Cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2 tổng quát cho mọi chủ đề

Phần thi IELTS Writing task 2 được đánh giá là một phần thi ở mức độ khó đối với các sĩ tử. Bài viết yêu cầu các thí sinh phải vận dụng tổng hợp tất cả kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và cả kiến thức xã hội để hoàn thành trong khoảng thời gian khá giới hạn. Trong bài viết hôm nay, Học IELTS sẽ đưa ra một số gợi ý cho các bạn về cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2 tổng quát, giúp các bạn áp dụng cho mọi chủ đề trong phần thi này.

Cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2 tổng quát cho mọi chủ đề
Cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2 tổng quát cho mọi chủ đề

Để có thể kiểm soát được thời gian làm bài và chất lượng của bài thi IELTS Writing task 2, điều mà các bạn sĩ tử cần nắm được đó là cấu trúc của phần thi IELTS Writing task 2 gồm 3 phần, và một số lưu ý như sau:

Phần mở bài: Các bạn phải đi từ cái nhìn chung đến chi tiết.

 • Đầu tiên là giới thiệu về bối cảnh và vấn đề đang được đề cập
 • Làm rõ quan điểm cá nhân của người viết trong câu luận đề (đồng ý, đồng ý một phần hay không đồng ý).
 • Nêu ra trình tự luận điểm sẽ được trình bày trong phần thân bài.

Phần thân bài: Lần lượt trình bày các luận điểm trong từng đoạn.

Lưu ý: Mỗi đoạn trong phần thân bài sẽ chỉ chứng minh cho một luận điểm duy nhất được nêu trong câu chủ đề, và luận điểm đó cần được chứng minh bằng việc giải thích, đưa ra ví dụ và/hoặc hệ quả.

Kết bài: Nhắc lại quan điểm của người viết cho câu hỏi của đề bài và tóm tắt ý chính của các luận điểm đã trình bày trong phần thân bài.  

Cấu trúc bài thi IELTS Writing task 2

Trong phần thi Writing, các bạn nên phân bổ 40 phút cho Task 2. Lý do là Task 2 sẽ chiếm nhiều thời gian của bạn hơn vì độ dài bài viết cũng như về mức độ quan trọng so với Task 1. Hơn nữa, Task 2 chiếm tới 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing. Trong thời gian 40 phút, các bạn cần phải phân tích đề, lập dàn ý và viết bài. Với một khoảng thời gian không dài, để làm tốt phần thi này, các bạn cần nắm được cấu trúc bài viết tiêu chuẩn gồm các phần như sau:

 • Đoạn mở bài (Introduction)

 • Các đoạn thân bài (Body Paragraphs)

 • Kết luận (Conclusion)

Các mục tiếp theo sẽ lần lượt trình bày về cấu trúc tổng quát của các phần trên, đồng thời trình bày một số ví dụ để các bạn có cái nhìn cụ thể về phương pháp được trình bày.  

Cấu trúc phần mở bài cho IELTS Writing task 2
Cấu trúc phần mở bài cho IELTS Writing task 2

1. Mở bài

– Cấu trúc tiêu chuẩn cho phần mở bài

Mở bài là phần đầu tiên trong bài viết, có nhiệm vụ giúp giám khảo nắm được chủ đề và nội dung chính sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo. Cấu trúc một phần mở bài tiêu chuẩn gồm 3 câu với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Câu 1: Giới thiệu về bối cảnh của bài viết – Nêu ra tính cấp thiết của bài viết bằng cách đưa ra các thông tin chung liên quan tới vấn đề sẽ đề cập

Câu 2: Đề cập vấn đề

 • Thu hẹp phạm vi nội dung bài viết về vấn đề cụ thể.
 • Thực hiện bằng cách viết lại câu hỏi sử dụng từ ngữ của chính mình.

Câu 3: Câu luận đề

 • Đưa ra luận điểm/ câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi
 • Nêu khái quát nội dung chính sẽ được trình bày trong các đoạn tiếp theo

Một phần mở bài được ghi điểm sẽ tuân theo cấu trúc từ cái chung đến chi tiết (general to specific structure). Các bạn cần bắt đầu từ việc cung cấp các thông tin về bối cảnh, trước khi thu hẹp phạm vi của bài viết về một vấn đề cụ thể, rồi đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đó một cách rõ ràng.

Ví dụ một phần mở bài tiêu chuẩn:

Đề bài:

Studies suggest that many teenagers these days prefer socializing online to meeting one another in person. Why do you think this is the case?

What measures could be taken to encourage teenagers to spend more time meeting one another in person?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

You should spend about 40 minutes on this task.

Đề bài phía trên yêu cầu thí sinh viết về nguyên nhân và đưa ra giải pháp (causes and solutions) cho hiện trạng “teenagers these days prefer socializing online to meeting one another in person” (Thiếu niên ngày nay ưa việc giao lưu online hơn là gặp mặt trực tiếp).

Với đề bài này, ta xác định được các nội dung:

 • Đối tượng: Thiếu niên (teenagers)

 • Bối cảnh: Ngày nay (these days)

 • Vấn đề: Nghiên cứu chỉ ra rằng họ ưa việc giao lưu online hơn là gặp mặt trực tiếp (Studies suggest; socialising online to meeting one another in person.)

 • Các yêu cầu chính của đề bài:

  • Tìm nguyên nhân của vấn đề (Why do you think this is the case?)

  • Đưa ra các biện pháp (What measures could be taken…)

Sau khi đã xác định được yêu cầu đề bài, thí sinh có thể áp dụng cấu trúc đã được trình bày ở trên để thực hiện viết phần mở bài như sau:

Bối cảnh: In this day and age, the ubiquitous presence of the internet has allowed people around the world to socialize without the need for seeing each other face-to-face. (bối cảnh trong thời đại ngày nay)

Vấn đề: However, what was initially invented as an alternative has turned to be the main way in which many adolescents socialize. (internet đã trở thành phương pháp chính để thanh thiếu niên giao tiếp)

Câu luận đề: This essay aims to explain the reasons behind this current trend and suggest solutions to motivate teenagers to communicate using traditional approaches. (giải thích lý do của xu hướng và đề xuất giải pháp để thúc đẩy thanh thiếu niên giao tiếp bằng phương pháp truyền thống)

Người viết phía trên đã áp dụng cấu trúc phần mở bài từ tổng quát tới chi tiết, với thứ tự trình bày: Bối cảnh – Vấn đề cụ thể – Câu luận đề. Trong phần mở bài này, người viết đã đặt vấn đề được đề cập trong câu hỏi vào trong bối cảnh lớn hơn:

 • Trong thời đại ngày nay, mức độ phổ biến của Internet đã giúp con người giao lưu mà không cần gặp mặt trực tiếp.

Trong câu tiếp theo, người viết đề cập tới vấn đề và đối tượng cụ thể mà bài viết hướng tới: thiếu niên, và vấn đề là phương thức họ giao lưu chính là qua internet. Cần phải chú ý tới mà cách nội dung trong câu hỏi đã được viết lại (paraphrase): teenagers thay thế bằng adolescentsinternet thay thế bằng what was initially invented as an alternative.

Câu luận điểm cần phải nêu rõ mục đích của bài viết và đưa ra nội dung chính sẽ được trình bày trong các đoạn tiếp theo. Trong ví dụ phía trên, người viết đã chỉ ra rằng phần thân bài sẽ lần lượt trình bày về nguyên nhân của thực trạng (… the reasons behind this current trend …) và đưa ra giải pháp (…suggest solutions to…).

Cấu trúc phần thân bài cho IELTS Writing task 2
Cấu trúc phần thân bài cho IELTS Writing task 2

2. Thân bài

– Cấu trúc tiêu chuẩn cho phần thân bài

Phần thân bài là phần kế tiếp phần mở bài trong cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2. Nhiệm vụ của phần thân bài là đưa ra các luận điểm cụ thể giải thích cho câu mệnh đề (thesis sentence) đã được đề cập phía trước đó. Một phần thân bài tiêu chuẩn có thể có từ 2-3 đoạn, với cấu trúc mỗi đoạn bao gồm:

Câu chủ đề: Nêu luận điểm sẽ được trình bày trong đoạn (một đoạn chỉ tập trong một luận điểm chính)

Các câu bổ trợ:

 • Giải thích và phát triển ý cho câu chủ đề
 • Đưa ra lý do, ví dụ, kết quả và các thông tin liên quan có thể chứng minh cho ý kiến được đưa ra trong câu chủ đề.

Câu kết đoạn (không bắt buộc): Nhắc lại nội dung chính của đoạn, tăng tính mạch lạc của bài viết.

Lưu ý
Lưu ý cho phần thân bài IELTS Writing task 2

Một cấu trúc thân bài tốt cần đáp ứng hai tiêu chí: tính thống nhất và tính mạch lạc.

Cụ thể:

 • Tính thống nhất:

  • Chỉ có một ý chính duy nhất được trình bày trong một đoạn trong câu chủ đề

  • Các câu bổ trợ tập trung giải quyết câu chủ đề, tránh nhắc tới các vấn đề không liên quan tới nội dung chính của đoạn

 • Tính mạch lạc:

  • Nội dung trong đoạn được trình bày một cách logic từ tổng quát tới chi tiết

  • Các ý trong đoạn được liên kết với nhau

Ví dụ cấu trúc phần thân bài tiêu chuẩn

Cũng với đề bài trong phần mở bài, ta tiến hành phân tích phần thân bài. Một bạn sau khi phân tích đề bài đã lập dàn ý cho một đoạn của phần thân bài như sau:

Chủ đề đoạn

Các ý bổ trợ

Solutions

 • Government: Education on the benefits of meeting in person

 • Parents: Limit the use of social media platforms

Sau khi lập dàn ý, bạn thí sinh đã thực hiện viết đoạn văn dựa trên cấu trúc đã được trình bày:

Câu chủ đề: However, online networking should not become the norm, and it requires actions from both the government and parents to persuade teenagers to meet each other in person. (Khẳng định nên cho thanh thiếu niên gặp mặt trực tiếp và sự hỗ trợ từ cả chính phủ và gia đình)

Luận cứ 1: Firstly, education on the virtues of face-to-face interaction should be considered. (Giáo dục thanh thiếu niên về lợi ích của gặp mặt trực tiếp)

Giải thích cho luận cứ 1:

 • Youngsters should be aware of the need for communicating directly, which includes facilitating personal development and relationship.
  (Giải thích tại sao cần thực hiện biện pháp giáo dục – giáo dục về vấn đề gì)
 • Those would have a positive impact on the young’s attitude and make them more eager to see each other face to face.
  (Giải thích hệ quả của việc giáo dục lên nhận thức và thái độ của thiếu niên – liên kết và tái khẳng định lại luận cứ 1)

Luận cứ 2: With regards to parents, they could put a cap on the amount of time their kids can spend on social media. (Biện pháp: Bố mẹ hạn chế thời gian cho con sử dụng mạng xã hội).

Giải thích cho luận cứ 2:

 • Teenagers are reliant on the support from their caregivers, whose instructions they are obliged to follow, therefore, they could gradually change their current habits and maintain a balance between online and offline socializing.
  (Đưa ra kết quả của biện pháp)

Đoạn văn trên được đánh giá là có tính thống nhất, với chỉ một nội dung cụ thể được trình bày trong đoạn, được nhắc tới ngay từ câu chủ đề (and it requires actions from both the government and parents to persuade teenagers to…).

Các ý bổ trợ trong đoạn liên quan trực tiếp tới nội dung chính của đoạn (Cụ thể ở đây là hai biện pháp có thể được áp dụng: education on the virtues of face-to-face interaction và …parents… could put a cap on the amount of time their kids can spend on social media). Bài viết cũng đáp ứng yêu cầu về sự mạch lạc khi từ câu chủ đề phát triển ra các phần bổ trợ, rồi giải thích cho các phần bổ trợ bằng cách đưa ra các hệ quả.

Phần kết bài IELTS Writing task 2
Phần kết bài IELTS Writing task 2

3. Kết bài

– Cấu trúc tiêu chuẩn cho phần kết luận

Phần cuối cùng của bài viết sẽ nhắc lại quan điểm của người viết và tổng hợp các luận điểm chính được đề cập tới trong bài. Cấu trúc phần kết luận như sau:

Câu 1: Nhắc lại luận điểm chính của bài viết

 • Nhắc lại quan điểm của người viết
 • Thực hiện bằng cách paraphrase lại câu luận đề

Câu 2: Các ý bổ trợ: Tổng hợp lại luận điểm chính của các đoạn thân bài

∗ Lưu ý: Các bạn nên để ý những điểm sau để ghi điểm trong đoạn kết bài

 • Không đưa ra luận điểm mới trong phần kết luận. Nhiệm vụ của phần kết luận là tái khẳng định quan điểm của người viết trong các đoạn trước đó, việc đưa ra thông tin mới sẽ làm mất đi tính nhất quán của bài viết.

 • Phần kết luận cần trả lời rõ ràng cho câu hỏi của đề bài.

 • Nên đa dạng hóa cách diễn đạt để tránh trùng lặp khi nhắc lại luận điểm chính của các phần trước.

Ví dụ về việc áp dụng cấu trúc tiêu chuẩn vào phần kết luận

Chúng ta cùng nghiên cứu phần kết luận cho đề bài đã được trình bày trong hai mục trước:

To recapitulate, communicating through social media platforms has become increasingly popular among teenagers (Nhắc lại vấn đề được đề cập) because of its time saving and entertaining nature (Khái quát về nguyên nhân). Hindering this development requires the involvement of both the government and parents (Khái quát về giải pháp).

Người viết bắt đầu đoạn kết luận với cụm từ “To recapitulate” (tóm lại) để chỉ ra rằng đây là phần kết của bài luận. Trong các ý tiếp theo, lần lượt các luận điểm chính của bài liên quan tới nguyên nhân (… because of its time saving and entertaining nature …) và giải pháp (Hindering this development requires the involvement of both the government and parents) được đề cập.

Người viết đã thành công trong việc trả lời rõ ràng câu hỏi của đề bài bằng cách khái quát lại các luận điểm được trình bày trong phần thân bài.

Bài viết đã trình bày về cấu trúc bài viết IELTS Writing task 2 mà các bạn có thể áp dụng trực tiếp cho nhiều dạng đề bài khác nhau của task 2. Các thành phần của một bài viết hoàn chỉnh: Phần mở bài, phần thân bài, kết bài được trình bày theo hướng đi từ mục đích, cấu trúc tổng quát, rồi nêu ra những điểm thí sinh cần lưu ý khi thực hiện viết bài. Ngoài ra, bài viết còn có các ví dụ cụ thể ở cuối mỗi phần để minh họa cho cấu trúc của từng thành phần trong bài luận.

Qua bài viết, Học IELTS hy vọng giúp được các bạn có được nhiều kiến thức hơn về cấu trúc của bài thi IELTS Writing task 2. Từ đó vận dụng và đưa ra một chiến lược đúng đắn khi thực hiện phần thi này.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Bạn có biết: 29 chủ đề IELTS Writing task 2 phổ biến này chưa?

DMCA.com Protection Status