Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết nhất

Trong Part 1 của phần thi Speaking, các bạn sẽ được hỏi các câu hỏi mang tính cá nhân về các chủ đề quen thuộc, ví dụ như hometown, family, job, study, hobby,… và rất nhiều chủ đề khác. Phần này giống như một cuộc phỏng vấn nhỏ để giám khảo biết những thông tin cơ bản về thí sinh và chủ yếu mang tính “break the ice”, giúp thí sinh đỡ ngại ngùng và căng thẳng. Hôm nay, UEC – địa chỉ học luyện thi IELTS ở tại Đà Nẵng sẽ hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết nhất nhé!

tra-loi-ielts-speaking-part-1-2
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết nhất

Tổng quan IELTS Speaking 

1. Tìm hiểu về IELTS Speaking

Trong phần thi Speaking, giám khảo sẽ đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến và truyền tải thông tin của thí sinh đồng thời kiểm tra khả năng nói dài và sử dụng ngôn ngữ phù hợp về chủ đề được đưa ra

Đây KHÔNG phải là bài thi:

→ Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu câu trả lời

→ Kiểm tra khả năng dùng các từ khó, cao cấp

→ Kiểm tra xem bạn biết được bao nhiêu thì và cấu trúc ngữ phấp

→ Kiểm tra giọng bạn là giọng Anh hay giọng Mỹ

Đây LÀ bài thi:

→ Kiểm tra khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh của bạn 

2. IELTS Speaking Part 1

a. Cấu trúc bài thi Speaking

Phần

Thời gian

Nội dung

Phần 1: Giới thiệu và phỏng vấn

4 – 5 phút

 • Giám khảo sẽ giới thiệu và sẽ yêu cầu các bạn giới thiệu mình và xác nhận danh tính.
 • Sau đó, giám khảo sẽ hỏi về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống gia đình, bạn bè, việc làm, sở thích,…

b. Tiêu chí chấm điểm

→ Fluency And Coherence – Độ trôi chảy và mạch lạc

→ Lexical Resource – Khả năng sử dụng vốn từ vựng

→ Pronunciation – Phát âm

→ Grammatical Range And Accuracy – Độ chính xác và sự đa dạng trong ngữ pháp

c. Các chủ đề thường gặp và cách trả lời IELTS Speaking Part 1

tra-loi-ielts-speaking-part-1
Các chủ đề thường gặp và cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Cách để trả lời IELTS Speaking Part 1 một cách “xịn xò” chính là sử dụng công thức A.R.E.A nhé.

Đó là:

A – Answer: Đưa ra câu trả lời

R – Reason: Đưa ra lý do cho câu trả lời.

E – Example: Đưa ra ví dụ cụ thể

A – Alternatives: Có thể đưa ra ý kiến phản bác cho câu hỏi.

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết

1. Dạng Like/Dislike Questions

Example: “Is there anything you don’t like about your hometown?”

tra-loi-ielts-speaking-part-1-1
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 – Like and Dislike question

Đối với dạng câu hỏi này, điều quan trọng nhất mà bạn cần tránh là sử dụng những từ ngữ đơn giản như: like, dislike, love, hate, enjoy,… Bạn có thể thay thế bằng những từ sau:

Like Dislike
 • I’m (fairly/pretty) keen on…
 • I’m (quite/pretty) fond of…
 • I’m (quite) a big fan of…
 • I’m (quite) partial to…
 • I’m (quite) passionate about…
 • I’m (quite) enthusiastic about…
 • I’m (really) into…
 • I’m (totally) mad about…
 • I’m (simply) adore…
 • I’m so keen on…
 • I’m not really that fond of…
 • I’m not much of a fan of…
 • I totally detest…
 • I really can’t stand…
 • I absolutely loathe…

Ta có thể trả lời câu hỏi trên theo cấu trúc như sau: 

Structure  Example Answer
1. Starting phrase
 • Well in general I would say that.
 • Actually, I suppose that..
 • For the most part I’d probably say that…
 • Well, to be honest I should say that..
 • Of course I think I’d have to say that…
 • Certainly I would definitely say that.
 • Well, I guess that generally speaking I would certainly say that.
 • Of course I think I have to say that I’m not so keen on the weather in hometown.
 2. Liking / Disliking phrase Sử dụng những cụm từ tương tự trong bảng trên
 •  Of course I have to say that I’m not so keen on the weather.

3. Introduce a specific type

(Cụ thế hóa câu trả lời)

 • …but in particular… = …particularly
 • …to be more precise…
 • …to be more specific… = …specifically…
 • …to be more exact…
 • …to be more accurate…
 • To be more precise, I really can’t stand the summer months.

4. Reason

(Đưa ra lý do tại sao bạn like/dislike..)

 • And I guess this is probably because.
 • This could/might be because.
 • This is due to the fact that.
 • I suppose the reason has something to do with the fact that.
 • This is due to the fact that the temperatures can get as high as 40 degrees so it can be quite uncomfortable if you don’t have air conditioning in your house

5. Introduce second point

(Mở rộng thêm ý)

 • As well as this…
 • To add to this…
 • In addition to this…
 • In addition to this, I’m not really that fond of the public transport system. And I guess this is probably because (reason) the buses are too old and the seats are really hard, so long journeys are usually pretty bumpy

2. “Basic Description” Questions

Example: “Tell me about your hometown.”

Một câu hỏi rất cơ bản phải không? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, giám khảo KHÔNG đặt ra câu hỏi đó để biết thêm thông tin về quê hương bạn. Thực chất, họ đang kiểm tra khả năng sử dụng Tiếng Anh của bạn, cụ thể là: Hãy cho tôi biết khả năng miêu tả của bạn về quê hương mình và trình bày các từ vựng liên quan đến nó.

Bạn sẽ không đạt được band điểm cao nếu bạn tập trung trả lời những ý chính như:

 • Câu trả lời quá ngắn và trực tiếp
 • Không sử dụng linking words, phrases, idioms, redundant language
 • Từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu quá đơn giản

Ta có thể trả lời câu hỏi trên theo cấu trúc như sau: 

Structure  Example Answer
 1. Opening phrase        
 • OK then…
 • Right, ok…
 • Alright…
 • Well…
 • Well, you know…
 • Well first of all…
 • Actually… 
Well as you can probably guess I come from Hanoi and I have lived here all rny life, although at the moment I’m studying in another city.
2. 1st pointing phrase + Linking phrase + Point 1
 • the first thing I should mention is that…
 • the point I’d like to begin with is that…
 • I could start off by saying that…
 • my initial point would be that…
 • I need to start off by pointing out that…
 • the main thing you need to know is that…
 • I suppose I should begin by highlighting the fact that…
 • you may (or may not) be aware that in fact…
 • I really need to kick off with the point that…
I suppose if I had to describe Hanoi, the first thing I would say is that its absolutely enormous, maybe even one of the biggest cities in South East Asia I guess. It’s so big in fact that even the locals have problems finding their way around.
3. 2nd pointing phrase + Linking phrase + Point 2
 • Another point which I could add is that…
 • A second feature which I should mention is that…
 • As well as that, I could say that…
 • On top of that I can also add that…
 • Also, I suppose I should say that…
Another significant characteristic is that it offers examples of both classical and contemporary architecture. Actually some of Vietnam’s most renowned landmarks are “slapbang” in the middle of Hanoi.
4. 3rd pointing phrase + Linking word/phrase + Point 3
 • And I should. forget to mention that…
 • In addition to what I’ve just said, I can add that…
 • Something else that I need to comment on is that…
 • I guess I could also remark on the fact that…

Xem thêm: Các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking thường gặp

3. “Types of” Questions

Example: Tell me about the different/What types of public transport in your city?

Ta có thể trả lời câu hỏi trên theo cấu trúc như sau: 

Structure  Example Answer
1. Opening phrase   
 • Well actually…
 • Of course, you know…
 • Sure, obviously…
 • Of course, it goes without saying…
 • OK, certainly… 
Of course, it goes without saying that there’s quite a mixed variety of public transport in my city.
2. Overall
 • …there’s a mixed variety of…
 • …there’s an extensive diversity of…
 • …there’s a wide range of…
 • …there’s a diverse mixture..
 • …there’s a broad range of… 
Of course, it goes without saying that there’s quite a mixed variety of public transport in my city.
3. Linking phrase + 1st point   
 • But I guess…would probably be…
 • However, I suppose…could possibly be…
 • Though I think…would potentially be…
 • Yet I imagine…may well be…
 • Still, I suspect that…could perhaps be…
Though I think the most commonly-used would potentially be buses.
4. Details     
 • The thing with…is that…
 • I assume…are so…because…
 • The point I want to add about… is that…
 • And what you have to realize with… is that…
 • And the explanation for this could be that…
 • And the basis of this is that..
And the explanation for this could be that they are so cheap and reliable. The average bus fare in my city is about one yuan for a single journey. 
5. Linking phrase + 2nd point
 • Besides…
 • As well as …
 • In addition to …
 • Another kind of … would be…
 • Another forrn of…worth mentioning could be…
 • A second variety of…would be sth like…
 • A subsequent category would be sth like…
As wen as buses, a second variety of public transport would be something like taxis.
6. Details
 • And the main characteristic of … is that…
 • And the unique aspect of … is that…
 • And one exceptional aspect with …is that…
And one exceptional aspect with taxis is that they are certainly the quickest way to get around town. So if you’re in a hurry then taxis are the best bet (= the best choice).
7. Ending
 • And of course there’s the usual things like…
 • And obviously you can also find things like…
 • Likewise, as might be expected, there are things like…
 • And naturally, there are things like…
Likewise, as might be expected, there’s things like ferries, motorcycle taxis and trains, although these are not as widely-used as the first two that I mentioned.

4. “Wh-/How often” Questions

Example: “How often do you go to the cinema?”

Với một số câu hỏi IELTS như: “Who do you spend your weekends with?”, “When do you listen to music?”, các thí sinh thường gặp phải vấn đề là họ trả lời quá “cụt lủn”, ví dụ như:  “In the evenings before I sleep”, “Once/Twice/… a week”, “With my parents or my friends”,…

Rõ ràng đó không phải là câu trả lời ăn điểm. Bí quyết cho câu hỏi này là bạn cần trả lời từ 2-3 câu khác nhau về what, where, how often,… Bạn nên sử dụng cấu trúc “it depends” để tạo ra một tương quan đối lập “situational contrast” trong câu trả lời.

Structure  Example Answer
1. Opening phrase  
 • Well to be honest…
 • Well in truth…
 • Actually to be fair…
 • Well in all fairness…
 • In actual fact…
 • In fact, in all honesty…
Well to be honest, I think I would have to say that it really depends. 
2. “Depends” phrase 
 • …I think I would have to say that it really depends.
 • …I suppose I would have to maintain that it kind of depends really…
 • …I imagine that it would depend on the situation.
 • …I guess my answer would be determined by different conditions.
Well to be honest, I think I would have to say that it really depends. 
3. Linking phrase + 1st point  
 • Like for instance…
 • More precisely like…
 • Like more specifically_
 • Like, to be more direct…
 • You know like, to be exact…
Like for instance, if I have the money, then it, quite possible that i will watch a movie in the cinema, two or three times a month. You know cinema tickets are pretty pricey in China. 
4. Two different situations  
 • If… then I will most likely…
 • If… then it’s quite possible than I will…
 • If… then as a consequence I will probably…
 • If… then I guess it, quite likely that I will
Like for instance, if l have the money, then it’s quite possible that I will watch a movie in the cinema, two or three times a month. You know cinema tickets are pretty pricey in China. 
5. Compare linking phrase
 • Whereas in contrast…
 • Though, at the same time…
 • Whereas on the other hand…
 • While, oppositely… 
Whereas in contrast, if I’m broke, it, more likely that I watch movies at home on DV. You probably know that DVDs are quite cheap here, especially compared to the price of a cinema ticket. 
6. Two another different situations 
 • If… then it, more likely that I’ll…
 • If.. then it’s almost certain that I will…
 • If… then I will almost always…
 • If… then I will most certainly…
Whereas in contrast, if I’m broke, it’s more likely that I watch movies at home on DVD. You probably know that DVDs are quite cheap here, especially compared to the price of a cinema ticket.

5. “Yes/No” Questions

Example: “Is healthy eating important?”

Ở những câu hỏi “Yes/No” (Is education free in your country?”, “Do you think you are an ambitious person?”, “Can you play a musical instrument?”), thí sinh cũng gặp vấn đề tương tự như với dạng câu “Wh-/How”: trả lời đi thẳng vào “Yes” hoặc “No” rồi sau đó triển khai thêm một số ý. Cách trả lời đó không sai, nhưng thường chúng cũng không gây ấn tượng với các giám khảo với cấu trúc câu quá đơn giản, đại trà.

tra-loi-ielts-speaking-part-1-3
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 – Yes/No question

Một bí kíp hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 cho bạn đó là hãy trả lời cả “Yes” và “No”. Cách trả lời “nước đôi” như vậy giúp bạn có thêm “đất diễn” để trình bày được nhiều cấu trúc câu phức tạp và từ vựng phong phú hơn. 

Bây giờ ta thử áp dụng bí kíp đó để trả lời câu hỏi mẫu nhé:

Structure  Example Answer
1. Opening phrase 
 • Well in actual fact, if I think about it, I guess that in many ways…
 • OK, well in reality, I suppose that to some extent…
 • Alright, I guess that on the one hand…
 • Well certainly in some ways… 
Well in actual fact if I think about it I guess that in many ways its fairly important especially when you consider that a healthy diet can help to prevent a variety of diseases and health problems such as diabetes and obesity. 
2. Linking structure + “Yes” answer  
 • …especially when you consider that…
 • …particularly if you think about the point that…
 • …especially with regard to the point that…
 • …and this is definitely the case with…
Well in actual fact, if I think about it, I guess that in many ways it, fairly important; especially when you consider that a healthy diet can help A prevent a variety of diseases and health problems such as diabetes and obesity. 
3. Linking structure + “No” answer 
 • But you also have to understand that…
 • Even SAYS!! could also say that…
 • At the same time you could say that..
But you also have to understand that eating unhealthy food in moderation is not overly harmful. In fact unhealthy food is often tastier than healthy food so I guess it’s fine to eat a little junk food now and then. 
4. Ending  
 • So all in all I guess my answer would have to be yes and no.
 • So on the whole I suppose the answer has to be yes and no.
 • So all things considered I guess the answer is both yes and no.
 • So in the main, I suppose the answer is probably yes and no.
So all in all I guess my answer would have to be yes and no.

6. “Would” Questions

Example:  “What would you like to change about your city?” 

Đối với phần lớn các câu hỏi “Would”, bạn nên sử dụng Câu Điều kiện loại II để trả lời:  

If + past simple + would/could/might + infinitive verb

→ Well, to be quite honest with you, I don’t think I’ve ever thought about that. But I guess, If I had a chance I would consider to move to another place someday.

Bên cạnh đó, hãy thêm cả những cấu trúc câu phủ định để câu trả lời đa dạng hơn. Tuy nhiên, hãy tránh trả lời kiểu như “I never thought about it”, thay vào đó bạn có thể dùng:

 • Well, quite honestly I don‘t think ever thought about that, but I guess…
 • Actually, this isn’t something that I’ve ever considered, but in short…
 • I’m not really sure how to put this, but I suppose generally speaking…

Example: “What would you like to change about your city?” 

Well, to be quite honest with you, I don’t think I’ve ever thought about that. But I guess, If I had a chance I would choose to upgrade our public transport system. This is because I want to solve traffic congestion in big cities like Hanoi or Ho Chi Minh by encouraging more people to take public transportation.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được 6 dạng câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 với những câu trả lời mẫu chi tiết. Hi vọng với bài viết này, UEC Đà Nẵng đã giúp bạn sẽ có được cái nhìn khái quát nhất cho các dạng câu hỏi IELTS Speaking – Part 1 và hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 một cách chi tiết. Bạn nhớ luyện tập thật nhiều để nắm vững kiến thức hơn và đạt kết quả trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé!!!

Xem thêm >>>

Trung Tâm Luyện Thi IELTS Uy Tín Ở Tại Đà Nẵng

DMCA.com Protection Status