Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu)
Giải đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

Giải đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 – Task 1

The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas.

Đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 task 1
Đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì các bạn sẽ nhận ra đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Biểu đồ này đã xuất hiện trên đề thi IELTS vào năm 2019. Vậy thì quá dễ phải không nào? Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

Biểu đồ trên so sánh phần trăm thanh thiếu niên trả lời các tiêu chí khác nhau trong một cuộc khảo sát.

MỞ BÀI

 • Người viết có thể chỉ ra những khía cạnh mà nhiều bạn trẻ tin rằng sẽ tồi tệ hơn, những khía cạnh mà nhiều bạn trẻ tin rằng sẽ cải thiện.
  Ví dụ: Phần lớn các bạn trẻ đều cho rằng các khía cạnh được khảo sát sẽ trở nên tồi tệ đi ngoại trừ communication between people.
 • Ngoài ra, người viết có thể nói thông tin về độ lớn (khía cạnh nào nhiều người vote nhất).
  Ví dụ: Số lượng người vote cho Air quality trở lên tồi tệ đi là nhiều nhất.

THÂN BÀI

Cách 1: Chia theo lĩnh vực Cách 2: Chia theo lựa chọn vote
 • Đoạn1: So sánh số liệu ở ba khía cạnh Air quality, Water Quality và Health.
 • Đoạn 2: So sánh số liệu ở hai khía cạnh còn lại.

 → Với cách này, người viết có thể dễ dàng so sánh số liệu về phần trăm người vote tốt lên và phần trăm người vote rồi đi ở từng khía cạnh. Tuy vậy người viết sẽ gặp khó khăn trong việc so sánh số liệu giữa các khía cạnh với nhau.

 • Đoạn 1: So sánh phần trăm những người vote “improved” ở 5 lĩnh vực với nhau.
 • Đoạn 2: So sánh phần trăm những người vote “get worse” ở 5 lĩnh vực với nhau.

 → Cách viết này người viết cần nắm chắc nhiều công thức so sánh khác nhau cũng như có kĩ năng nhóm số liệu để so sánh trong một câu. Giống như cách 1, cách này sẽ không cho phép người dùng so sánh 2 kết quả tại 1 lĩnh vực.

Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

The graph illustrates young people’s expectations for change in five different aspects of European life over the next 20 years.

Overall, the majority of the surveyed youth expect that, besides the communication between people, all other surveyed aspects of life will get worse.

Looking at the graph in more detail, it can be seen that 77% of people surveyed expected to see a decline in air quality, which was over three times more than the number of people who believed otherwise. Similarly, over half of the surveyed youth believed that the quality of health, as well as water, would decline over the next 20 years, with the figures being 58% and 60% respectively.

In contrast, the majority of people participating in the survey expected to see improvements in the communication between people, at 64%, while only 36% of them thought the opposite. Meanwhile, opinions on food quality were divided almost equally with just over half the survey participants believing that things would improve, and 49% thinking the opposite.

(Biểu đồ minh họa kỳ vọng của những người trẻ tuổi về sự thay đổi trong năm khía cạnh khác nhau của cuộc sống châu Âu trong 20 năm tới.

Nhìn chung, phần lớn thanh niên được khảo sát mong đợi rằng, bên cạnh sự giao tiếp giữa mọi người với nhau, tất cả các khía cạnh khác được khảo sát của cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn vào biểu đồ chi tiết hơn, có thể thấy rằng 77% số người được khảo sát dự kiến ​​sẽ thấy sự suy giảm chất lượng không khí, gấp hơn ba lần so với số người tin tưởng khác. Tương tự, hơn một nửa số thanh niên được khảo sát tin rằng chất lượng sức khỏe, cũng như nguồn nước, sẽ suy giảm trong 20 năm tới, với con số lần lượt là 58% và 60%.

Ngược lại, phần lớn những người tham gia cuộc khảo sát mong đợi sự cải thiện trong giao tiếp giữa mọi người với tỷ lệ 64%, trong khi chỉ 36% trong số họ nghĩ ngược lại. Trong khi đó, các ý kiến ​​về chất lượng thực phẩm được chia gần như đồng đều với chỉ hơn một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng mọi thứ sẽ được cải thiện và 49% nghĩ ngược lại.)

Giải đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 – Task 2

Some people think it is more important to spend money on roads and motorways than on public transport systems. To what extend do you agree?

1. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

INTRODUCTION

– Dẫn dắt vào vấn đề.

 • Investment in transportation is a major concern for many individuals. 
  (Đầu tư vào giao thông là mối quan tâm lớn của nhiều cá nhân.)

– Paraphrase đề bài (General statement)

 • There is a notion that the authorities should allocate more funds for the construction of roads and motorways rather than the development of public transportation.
  (Có ý kiến ​​cho rằng chính quyền nên bố trí nhiều vốn hơn cho việc xây dựng đường bộ và đường ô tô hơn là phát triển giao thông công cộng.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Nêu rõ lập trường của người viết (hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn không đồng ý hay đồng ý một phần) về nhận định trên.

 • This essay totally agrees with the mentioned idea for several reasons.
  (Bài luận này hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​đã đề cập vì một số lý do.)

Lưu ý: Có thể nêu một cách ngắn gọn lý do vì sao chọn lập trường như vậy; hoặc ghi khái quát rằng lý do sẽ được làm rõ ở bên dưới.

BODY 1

– Câu chủ đề: Nêu lên luận điểm đầu tiên khiến người viết hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn không đồng ý hay đồng ý một phần với nhận định.

Lưu ý: Câu chủ đề nên viết rõ ràng, súc tích, đi thẳng vào vấn đề, tránh lòng vòng, gây khó hiểu.

 • Trường hợp 1 – hoàn toàn đồng ý: Việc đầu tư vào hệ thống đường xá nên được ưu tiên hơn vì đường xá phát triển thì các phương tiện mới có thể vận hành tốt.
 • Trường hợp 2 – hoàn toàn không đồng ý: Trang bị các phương tiện công cộng là thiết yếu hơn vì sức ép của vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng lớn.
 • Trường hợp 3 – đồng ý một phần: Một mặt, việc phát triển các tuyến đường rất quan trọng vì điều này giúp cho các phương tiện được vận hành tốt.

– Lý giải: Giải thích thêm, cụ thể hơn về luận điểm trên.

– Ví dụ: Đưa ra ví dụ minh họa cho luận điểm vừa nêu.

– Đúc kết (có thể có hoặc không): Khẳng định lại luận điểm.

BODY 2

– Câu chủ đề: Nêu lên luận điểm thứ hai khiến người viết hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn không đồng ý hay đồng ý một phần với nhận định.

Lưu ý: Câu chủ đề nên viết rõ ràng, súc tích, đi thẳng vào vấn đề, tránh lòng vòng, gây khó hiểu.

 • Trường hợp 1 – hoàn toàn đồng ý: Phát triển các tuyến đường giao thông là điều cần thiết hơn vì việc này sẽ giúp giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.
 • Trường hợp 2 – hoàn toàn không đồng ý: Phương tiện công cộng nên nhận được sự ưu tiên lớn hơn vì về lâu dài, đây là biện pháp giúp tiết kiệm tài nguyên cho đất nước.
 • Trường hợp 3 – đồng ý một phần: Mặt khác, các phương tiện công cộng cũng cần được đầu tư chúng giúp giải quyết mối đe dọa về ô nhiễm không khí.

– Lý giải: Giải thích thêm, cụ thể hơn về luận điểm trên.

– Ví dụ: Đưa ra ví dụ minh họa cho luận điểm vừa nêu.

– Đúc kết (có thể có hoặc không): Khẳng định lại luận điểm.

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

Nhắc lại quan điểm của người viết (Restate writer’s opinion)

 • My firm conviction is that allotting money to roads and motorways is of greater importance than distributing budgets to public transport due to the fundamental role of roadways in the whole conveying system as well as the demand to deal with various traffic problems.
  (Tôi tin chắc rằng phân bổ tiền cho đường bộ và đường ô tô có tầm quan trọng hơn việc phân bổ ngân sách cho giao thông công cộng do vai trò cơ bản của đường bộ trong toàn bộ hệ thống vận tải cũng như nhu cầu giải quyết các vấn đề giao thông khác nhau.)

2. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 16/01/2022

Investment in transportation is a major concern for many individuals. There is a notion that the authorities should allocate more funds for the construction of roads and motorways rather than the development of public transportation. This essay totally agrees with the mentioned idea for several reasons.

To begin with, transport infrastructure should be prioritized because the operation of conveyances, including public vehicles, relies heavily on the quality of roads and motorways. The development of roadway systems is indeed an essential prerequisite for the coordination of numerous forms of transport from motorbikes, cars, and trucks to buses. South Korea is an outstanding example. This country, where the vast majority of citizens are pedestrians and public transport commuters, has always put great emphasis on building and maintaining a reliable system of roads.

Furthermore, the advancement of roads and motorways is significantly crucial since this is an effective measure to tackle accidents and congestions. Promoting the quality of roadways helps ensure travel smoothness and safety while expanding thoroughfares enables vehicles to move more easily and be better controlled even during peak hours. The costs of negligence in constructing high-quality roads include increased mortality from car accidents and disrupted delivery of passengers and goods, for instance, and consequently, lead to serious economic losses. Therefore, this ought to be one of the first and foremost focuses of investment.

In conclusion, my firm conviction is that allotting money to roads and motorways is of greater importance than distributing budgets to public transport due to the fundamental role of roadways in the whole conveying system as well as the demand to deal with various traffic problems.

(269 words – Band 7.0+ – Written by TalkFirst!)

3. Từ vựng

 • notion [n] (= idea or opinion): ý kiến
 • allocate for [v]: dành tiền/thời gian/nguồn lực cho ai/điều gì
  = allot for or distribute to
 • prioritize [v]: ưu tiên
 • conveyance [n]: phương tiện di chuyển
 • prerequisite [n] (= precondition): điều kiện tiên quyết
 • outstanding [adj.]: nổi bật
 • pedestrian [n] (= walker): người đi bộ
 • commuter [n]: người ở nơi khác di chuyển đến thành phố để đi làm mỗi ngày
 • congestion [n]: tình trạng ùn tắc
 • thoroughfare [n]: đường lớn
 • peak hours [n]: giờ cao điểm
 • mortality [n]: tỉ lệ tử vong
 • My firm conviction is that…: Tôi tin chắc rằng…
  = I strongly believe that …

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status