Giải đề IELTS Writing ngày 02/10/2021 chi tiết

Đề bài và Giải đề IELTS Writing ngày 02/10/2021 chi tiết. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Anh ngữ UEC – địa chỉ học IELTS Đà Nẵng nhé.

de-thi-ielts-writing-2021
Đề thi IELTS Writing ngày 02/10

Giải đề IELTS Writing ngày 02/10/2021 – Task 1

The table shows the number of international tourist arrivals (in thousands) in various countries in 2009 and 2010, together with the percentage change in these numbers.

  in 2009

in 2010

% Change

France 76

76

0

USA

66

67

1.5

Spain

55

56

1.8

UK

55

57

3.6

Italy

44

45

2.3

Turkey

32

46

33

China

22

34

55

Germany

10

24

109

Hong Kong

10

9

-11

 

1. Dàn bài

– Paraphrase paragraph:
 • shows ↔ compares;
 • tourist arrivals ↔ tourists who arrived;
 • various countries ↔ 9 countries;
 • in 2009 and 2010 ↔ over a 2-year period

– Overview/ summary paragraph: (1) numbers of tourist arrivals increased in most countries (2) the highest % increase was in Germany

– Paragraph 2: select, report and compare numbers for France, the USA, Spain and the UK

– Paragraph 3: select, report and compare numbers for the other countries 

– Paragraph 4: compare the % change of international tourist arrivals in all the countries, in terms of increase/decrease.

2. Bài tham khảo

The table compares the numbers and the percentage change of international tourists who arrived in 9 countries over a 2-year period. Overall, there was a rise in the number of international tourist arrivals in most countries, with the highest percentage increase in Germany.

In 2009 and 2010, 76,000 international tourists visited France, compared with figures of 66,000 who visited the USA in 2009, rising to 67,000 in 2010. These numbers were significantly higher than tourist arrivals in Spain and the UK. Both of these countries received 55,000 international visitors in 2009, increasing to 56,000 and 57,000 respectively in the following year.

There was also a slight rise in the figures for Italy, from 44,000 in 2009 to 45,000 in 2010. However, although the numbers were lower, international tourist arrivals in Turkey, China and Germany all rose markedly over this period. In contrast, the figures for Hong Kong fell by 1,000 to 9,000 between these years.

All the countries experienced a rise in the percentage of international tourist arrivals, except for France, where there was no change, and Hong Kong where the figures show a decline of 11% between the two years.

(191 words)

Giải đề IELTS Writing ngày 02/10/2021 – Task 2

Some people say that men are naturally more competitive than women. To what extent do you agree or disagree?

1. Dàn bài

INTRODUCTION

– Paraphrase đề bài (General statement)

 • Biological differences exist between men and women.
  (luôn luôn tồn tại sự khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ)
 • According to some, even extends to making men naturally the more competitive sex
  (Theo một số người, họ cho rằng đàn ông về bản chất có tính cạnh tranh cao hơn phụ nữ.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement)

 • I am inclined to agree for several reasons… = Strongly agree
  (Tôi hoàn toàn đồng ý bởi những lý do sau đây…)

BODY 1

– Xét về yếu tố sinh học (biological factor), đàn ông có nhiều hormone testosterone hơn là phụ nữ

 • Men have an abundance of testosterone, the hormone that influences competitiveness and overall health of men.
  (Đàn ông có lượng testosterone dồi dào, là loại hormone ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và sức khỏe tổng thể của nam giới.)

⇒ Từ đây dẫn ra một kết quả (result) rằng đàn ông sẽ mạnh mẽ, cạnh tranh cao hơn phụ nữ

 • Men are hunters, women are maintainers of the household.
  (Đàn ông là thợ săn, phụ nữ là người duy trì gia đình.)

– Hơn nữa, việc có tính cạnh tranh là một đặc điểm tốt đối với đàn ông, đặc biệt dành cho các công việc nặng nhọc và đòi hỏi tính cạnh tranh cao

 • Being competitive is a helpful trait for hunting, as it is likely that the ancient hunter would run into rival hunters.
  (Cạnh tranh là một đặc điểm hữu ích cho việc săn bắn, vì thợ săn mới có thể sẽ đụng độ những thợ săn đối thủ.)
 • Being competitive could ensure that the hunter comes back with the most spoils, allowing him to feed his family well.
  (Việc cạnh tranh có thể đảm bảo rằng người thợ săn trở về với nhiều chiến lợi phẩm nhất, giúp anh ta nuôi sống bản thân và gia đình mình tốt.)

BODY 2

– Đàn ông về bản chất đã được lập trình để tranh giành lấy sự chú ý từ phía khác giới, với mục đích ghép đôi.

 • Men are biologically programmed to compete for women’s attention, in order to find mating opportunities and pass on their genes.

– Đưa ra ví dụ về việc tính cạnh tranh này không chỉ có ở con người, mà còn có ở các loài động vật nữa (ví dụ như ếch, ve sầu,..)

 • An example of behavior that is not exclusive to humans: In the animal kingdom, frogs croak and cicadas chirp as they’re males finding mates.
  (Một ví dụ về hành vi không chỉ ở cho con người: Trong vương quốc động vật, ếch kêu và ve sầu kêu khi chúng là con đực tìm bạn tình.)

– Đưa ra ví dụ về một câu truyện huyền thoại để chứng minh rằng việc đàn ông về bản chất cạnh tranh cao hơn phụ nữ là điều đã được công nhận từ thời xưa (lấy ví dụ về Sơn Tinh – Thủy Tinh)

 • An example of a mythological story to prove that the difference was long understood.
  (Một ví dụ về một câu chuyện cổ tích để chứng minh rằng sự khác biệt đã được hiểu và mặc định từ lâu.)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • The assumption that men are naturally more competitive than women is backed by biological and historical bases.
  (Giải thiết nam giới có tính cạnh tranh cao hơn phụ nữ một cách tự nhiên được hiểu và đồng ý trên cơ sở lịch sử và sinh học.)

Nhắc lại quan điểm của người viết (Restate writer’s opinion)

 • Hence, I would wholeheartedly agree with such a notion.
  (Do đó, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm như vậy.)
Giải đề IELTS Writing ngày 02/10/2021 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 02/10 – Task 2

2. Bài tham khảo

It is a given that biological differences exist between men and women. This, according to some, even extends to making men naturally the more competitive sex. Facing this point of view, I am inclined to agree for several reasons.

Initially, it would be remiss not to mention hormonal factors that contribute to this distinction. Testosterone, the hormone that influences aggressiveness and competitiveness, is much more prevalent in men than in women. This abundance of testosterone, during prehistoric times, made men more suited for hunting than it made women, who typically maintained the household. Men’s competitive spirit would evolve as a helpful trait to ensure a successful hunt since in their quest, the ancient hunter would likely run into rivals.

In that case, being competitive could reward the hunter with the most spoils for himself. The more successful the hunter is, the more well-fed his family would be, highlighting the point that men needed competitiveness for the sake of preserving their household.

Furthermore, men also tend to be more competitive than women because they are biologically programmed to vie for women’s attention and, by extension, opportunities to mate and pass on their genes. This behavior is not exclusive to humans, for, in the animal kingdom, male frogs croak, and male cicadas chirp to attract their female counterparts.

Meanwhile, in a tale from ancient Vietnamese mythology, Mountain God and Water God, two potential suitors for the King’s daughter, became rivals over a test of whimsical dowry and gifts, with Mountain God taking the princess’s hand in the end. This type of story with the sexes reversed is hardly seen elsewhere in Vietnamese folklore, proving that people of antiquity were also extremely cognizant of men’s competitive nature.

In conclusion, the assumption that men are naturally more competitive than women is backed by biological and historical bases. Hence, I would wholeheartedly agree with such a notion.

(IPP education)

3. Từ vựng

 • Remiss (adj): sai lầm, bất cẩn
 • Distinction (n): sự khác biệt
 • Trait (n): đặc tính
 • Spoils (n, danh từ tập thể): chiến lợi phẩm
 • Vie for s.th (v): đấu tranh để giành điều gì đó
 • Mate (v): giao phối
 • Pass on s.th (v): truyền lại điều gì đó
 • Croak (v): kêu (ếch)
 • Cicada (n): con ve sầu
 • Chirp (v): kêu (ve)
 • Suitor (n): người đến cầu hôn
 • Whimsical (adj): kỳ ảo
 • Dowry (n): của hồi môn
 • Folklore (n): truyện dân gian
 • Antiquity (n): thời cổ đại
 • Cognizant of (adj): có nhận thức (synonym của “aware”)
 • Nature (n): bản chất
 • Assumption (n): giả thiết
 • Notion (n): ý niệm, quan điểm

4. Hướng viết bài Task 2 của đề IELTS Writing ngày 02/10/2021

Với những chủ đề về xã hội học nói chung, đặc biệt là liên quan đến tính cạnh tranh của nam giới và nữ giới nói riêng, câu trả lời của các các bạn có thể đi  theo 2 hướng như sau:

– Strong opinion:

 1. Nam giới mạnh mẽ, cạnh tranh hơn nữ giới (đây là quan điểm đã khá phổ biến từ trước đến nay).
  → Với bố cục bài viết này thì các bạn cần 2 lý do (2 luận điểm chính) để chứng minh cho quan điểm này.
 2. Nữ giới mạnh mẽ hơn nam giới (chắc chắn đây sẽ là quan điểm khá gây nhiều tranh cãi)
  → Với quan điểm này yêu cầu người viết cần suy nghĩ đa chiều. Yêu cầu các bạn phải đưa ra được các lập luận phải thật sự thuyết phục và có những ý tưởng thật sự táo bạo.
  → Với áp lực về thời gian, các bạn không nên suy nghĩ theo hướng này.

– Balanced opinion: Nam giới và nữ giới đều có tính cạnh tranh như nhau trong thời đại mới khi có bình đẳng về giới.

→ Với luồng quan điểm này, các bạn nên đưa ra so sánh về tình hình trong quá khứ ra sao, và từ khi có bình đẳng giới thì như thế nào.

Để brainstorm và đưa ra lựa chọn nên viết bài theo hướng strong opinion hay balanced opinion, các bạn hãy tham khảo những ý dưới đây nhé!

Strong opinion
Males are more competitive than females

Balanced opinion
Males and females are equally competitive

Introduction:

– General statement

– Thesis statement: Males are more competitive than females

Introduction:

– General statement

– Thesis statement: Males and females are equally competitive

Body 1
Reason 1 to explain why males are more competitive than females

Biological factor: Men have an abundance of testosterone

 • Result: Men are hunters, women are maintainers of the household
 • Being competitive is a helpful trait for hunting, as it is likely that the ancient hunter would run into rival hunters
 • Being competitive could ensure that the hunter comes back with the most spoils, allowing him to feed his family well

Body 2: Reason 2 to explain why males are more competitive than females

 • Men are biologically programmed to compete for women’s attention, in order to find mating opportunities and pass on their genes
 • An example of behavior that is not exclusive to humans: In the animal kingdom, frogs croak and cicadas chirp as they’re males finding mates
 • An example of a mythological story to prove that the difference was long understood

Body 2: Reasons to explain why females are also competitive like males.

 • In the past, women were not permitted to attend classes, nor enter fields that had always been male dominated
 • Men died from the two world wars → Women had to stand up and fulfill the tasks of men → become the main workforce.

Result: Nowadays women have a full-time job, become more independent + can have high position in a company/ society

 • For example: The president of Germany has been Angela Merel for the past 15 years.

Restate: This shows that women have the competency to be competitive given the chance to shine.

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2021 (kèm bài mẫu) | Cập nhật liên tục

Trên này là một số ý tham khảo cho đề IELTS Writing ngày 02/10, các bạn hãy dựa vào đây để khai triển cho bài viết của mình nhé! Chúc bạn học tập tốt và thành công đạt band điểm cao nhé!

DMCA.com Protection Status