bài của Task 1 bao gồm: line graph, bar chart, pie chart, table, dạng bài 2 charts, hoặc 3 charts, process diagram, comparison diagram, life cycle và map.

2. Luyện viết từng phần

Thay vì viết cả bài, hãy luyện viết 10 cách mở bài khác nhau cho các loại câu hỏi khác nhau trong các dạng bài mà bạn đã tổng hợp ở trên (mục 1). Tương tự như vậy cho các phần khác của bài viết. Khi xem lại, bạn sẽ nhận thấy sự khác nhau về cách viết mở bài và overview, cũng như cách mô tả số liệu trong thân bài của từng loại.

3. Tận dụng các câu mẫu

Hãy tham khảo các ví dụ hay ở mức điểm 7.0 trở lên. Bạn có thể tìm thấy các dạng bài ở phổ điểm đó trong các sách Cambridge IELTS books hoặc trên mạng. Hãy đọc 1 bài mẫu vài lần, mỗi lần đọc hãy chú ý vào các tiêu chí khác nhau. Lần 1 bạn chú ý về từ vựng, lần 2 về ngữ pháp và các cấu trúc, lần 3 cho cấu trúc của toàn bài. Gạch chân các câu mẫu dùng để mô tả số liệu, bạn sẽ học được rất nhiều mẫu câu mà có thể áp dụng hiệu quả cho bài thi của bản thân.

4. Cách sử dụng 20 phút hiệu quả

Bạn có 20 phút để hoàn thành Task 1, có nghĩa là bạn chỉ nên dành 5 phút cho mỗi đoạn viết. Hãy lưu ý điều này và áp dụng để giới hạn thời gian viết hiệu quả hơn.

 • 5 phút đầu tiên: Đọc kĩ câu hỏi, đọc kĩ bảng biểu để chắc chắn rằng bạn hiểu đúng dạng biểu đồ. Sau đó, tiến hành viết đoạn mở đâu bằng cách viết lại ( paraphrase ) đề bài.
 • 5 phút tiếp theo: Lúc này, bạn nên nhìn kĩ vào biểu đồ để tìm ra 2 ý bao quát ( general points). Các bạn nhớ nhé, không nên tập trung vào các chi tiết cụ thể, mà hãy nhìn toàn cảnh. Sau đó, bạn viết 2 câu mang tính chất tóm tắt 2 ý chung bao quát mà bạn vừa tìm ra đó.
 • 10 phút cuối cùng: Đi sâu vào các chi tiết cụ thể. Cố gắng chia phần mô tả cụ thể này thành 2 đoạn văn, điều này giúp cho cấu trúc của bài hợp lý hơn rất nhiều đó. Khi đấy, bạn lại dành ra 5 phút để viết mỗi đoạn

5. Thế nào là một bài Task 1 tốt?

Khi chấm bài Writing Task 1, giám khảo sẽ mong chờ người viết tổ chức bài viết theo dàn bài như sau:

 • Mở bài (introduction) – gồm 1-2 câu.
 • Mô tả chung (overall view) – gồm ít nhất 2 ý mô tả chung được viết năm trong 2-3 câu.
 • Thân bài (body) – gồm các chi tiết và con số được đề cập cũng như các so sánh cần thiết, viết trong 6-7 câu (detail 1 và detail 2)

III. Luyện tập cách viết IELTS Writing Task 1

Bài 1: The chart below shows male and female fitness membership between 1970 and 2000.

Luyện tập cách viết IELTS Writing Task 1
Luyện tập cách viết IELTS Writing Task 1

Bước 1: Xác định đối tượng so sánh dựa vào đề bài và tên biểu đồ:

 • The number of female and male fitness members (số lượng thành viên thể dục nam và nữ)

Bước 2: Xác định đơn vị so sánh tên biểu đồ và chú thích trên biểu đồ:

 • People (người)

Bước 3: Xác định thì của động từ dựa vào thời gian có trên biểu đồ từ 1970 đến 2000:

 • Quá khứ

Bài 2: The graph below gives information from 1/2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Luyện tập cách viết IELTS Writing Task 1
Luyện tập cách viết IELTS Writing Task 1

Bài mẫu:

The line graph compares the consumption of six different kinds of energy in the USA from 1980 to 2030.

Overall, more fossil fuels are used in comparison with renewable energy sources. The general trend for the energy consumption is upward over the period shown.

In 1980, the amount of petrol and oil consumed was 35 quadrillion units, nearly doubling that of natural gas, at 25 quadrillion units. Slightly less coal was burned at that time, with its figure being just over 15 quadrillion units. In comparison, the consumption of natural energy was equal, standing at under 5 quadrillion units each.

In 2030, more petrol and oil are expected to be burnt and its consumption will still maintain its leading position at just under 50 quadrillion units. Despite some variations over the time shown, the amount of coal used is predicted to outnumber that of natural gas, with about 30 and 25 quadrillion units burned, respectively. For the renewable energy sources, the prediction is that its figures will be on a minimal rise of only under 5 quadrillion units, and hydropower will record the lowest energy consumption in 2030.

Xem thêm: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 (kèm bài mẫu) | Cập nhật liên tục

DMCA.com Protection Status