Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 – Task 1

The maps show the changes made to a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.

Đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Map trong đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction

Giới thiệu về biểu đồ (line graph) và nội dung chính của biểu đồ, paraphrase lại đề bài.

 • … present how … and … had changed from 1990 to 2010.

Paraphrase:

 • show = present
 • its surrounding = its nearby area
 • the changes → had changed
 • in … and … → from … to …

– Overview:

 • The museum area had not undergone many dramatic changes, except for the expansion of the car park and the introduction of a new cafe. 
  (Bảo tàng và khu vực xung quanh không có sự thay đổi nào lớn, trừ sự mở rộng của bãi xe và quán cà phê được xây.)

– Body 1: Miêu tả sự thay đổi trong lô đất của bảo tàng

 • exhibition room opposite the main entrance … L-shaped building in 1990
  (phòng triển lãm đối diện cổng có hình chữ L năm 1990)
 • be demolished for the shop’s expansion 
  (một phần bị xoá bỏ để mở rộng cửa hàng)
 • the shop on the left of the entrance
  (cửa hàng nằm bên trái cổng)
 • two separate exhibition rooms in 1990, combined in 2010
  (2 phòng triển lãm tách rời, năm 2010 gộp lại)
 • the restaurant remained untouched
  (nhà hàng giữ nguyên)

– Body 2: Miêu tả sự thay đổi bên ngoài bảo tàng năm 2010

 • garden to the left … remained unchanged
  (Vườn bên trái bảo tàng giữ nguyên)
 • cottage to the right … replaced by a new cafe
  (Cottage bên phải bảo tàng bị thay bởi quán cà phê)
 • car park opposite the garden expanded thanks to the clearance of the garden
  (Bãi đỗ xe được mở rộng sau 20 năm nhờ vào việc bỏ đi khu vườn)

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

The maps present how a small museum and its nearby area had changed from 1990 to 2010. In general, the museum area had not undergone many dramatic changes, except for the expansion of the car park and the introduction of a new cafe. 

The exhibition room opposite the main entrance of the museum used to be an L-shaped building in 1990, but later it had been demolished to make way for the expansion of the shop, located to the left of the entrance. There were two separate exhibition rooms in 1990, but they were combined in 2010 to create one big building. Besides these, lying perpendicular to the merged exhibition rooms and next to the one facing the main entrance, the restaurant remained untouched throughout the period. 

In 1990, there was a large garden to the left of the museum, and this remained unchanged in 2010. The cottage to the right of the museum had been replaced by a new cafe in 2010. The car park located opposite the garden in 1990 had been expanded 20 years later thanks to the clearance of the garden.

3. Từ vựng

 • undergo many dramatic changes: trải qua nhiều sự thay đổi đáng kể

 • the introduction of something: sự thêm vào, xây mới của cái gì đó

 • an L-shaped building: toà nhà hình chữ L

 • make way for: nhường chỗ cho …

 • perpendicular to: vuông góc với …

 • merged (adj): kết hợp lại

 • the clearance of something: sự xoá sạch của …

Giải đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 – Task 2

Nowadays, more people move away from their friends and families for work. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 - Task 2
Đề IELTS Writing ngày 26/03/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

 • Nowadays, people spend more and more time away from their family. Why? What effect will it have on themselves and their family?

 • Many parents today do not spend much time with their children. Why is this? Does this affect parents or children more?

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

– Phạm vi chủ đề: Con người sống xa gia đình vì công việc

– Nhiệm vụ: 

 • Thảo luận mặt lợi và mặt hại của vấn đề

 • Đưa ra quan điểm mặt nào trội hơn

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • Move away from friends and families for work: rời xa bạn bè và gia đình vì công việc

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • people sacrifice the chance to stay near their families and friends to relocate for work.
  (nhiều người hy sinh cơ hội được ở gần gia đình và bạn bè của họ để chuyển nơi ở vì công việc)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • While this may have certain drawbacks, from my perspective, the benefits are more significant.
  (có thể có những hạn chế nhất định, nhưng theo quan điểm của tôi, những lợi ích mang lại là đáng kể hơn.)

BODY 1: 

– Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, …”

– Đưa ra những bất lợi về mặt tâm lý

 • enduring mental health problems
  (người xa nhà có thể mắc các bệnh tâm lý)
 • worse if these people are introverts
  (bệnh có thể sẽ nặng hơn nếu họ là người hướng nội.)

BODY 2: 

– Sử dụng cấu trúc: “On the other hand, …

– Đưa ra những lợi ích về mặt phát triển sự nghiệp

 • find a suitable job
  (được làm công việc phù hợp với mình)
 • wholeheartedly devote themselves to their work and thrive
  (khả năng thăng tiến cao hơn vì tập trung hơn vào công việc)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, … which has both advantages and disadvantages, and I believe that this is more beneficial to individuals. 
  (điều này có cả lợi thế và bất lợi, và tôi tin rằng điều này có lợi hơn cho các cá nhân.)

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Điểm lợi

Điểm bất lợi

 • Độc lập hơn

 • Mở rộng mối quan hệ

 • Mở mang, khám phá những văn hóa mới

 • Nhớ nhà

 • Khoảng cách địa lý → khi có vấn đề gấp cần có mặt thì không thể về kịp

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 26/03/2022

These days, many people are willing to sacrifice the chance to stay near their families and friends to relocate for work. While this may have certain drawbacks, from my perspective, the benefits are more significant.

On the one hand, people who move away from families and friends are more at the risk of enduring mental health problems. Physical distance usually discourages them from confiding their troubles to their loved ones. This is often the case of migrant workers who keep their suffering to themselves just to ease their families’ worries. Consequently, they are more vulnerable to mental health issues, such as depression, while their families and friends at home remain unaware. This circumstance could even get worse if these people are introverts who tend to distance themselves from their new colleagues. 

On the other hand, for those relocating for a job, they are more likely to achieve career fulfillment. For one thing, there are often better career prospects available outside their hometown to people of working ages. Bigger cities or countries are hubs of various industries, which promise more career choices and significantly higher wages. Therefore, it is far easier for people to find a suitable job. Secondly, this can help people, especially those who have just reached adulthood, advance their careers faster. Living with parents could indeed trigger emotional issues because of family conflicts, which could negatively influence their work performance. Without that potential disturbance, young people can wholeheartedly devote themselves to their work and thrive.

In conclusion, because of work, more people are living away from families and friends, which has both advantages and disadvantages, and I believe that this is more beneficial to individuals. 

4. Từ vựng

 • Career prospects: Triển vọng nghề nghiệp

 • Be a hub of something: Trung tâm hoạt động của cái gì

 • Step out of their comfort zone: Bước ra khỏi vùng an toàn

 • Stand on their own: tự lập

 • Sacrifice: hy sinh 

 • relocate for a job: chuyển nơi ở vì công việc

 • career fulfillment: sự thỏa mãn trong sự nghiệp

 • Family conflicts: mâu thuẫn gia đình

 • work performance: biểu hiện trong công việc

 • Disturbance: phiền phức

 • devote themselves to: tận tâm làm gì

 • confiding their troubles to: thổ lộ vấn đề của họ với ai

 • migrant workers: người lao động xuất khẩu

 • ease someone’s worries: làm dịu đi lo lắng của ai

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 26/03/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status