IELTS Speaking Part 3: Questions with Answers 2021

IELTS Speaking part 3 là phần thi cuối cùng trong bài thi Speaking. Do đã trải qua 2 phần khi phía trước nên trong phần 3 nhiều thí sinh có thể bị đuối, câu trả lời sẽ bị bối rối, lúng túng. Vậy có tips nào cho phần thi IELTS Speaking part 3 trở nên đơn giản và dễ kiếm điểm hơn không?

ielts-speaking-part-3-question-2021
IELTS Speaking Part 3: Questions with Answers 2021

Trong phần thi IELTS Speaking part 3, giám khảo sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi mang tính chất mở rộng và có liên quan đến chủ đề mà các bạn đã trình bày từ part 2. Độ dài của phần thi này kéo dài khoảng 4-5 phút. Vì IELTS Speaking part 3 yêu cầu “two-way discussion” nghĩa là sẽ có sự thảo luận giữa giám khảo và thí sinh nên về hình thức sẽ khá giống với part 1.

Tuy nhiên, các bạn phải đưa ra câu trả lời một cách logic và chi tiết hơn thay vì chỉ xoay quanh bản thân như part 1. Bài viết dưới đây, Anh ngữ UEC – địa chỉ học luyện thi IELTS uy tín tại Đà Nẵng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách triển khai câu trả lời trong phần thi IELTS Speaking part 3.

IELTS SPEAKING PART 3 TIPS

IELTS Speaking part 3 Band Description

Các bạn cần lưu ý rằng IELTS Speaking part 3 không phải là phần kiểm tra kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và giám khảo cũng không đánh giá câu trả lời của bạn là đúng hay sai.  Giám khảo sẽ đánh giá khả năng nói, cách truyền tải ý tưởng và trình bày quan điểm của bạn dựa trên 4 tiêu chí: 

 • Fluency and Coherence (Sự trôi chảy và lưu loát)
 • Lexical Resource (Vốn từ vựng), Grammatical Range (Vốn ngữ pháp)
 • Accuracy ( Ngữ pháp chính xác)
 • Pronunciation (Phát âm)

Vì vậy, trong quá trình luyện thi IELTS, bạn cần nắm rõ 4 tiêu chí chấm thi như trên để có phương hướng học tập hiệu quả và phù hợp với số điểm mà bản thân mong muốn đạt được. Đó là cũng là lý do mà bạn không nên quá tập trung vào việc học thật nhiều từ vựng “khủng” , mà bạn cần phải sử dụng từ ngữ sao cho hiệu quả và phụ vụ cho mục đích diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và mạch lạc.

Ứng dụng phương pháp AREA 

phuong-phap-area-va-ung-dung
Ứng dụng phương pháp AREA vào IELTS Speaking part 3

Xem thêm: Phương pháp AREA và ứng dụng vào IELTS Speaking part 3

Cách xử lý khi gặp câu hỏi khó

Trong trường hợp giám khảo hỏi các bạn những câu hỏi mà bản thân các bạn thật sự không có ý tưởng hoặc chưa kịp suy nghĩ ra cách để trả lời thì các bạn cũng không phải lo lắng sẽ bị trừ điểm. Khi đó việc nên làm là thừa nhận rằng mình không có nhiều hiểu biết về chủ đề đó và cố gắng bám sát vào câu hỏi để đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể.

Ví dụ:

“How do you think modern technology will change the way people work in the future?”

Nếu các bạn là một người không tìm hiểu nhiều về công nghệ và cảm thấy “bí” khi gặp câu hỏi này thì có thể thú nhận việc này và cố trả lời ý chung chung dựa vào những gì giám khảo hỏi.

IELTS Speaking part 3 Sample Answers

“I have to admit that I don’t know much about technology, so it’s really difficult for me to give the exact answer to this question. But…I would say that in the future, machines and robots will become so advanced that more work will be done automatically and more accurately. So I think the way humans work will be transformed a lot.”

Từ câu trả lời mẫu trên, có thể nhận thấy rằng cho dù các bạn không am hiểu nhiều về chủ đề được hỏi thì các bạn vẫn có thể mở rộng câu trả lời một cách đầy đủ nhất mà không bị lạc đề.

Hỏi lại khi không rõ câu hỏi

Đôi khi các bạn không hiểu rõ câu hỏi mà giám khảo đưa ra thì khi đó các bạn chỉ cần yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi, hay nói cách khác là “rephrase” lại câu hỏi để có thể hiểu được câu hỏi rõ ràng hơn và đưa ra câu trả lời sát với câu hỏi hơn.

Note: Việc yêu cầu giám khảo rephrase lại câu hỏi chỉ nên xảy ra 1-2 lần và khi thật sự không hiểu rõ câu hỏi. Các bạn không nên lạm dụng vì có thể giám khảo sẽ cảm thấy khá khó chịu.

KỸ THUẬT NÂNG CẤP CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

ielts-speaking-part-3-question-2021-2
Các bước trả lời IELTS Speaking part 3

IELTS Speaking Part 3: Questions and Answers

Chú ý: Tuỳ theo câu hỏi mà các bạn có thể xem câu trả lời ở IELTS Speaking part 3 như một đoạn thân bài ngắn của writing task 2. Trong đó sẽ bao gồm: 

 • Câu dẫn/câu khái quát.
 • Câu idea kèm ví dụ minh chứng/ giải thích lý do cho idea của mình.

Tuy nhiên, có một số câu hỏi không cần thiết có câu dẫn chung chung mà các bạn nên ưu tiên cách trả lời thẳng vào trọng tâm và sau đó đưa ra lý do/ ví dụ cho câu trả lời.

Ví dụ: What advice do parents give to teenagers about making friends?

ielts-speaking-part-3-question-2021-1
What advice do parents give to teenagers about making friends?

CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Trong phần thi IELTS Speaking part 3, cách giảm khảo đặt câu hỏi cho các bạn sẽ không cố định hoàn toàn, họ sẽ dựa vào cách trả lời ở mỗi câu của các bạn để đặt tiếp các câu hỏi có liên quan. Các câu hỏi này sẽ mang tính chất thảo luận và “đào sâu” vấn đề hơn.

Nếu gặp phải những câu hỏi ngoài các dạng được đề cập trong bài viết này, các bạn vẫn có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ nhất dựa vào cấu trúc chung: (General Statement) + Answer + Explanation + Examples + (Conclusion).

1. Opinion  Dạng câu hỏi nêu ý kiến

 • Do you think cars should be banned from city centres?
 • In your opinion, you think adults always make better decisions than children?
 • Should parents make decisions for their children?
 • Who do you think is more responsible for pollution, individuals or the government? Why?
 • Is it useful to have a gap year between high school and university?

 2. Evaluate – Dạng câu hỏi đánh giá

 • Why do some people enjoy eating out while others do not?
 • Why do you think some people prefer not to go abroad on holidays?
 • Why do some people prefer to travel in groups and others prefer to travel alone?

Khi đưa ra câu trả lời cho 2 dạng trên, việc đầu tiên các bạn cần làm là trả lời trực tiếp câu hỏi về ý kiến của bản thân (bạn có đồng ý hay không đồng ý, hoặc bạn cảm thấy không chắc chắn lắm hay là vấn đề đó còn tuỳ vào yếu tố gì), hoặc đưa ra câu trả lời trực tiếp và đồng thời paraphrase câu hỏi của giám khảo để có thêm thời gian suy nghĩ câu giải thích. Và sau đó, các bạn cần phải giải thích ý kiến đó bằng cách đưa ra lý do và kèm ví dụ (nếu có).

Một số mẫu câu dẫn nêu ý kiến cá nhân

 • As far as I’m concerned…
 • From my perspective/ Personally, I would say that…
 • To be honest/ Honestly, I think/ I believe that…
 • I haven’t thought about this, but I would say that…
 • I have to admit that I don’t know much about this topic, but I think …

Một số mẫu câu khác

If agree

If disagree

If not sure/depend

 • Definitely yes/ Absolutely yes/ Of course.
 • I couldn’t agree more./ I totally agree.
 • I suppose so/I guess so/ I think so.
 • I am of the same opinion
 • Absolutely not
 • I don’t think so.
 • I’m afraid I disagree./ I totally disagree with this viewpoint.
 • I would say no
 • I am of the different opinion
 • I’m not sure about this.
 • It’s really hard to say for sure because it depends on ….
 • I’m not sure there is any absolute answer to this question…

Ví dụ 1: Should old buildings be rebuilt?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: Of course yes! I think it’s really necessary to rebuild old buildings. You know, old buildings have historical and educational values that we can learn so much from them such as architectural style and interior design. Also, I think if they are properly restored, these buildings can boost the tourism industry significantly. They can be opened to the public as living museums to provide educational value. In the long run, it will certainly have a big impact on the growth of the local area’s economy.

 Ví dụ 2: Do people prefer living in a new house or old house? Why?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: Well, I have to say this mainly depends on different age groups. For the elderly, I guess they might opt for living in old houses because they really value the ancient look and traditional features of the place where they live. It is also one way to preserve the tradition or culture of an area. Meanwhile, the young might have a preference for new and modern buildings. I think this is simply because only when being equipped with modern facilities can young people have their daily needs met. For example, they will need an air conditioner in scorching hot days or Internet connection to serve their educational or working purposes.

Ví dụ 3: Why do some people enjoy eating out while others do not?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: To be honest, I haven’t thought about this before, but I would say that some people enjoy eating out because it can help them save a lot time preparing meals and also is a chance to maintain social connections with their friends or colleagues. However, to other people, they would rather eat at home as they feel cosier and don’t have to bother with the level of cleanliness compared to eating at restaurants.

 3. Future – Dạng câu hỏi về dự đoán trong tương lai

 • Do you think the climate will be hotter in the future?
 • What will cars look like in the future?
 • In your opinion, do you think people will have more free time in the future?

 Một số mẫu câu dẫn nêu dự đoán tương lai

 • I’d predict that there will be…/ we will…
 • It’s really hard to predict the future in the exact way, but I suppose/, I guess that …
 • I’m not sure what’s gonna happen in the future, but I would say that…
 • It is difficult to predict the future, but I think there are going to…

Ví dụ 1: How do you think housing will change in the future?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: It is difficult to predict the future, but I think there are going to be some major changes with regard to residential buildings. I’m not sure exactly what will happen, but one possibility is the rising demand for housing and the scarcity of land may lead to people only living in apartment buildings. Furthermore, I think one day, we may even have started building houses on the ocean. There just doesn’t seem to be enough land left in many metropolitan areas to build anywhere else.

Ví dụ 2: What will cars look like in the future?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: In the future, cars will probably be equipped with some outstanding features and advanced technology which is based on artificial intelligence. I can see that self-driving cars are being tested and they will soon be widely used in the next few years. This will be a breakthrough in the car industry when everybody is able to drive, whether it is the disabled or the elderly. On top of that, the function of voice command may be available in cars, which means cars can recognize drivers’ voice and do what drivers want.

4. Causes and Effects/ Causes and Solutions – Dạng câu hỏi nêu nguyên nhân – kết quả/ nguyên nhân – giải pháp

 • What are the effects of global warming?
 • How does advertising influence children?
 • What can people do to improve the air quality in the city?

5. Advantages and Disadvantages – Dạng câu hỏi nêu thuận lợi và bất lợi

 • What are the benefits of travelling?
 • What are the benefits and drawbacks of playing computer games?
 • What are the advantages and disadvantages of online shopping?

6. Compare and contrast– Dạng câu hỏi so sánh sự khác biệt

 • What’s the difference between man and women conversation?
 • What’s the difference between films and books?

Khi đưa ra câu trả lời cho dạng 4-5-6, các bạn nên dẫn vào câu trả lời bằng 1 câu general. Và sau đó, các bạn cần nêu ra được 1-2 ideas kèm theo ví dụ minh chứng (nếu có).

Ví dụ:

– Đối với dạng 4:

 • I think there are a host of reasons contributing to this issue.
 • There are many viable solutions to tackle/ address this issue.

– Đối với dạng 5:

 • I would say that A can bring a great deal of benefits.
 • I have to say that A can have some negative impacts.

– Đối với dạng 6:

 • I think here are some certain differences between A and B.

Ví dụ: What are the downsides of having a car?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: I think owning a car can have negative impacts. First of all, having a car would cost you a huge amount of money annually. Cars will consume more petrol compared to motorbikes, which means car owners must spend extra money on fueling. Besides, the cost for maintenance is high as well. If you want to keep your engine running smoothly and serious car problems at bay, it should be maintained on a regular basis. Undoubtedly, the total sum of money for all of these services is not small at all.

7. Compare with the past/ the period of time – Dạng câu hỏi so sánh với quá khứ hoặc nêu sự thay đổi trong suốt khoảng thời gian

 • What is the difference between the games people play now and in the past?
 • How has teaching changed in your country over the past few decades?
 • In what ways has technology changed people’s lives ?

Đối với dạng câu hỏi so sánh với quá khứ, các bạn cần chú ý trong câu trả lời sẽ dùng thì quá khứ như past simple, past continuous hoặc past perfect. Trong trường hợp câu hỏi đề cập đến sự việc bắt đầu từ quá khứ đến hiện tại và có thể tiếp diễn trong tương lai ,hoặc giám khảo hỏi các bạn về những thay đổi mà việc đó đã mang lại thì các bạn sẽ dùng thì present perfect hoặc present perfect continuous.

Ví dụ: How has the Internet changed the way people shop?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: Well, it is true that the Internet has greatly changed how people shop. One of the most obvious changes is that people have been spending less time in stores, and stores are no longer the go-to place for most people. Instead of going to the physical stores, they now prefer to shop online as it’s more convenient and less time-consuming. All they have to do is to go on the website and select the items they want to purchase.

8. Quality – Dạng câu hỏi về những phẩm chất/ đặc trưng hay kỹ năng của nghề nghiệp nào đó

 • In your opinion, what skills are required to start a small business?
 • What qualities are required when you work for an international company?
 • What are the qualities of a great leader?

–  Đối với skills hay qualities của 1 ngành nghề mà bản thân các bạn biết rõ, trước tiên các bạn sẽ nói câu dẫn chung chung bằng cách paraphrase câu hỏi rồi nêu ra định nghĩa của ngành nghề cụ thể là làm gì.

–  Đối với những ngành mà các bạn không rõ hoặc chưa tìm hiểu bao giờ thì đầu tiên có câu dẫn chung chung như sau

 • Well, I suppose that to become a (qualified teacher), one needs to acquire the following qualities.

Và sau đó các bạn nêu ra 2-3 qualities hoặc skills mà mình nghĩ đến ngay lúc đó. Lưu ý rằng giữa các idea luôn phải có từ nối chẳng hạn như “Firstly,…/ The second one is….” để tăng tính liên kết giữa các câu (tiêu chí Coherence).

Ví dụ 1: What skill set should a manager have?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: Well, I have to say that this is a rather intriguing question for me, but I guess there are several fixed skills that a manager should acquire. For one, a manager needs to be good at solving problems to deal with a wide range of situations happening everyday. Furthermore, he or she should master communication skills in order to collaborate with the team and therefore prevent conflicts while working together. Last but not least, to become a manager, that person has to be able to manage the time wisely to complete tasks in a shorter period of time. Without such integration, several issues can arise.

Ví dụ 2: What is required to be a good public speaker?

IELTS Speaking part 3 Sample Answers: I haven’t thought about this before but let me see….I think being a good public speaker means that you have to give speech to a lot of audience. That’s why I think one of the most important requirements for this job is that one should possess a good command of certain languages. On top of that, he or she needs to be confident when standing in front of the crowd.

Trên đây là tổng hợp các thông tin về phần thi IELTS Speaking part 3, hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích để chuẩn bị cho kỳ luyện thi IELTS của mình.

Chúc các bạn thành công!!!

Xem thêm: Tổng hợp bộ tứ đề thi IELTS Writing task 1 “chết chóc” làm hoang mang sĩ tử

DMCA.com Protection Status