Giải đề thi IELTS Writing Quý III – 2021 ngày 17/07/2021 chi tiết

Đề bài và Giải đề thi IELTS Writing ngày 17/07/2021 chi tiết. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Anh ngữ UEC – địa chỉ học luyện thi IELTS tại Đà Nẵng nhé.

Cách viết IELTS Writing Task 1

Cách viết Introduction

Có một số cách viết Introduction trong IELTS Task 1, những cách này nên dùng kết hợp với nhau:

1. Thay đổi động từ trong câu gốc

The graph/chart/table/diagram:

 • shows
 • illustrates
 • gives information about/on
 • provides information about/on
 • compares (nếu có từ hai đối tượng trở lên)

Ví dụ:
“The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004”.
→ The line graph illustrates the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

Lưu ý: Không sử dụng những từ như below, above trong bài viết.

2. Sử dụng cấu trúc: How something changed

Các bạn chỉ nên áp dụng cấu trúc này với dạng bài có từ 2 mốc thời gian trở lên.
Ví dụ:
The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
→ The line graph illustrates how the consumption of fish and different kinds of meat in a European country changed between 1979 and 2004.

3. Sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác để thay cho cụm từ chỉ nội dung trong đề bài

Ví dụ:
The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
→ The line graph illustrates the amount of fish and various types of meat consumed in a European nation between 1979 and 2004.

4. Sử dụng giới từ khác cho cụm từ chỉ thời gian trong đề bài

Ví dụ:
The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
→ The line graph illustrates the amount of fish and various types of meat consumed in a European nation from 1979 to 2004/over 25 years.

Ngoài ra, nếu đề bài chỉ cho một năm (in 2004) thì có thể paraphrase thành (in the year 2004).

Cách viết Overview

Overview của Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Table, Mixed Charts

Để luyện viết Overview Task 1 cho các dạng trên, người viết cần quan sát kĩ biểu đồ để tìm ra được khoảng 2 đặc điểm quan trọng, nổi bật (key features) của biểu đồ đó.

Nếu dạng bài có nhiều mốc thời gian, thí sinh thường phải chỉ ra sự thay đổi, xu hướng qua giai đoạn được cho. Sau đây là một số câu hỏi giúp các bạn xác định được key features:

 • Biểu đồ có mấy mốc thời gian, có xu hướng không?
 • Đối tượng nào thay đổi nhiều nhất?
 • Điểm nào trên biểu đồ là điểm cao nhất, thấp nhất?
 • Có sự chênh lệch đáng kể giữa các đối tượng không?
 • Với Mixed Charts, mối quan hệ giữa những biểu đồ này là gì?

Cách viết Details

1. Cách chia đoạn và triển khai

 • Với những dạng bài có thay đổi/xu hướng, thí sinh có thể nhóm các chi tiết theo:
  (1) giống nhau về chuyển động/xu hướng
  (2) theo thời gian để thuận tiện cho việc so sánh.
 • Với những dạng bài chỉ có một mốc thời gian hoặc không có yếu tố thời gian, hãy nhóm các chi tiết theo sự giống nhau giữa các hạng mục, đối tượng cho một đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai nhận về những chi tiết còn lại.

2. Có một số cách triển khai Details như sau:

 • Theo hạng mục, đối tượng có giá trị cao đến thấp
 • Theo trình tự thời gian

3. Lưu ý khi viết Details:

 • Cần nêu số liệu cụ thể (nếu có)
 • Cần nêu thời gian cụ thể (nếu có)
 • Cần có từ hoặc cụm từ nối

Từ vựng cho dạng bài Line Graph

Để diễn tả sự thay đổi trong Line Graph, thí sinh cần áp dụng Language of Change, bao gồm các từ hoặc cụm từ chỉ Movement (chuyển động), Degree of Change (mức độ thay đổi) và Speed of Change (tốc độ thay đổi).
Thí sinh cần kết hợp Adjective + Noun và Verb + Adverb.

Movement VERB Preposition NOUN Preposition
Tăng increase
rise
grow
(from …) to …: từ … tới …
by …: thêm …
an increase
a rise
growth
(from …) to …: từ … tới …
of…: thêm …
Giảm decrease
fall
drop
(from …) to …: từ … tới …
by …: thêm …
a decrease
a fall
a drop
(from …) to …: từ … tới …
of…: thêm …
Giữ nguyên remain stable
remain unchanged
remain steady
at …: tại …
around …: tại khoảng …
no change at …: tại …
around …: tại khoảng …
Dao động fluctuate around …: tại khoảng … fluctuation (thường ở dạng số nhiều fluctuations) around …: tại khoảng …
Lên tới điểm cao nhất trong biểu đồ peak
reach a peak
reach the highest point
at …: tại …
of …: tại…
   
Giảm tới điểm thấp nhất reach/hit the lowest point of …: tại…    

Degree of Change: Tăng/Giảm

Degree of Change ADJECTIVE ADVERB
Không đáng kể slight
minimal
insignificant
slightly
minimally
insignificantly
Vừa phải moderate moderately
Đáng kể moderate
significant
considerable
substantial
sharp*
dramatic*
moderately
significantly
considerably
substantially
sharply*
dramatically*
Lưu ý: Sharp/ Sharply và Dramatic/Dramatically chỉ dùng khi mức độ thay đổi đáng kể và tốc độ thay đổi cũng nhanh

Degree of Change: Dao động

Degree of Change ADJECTIVE ADVERB
Không đáng kể slight slightly
Vừa phải moderate moderately
Đáng kể wide
wild
widely
wildly

Speed of Change: Tăng/Giảm

Degree of Change ADJECTIVE ADVERB
Chậm slow slowly
Dần dần gradual gradually
Nhanh quick
rapid
quickly
rapidly
Đột ngột sudden
abrupt
suddenly
abruptly

Một đặc điểm rất quan trọng của biểu đồ đường chính là xu hướng. Biểu đồ đường chỉ được coi là có xu hướng khi nó có từ 3 mốc thời gian trở lên (không nhất thiết phải liên tiếp nhau).

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2021

The graph gives information about the number of people in Australia who used Chinese, Arabic, Italian or Greek as their first language.

de-thi-ielts-writing-2021-17-07
Đề thi IELTS Writing task 1 ngày 17/07/2021

1. Phân tích đề bài

– Dạng bài: Time chart (Có sự thay đổi theo thời gian)

– Cách chia thân bài: Đối với dạng bài có sự thay đổi theo thời gian, có hai cách chia sau:

 • Cách 1: Chia theo đối tượng (Các loại ngôn ngữ được sử dụng)
 • Cách 2: Chia theo thời gian (các năm)

Bài viết được chia theo cách 1.

Xem thêm: 

>> Hướng dẫn làm dạng bài Line Graph trong IELTS Writing Task 1 chi tiết

>> IELTS Writing Task 1 – Line Graph – 15 bài mẫu band 7+

2. Dàn bài

– Mở bài: Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ

– Overview:

 • Số lượng người bản ngữ nói tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập tăng đều qua các năm.
 • Số lượng người nói tiếng Ý và tiếng Hy Lạp giảm nhẹ nhưng đều đặn.

– Thân bài 1: Mô tả số liệu của Chinese và Arabic

 • Số người nói tiếng Trung Quốc tăng từ hơn 100.000 người vào năm 1986 lên khoảng 350.000 người vào năm 2011.
 • Số người nói tiếng Ả Rập tăng đều nhưng ít rõ rệt hơn, từ 50.000 năm 1986 lên 150.000 vào năm 2011.

– Thân bài 2: Mô tả số liệu của Italian và Greek

 • Số người nói tiếng Hy Lạp giảm dần từ khoảng 225.000 người năm 1986 xuống khoảng 175.000 người vào năm 2011
 • Số người nói tiếng Ý cũng giảm 150.000 xuống còn 110.000
 • Tiếng Ý trở thành ngôn ngữ được nói ít nhất trong 4 thứ tiếng bắt đầu từ sau năm 2001.

3. Bài tham khảo

The line graph shows information about four groups of speakers who use languages other than English as their mother tongue from 1986 to 2011.

Overall, the figure of native speakers of Chinese and Arabic experienced steady increases, with the number for the former seeing the fastest growth. In addition, the number of Italian and Greek speakers saw slight but steady declines. 

Both Chinese and Arabic speakers increased in quantity. Specifically, the former rose from just over 100,000 in 1986 to about 350,000 in 2011, whilst the latter also saw an increase, albeit less pronounced, from 50,000 in 1986 to 150,000 in 2011. 

Speakers of the two European languages, in the meantime, underwent opposite patterns. The figure for people who spoke Greek as their mother tongue fell gradually from around 225,000 in 1986 to approximately 175,000 in 2011 . Similarly, Italian speakers also underwent a decrease of about 40,000 from 150,000, making Italian the least spoken language of the four after 2001. 

(By Vietop)

4. Từ vựng

 • experience steady rises: có sự tăng trưởng ổn định. Steady: ổn định
 • see an increase: có xu hướng tăng
 • undergo a decrease: trải qua một đợt suy giảm
 • albeit (adv): mặc dù
 • pronounced (adj): rõ ràng, đáng chú ý.

 

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/07/2021

Large companies use sport events to promote their products. Some people think this has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?

de-thi-ielts-writing-2021-17-07-1
Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 10/07/2021

1. Dàn bài

Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Thesis Statement (Trả lời trực tiếp câu hỏi ở đề bài): Xu hướng này mang lại nhiều bất lợi hơn

Thân bài 1: Ảnh hưởng tiêu cực thứ 1

Khiến nhiều đội thể thao mất bản sắc thông qua việc đổi tên và thiết kế lại.

 • Do thỏa thuận kinh doanh để đổi tên sân vận động của họ theo tên nhà tài trợ
 • Ví dụ điển hình là đội bóng Arsenal và Emirates

Thân bài 2: Ảnh hưởng tiêu cực thứ 2

Một số quảng cáo bị cảnh báo về tác động tiêu cực đến người xem.

 • Các quảng cáo đồ uống có đường ⇒ ảnh hưởng sức khỏe con người
 • Quảng cáo từ các trang web cá cược ⇒ số lượng người chơi cờ bạc tăng lên

Kết bài:

Nêu lại quan điểm: Việc quảng cáo quá mức tại các sự kiện thể thao có nhiều bất lợi hơn là thuận lợi

2. Bài tham khảo

Advertisements from large corporations have been prevalent in sporting events and tournaments. Some people fear that this may be a negative development, and I agree as intrusive advertisements in sports events would devalue the history of sport teams and in some cases promote unhealthy lifestyles.

Excessive advertisements from big businesses have led to identity loss of many sport teams through renaming and redesigning. Across the sports industry, many teams and franchises have taken business deals to rename their stadiums after their sponsors and redesign their traditional jersey to display conspicuous  advertisements. When a club’s name becomes too closely linked to a brand, it might be seen as an extension and a marketing tool for that company and that it no longer competes for the pride of their name and history.  

A prime example of this is the Arsenal football team. After using “Emirates” as its stadium’s namesake and including a large print of the same word on its uniforms, the club’s image is now inextricably linked with Emirates.

Although it could be agreed that sporting events are to promote healthy lifestyles, many product promotions appear to contradict this notion. It is easy to spot advertisements of sugary beverages, which are warned by health experts for their negative impacts on people’s bodies, on the sidelines or on press conference room’s tables. Associating athletes’ and sport teams’ images with these products would send the wrong message to the general public

By the same token, advertisements from betting websites shown at sports events may convey to the public a misleading impression that betting is endorsed by sports superstars, and one possible consequence of this is the increase in the number of gamblers.

In conclusion, my firm conviction is that excessive advertising at sporting events could potentially undermine the credibility of a sports team, turn them into marketing tools and also promote certain consumption behaviors that go against the values of sports.

(By Vietop)

3. Từ vựng

 • intrusive (adj): mang tính xâm nhập/xâm lấn
 • excessive (adj): quá đà
 • conspicuous (adj): dễ thấy
 • a prime example (expression): một ví dụ tiêu biểu
 • sugary beverage (n.ph): nước ngọt
 • general public (n.ph): đại chúng
 • by the same token (expression): tương như vậy (với cùng lý do)
 • misleading (adj): gây hiểu lầm
 • undermine (v): hạ thấp (uy tín)
 • credibility (n): uy tín

Xem thêm:

>> Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 (kèm bài mẫu) | Cập nhật liên tục

>> Tổng hợp đề thi IELTS Writing Quý III – 2021 (kèm bài mẫu)

Chúc bạn học tập tốt và thành công nhé!

DMCA.com Protection Status