Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu)
Giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

Giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 – Task 1

The picture below shows the difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025.

Đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Map trong đề IELTS Writing ngày 16/01/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction:

Giới thiệu về bản đồ (map), paraphrase lại đề bài.

 • … minh họa một trung tâm hội nghị vào năm 2010 và nó đã thay đổi như thế nào vào năm 2025.

– General statement:

Đưa ra cái nhìn tổng quát về sự thay đổi trong cách bố trí của trung tâm hội nghị vào năm 2025 so với năm 2010.

 • … có nhiều thay đổi được đề xuất sẽ diễn ra vào năm 2025, bao gồm việc bổ sung một số phòng và cơ sở vật chất mới, cùng với việc cải tạo lại một số cơ sở vật chất hiện có.

– Body 1:

Nói về những thay đổi về phòng và cơ sở vật chất của năm 2025 so với năm 2010

 • 2010: có hai phòng liền kề nằm cạnh khu vực lễ tân và hội trường.
  2025: các phòng vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên cả khu vực lễ tân và hội trường sẽ được mở rộng.
 • Có thêm một cơ sở lưu trú 20 phòng mới bên cạnh hội trường.
 • Bãi đậu xe được giảm kích thước và chuyển sang một khu vực khác để phục vụ cho những thay đổi ở trên.

– Body 2:

Nói về những đề xuất xây dựng phòng và các cơ sở vật chất mới.

 • Một số cơ sở mới được đề xuất xây dựng trong vườn đối diện với các phòng và hội trường.
 • … bao gồm một trung tâm CNTT, một căn tin và nhà bếp, hai phòng họp, một phòng trò chơi và một phòng âm nhạc.

∗ Để diễn đạt các vị trí trong bài, các bạn có thể sử dụng những cấu trúc sau:

 • There were two adjoining rooms located next to the reception area and hall.

 • Several other new facilities are proposed to be built in the large garden area.

 • The car park will be reduced in size and moved to a different area

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

The maps illustrate a conference centre in 2010 and what it is proposed to look like in 2025.

Overall, there are many changes proposed to take place by 2025, including the addition of several new rooms and facilities, along with the renovation of several existing facilities.

In 2010, there were two adjoining rooms located next to the reception area and hall. By 2025, the rooms are to remain intact, however both the reception area and hall will have been expanded. There will also be a new 20 room residence facility located beside the hall. To make way for these changes, the car park will be reduced in size and moved to a different area.

Several other new facilities are proposed to be built in the large garden area opposite the rooms and halls. These new facilities include an IT centre, a canteen and kitchen, two meeting rooms, a game room, and a music room.

(Bản đồ minh họa một trung tâm hội nghị vào năm 2010 và nó được đề xuất trông như thế nào vào năm 2025.

Nhìn chung, có nhiều thay đổi được đề xuất sẽ diễn ra vào năm 2025, bao gồm việc bổ sung một số phòng và cơ sở vật chất mới, cùng với việc cải tạo một số cơ sở vật chất hiện có.

Năm 2010, có hai phòng liền kề nằm cạnh khu vực lễ tân và hội trường. Đến năm 2025, các phòng vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên cả khu vực lễ tân và hội trường sẽ được mở rộng. Cũng sẽ có một cơ sở lưu trú 20 phòng mới nằm bên cạnh hội trường. Để chuẩn bị cho những thay đổi này, bãi đậu xe sẽ được giảm kích thước và chuyển sang một khu vực khác.

Một số cơ sở mới khác được đề xuất xây dựng trong vườn lớn đối diện với các phòng và hội trường. Các cơ sở mới này bao gồm một trung tâm CNTT, một căn tin và nhà bếp, hai phòng họp, một phòng trò chơi và một phòng âm nhạc.)

Giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 – Task 2

More and more people are choosing to eat healthy food and exercise regularly. Why? What can we do to encourage this?

1. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề

 • The advancement of technology, medicine, and science has created a major shift in many people’s lifestyles these days, and there is now a greater emphasis on disease prevention.
  (Sự tiến bộ của công nghệ, y học và khoa học đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong lối sống của nhiều người ngày nay, và hiện nay việc phòng chống bệnh tật được chú trọng nhiều hơn.)

– Paraphrase đề bài (General statement)

 • People are starting to adopt healthier ways of living, including a more health-conscious diet and frequent exercise.
  (Mọi người đang bắt đầu áp dụng những cách sống lành mạnh hơn, bao gồm một chế độ ăn uống có ý thức hơn về sức khỏe và tập thể dục thường xuyên.)

– Đưa ra mục đích của bài viết (Thesis statement): Đưa ra lý do cho hiện tượng và cách khuyến khích xu hướng ăn uống & tập thể dục lành mạnh.

 • … outline the reasons behind this trend & possible ways to promote it further.
  (… trình bày những lý do đằng sau xu hướng này & những cách có thể để thúc đẩy nó hơn nữa.)

BODY 1: Đưa ra lý do cho quan điểm của người viết

– Các phong trào bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội và báo chí ngày càng nhiều.

 • The main cause: the influence of the media and the availability and accessibility of healthier options.
  (Nguyên nhân chính: ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và sự sẵn có cũng như khả năng tiếp cận đến các lựa chọn lành mạnh hơn.)

Ví dụ: Mạng xã hội và truyền thông khuyến khích mọi người nên sống khỏe → điều này ảnh hưởng đến hành vi của mọi người.

 • … plethora of channels, websites, vlogs, and social media pages about healthy living, & the mainstream media are now promoting information regarding healthy diets and active lifestyles…
  (… nhiều kênh, trang web, vlog và trang mạng xã hội về lối sống lành mạnh,& các phương tiện truyền thông chính thống hiện đang quảng bá ngày càng nhiều thông tin về chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động…)
 • … the media has always been a major influence on people’s behavior → can have a significant impact on them.
  (… phương tiện truyền thông luôn có ảnh hưởng lớn đến hành vi của mọi người → có thể có tác động đáng kể đến họ.)

– Mua thức ăn tốt cho sức khỏe đã dễ dàng hơn và ngày càng có nhiều nơi để chúng ta tập thể dục hơn.

 • The second reason: the easier access to healthy options.
  (Lý do thứ hai: dễ dàng tiếp cận các lựa chọn lành mạnh hơn.)

Ví dụ 1: Nông nghiệp và giao thông phát triển → thức ăn đa dạng hơn và sẵn có hơn.

 • … the development of agriculture and infrastructure → stores and supermarkets are now offering a much wider range of food products with high nutritional value.
  (… sự phát triển của nông nghiệp và cơ sở hạ tầng → các cửa hàng và siêu thị hiện đang cung cấp nhiều loại thực phẩm với giá trị dinh dưỡng cao.)

Ví dụ: Có nhiều phòng gym, trung tâm thể dục thể thao, sân chơi thể thao hơn để chúng ta tập luyện hằng ngày.

 • … more sport and exercise facilities are springing up in urban areas → easier than ever for people to stay physically active.
  (… nhiều cơ sở thể dục thể thao ở các khu vực đô thị → việc vận động thể chất của mọi người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.)

BODY 2: Đưa ra cách khuyến khích mọi người nên chú trọng vào ăn sạch và tập thể dục nhiều hơn.

– Giảm giá thành của thức ăn tốt cho sức khỏe.

Ví dụ: Một số thức ăn tốt cho sức khỏe giá thành cao → người có thu nhập thấp khó tiếp cận được.

 • … some are only accessible at high prices, making it difficult for low-income families to choose healthier options.
  (… một số sản phẩm giá cao → các gia đình có thu nhập thấp khó lựa chọn các sản phẩm lành mạnh hơn.)

– Chính phủ hiểu rõ tình hình ở nước mình và tạo điều kiện nhiều hơn.

Ví dụ: Tạo điều kiện sẵn có → cho mọi người tập thể dục và chơi nhiều môn thể thao đa dạng khác nhau.

 • Governments should allocate more funding to free sport and exercise facilities.
  (Chính phủ nên phân bổ nhiều kinh phí hơn cho các cơ sở thể dục thể thao miễn phí.)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

Lý do là “sự ảnh hưởng từ những phong trào về sức khỏe” và “sự phát triển sẵn có của thực phẩm sạch & cơ sở vật chất thể dục thể thao”. 

 • There are two reasons explaining why people are becoming more health-conscious.
  (Có hai lý do giải thích tại sao mọi người ngày càng có ý thức về sức khỏe hơn)

Cách để khuyến khích là chính phủ nên đầu tư phát triển thêm cho 2 mặt này.

 • The governments can further encourage this trend by assisting people in the accessibility of healthy food, and sport and exercise facilities.
  (Chính phủ có thể khuyến khích hơn nữa bằng cách hỗ trợ người dân tiếp cận với thực phẩm sạch, các cơ sở thể dục thể thao.)
Giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022 – Task 2

2. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 12/02/2022

The advancement of technology, medicine, and science has created a major shift in many people’s lifestyles these days, and there is now a greater emphasis on disease prevention. People are starting to adopt healthier ways of living, including a more health-conscious diet and frequent exercise. This essay will outline the reasons behind this trend and possible ways to promote it further. 

The main cause of this new trend may stem from the influence of the media and the availability and accessibility of healthier options. Firstly, there are a plethora of channels, websites, vlogs, and social media pages about healthy living, and the mainstream media are now promoting more and more information regarding healthy diets and active lifestyles.

Because the media has always been a major influence on people’s behavior, this can have a significant impact on them. The second reason lies in the easier access to healthy options. Thanks to the development of agriculture and infrastructure, stores and supermarkets are now offering a much wider range of food products with high nutritional value. Besides, more sport and exercise facilities are springing up in urban areas, making it easier than ever for people to stay physically active.

To help support this development, there are several issues that can be addressed by the government. Firstly, despite the availability of healthier food products, some are only accessible at high prices, making it difficult for low-income families to choose healthier options. Therefore, the prices of these products need to be decreased in order to make them more universally attainable.

Secondly, governments should allocate more funding to free sport and exercise facilities. This can create more opportunities for people to engage in physical activities through the promotion of different sports. Some remote areas nowadays still experience a severe lack of facilities and equipment for people to participate in sport and exercise.

In conclusion, there are two reasons explaining why people are becoming more health-conscious and the governments can further encourage this trend by assisting people in the accessibility of healthy food, and sport and exercise facilities.

(Written by ZIM English)

3. Từ vựng

 • (put/ place) greater emphasis on (something): đặt nặng cái gì đó hơn, chú trọng cái gì đó hơn

 • the availability and accessibility of (something):  sự sẵn có và có thể tiếp cận được của 

 • disease prevention: ngăn ngừa bệnh

 • the plethora of: lượng quá lớn

 • the mainstream media: truyền thông chính thống 

 • active lifestyle: lối sống năng động

 • nutritional value: giá trị dinh dưỡng 

 • stay physically active: duy trì hoạt động thể chất 

 • universally attainable/ accessible (adj): mọi người đều có thể tiếp cận, sử dụng, có được

 • engage in physical activities: tham gia vào các hoạt động thể chất

 • a severe lack of (something): sự thiếu trầm trọng của 

Trên đây là hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 12/02/2022. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status