3 tips đoán nghĩa của từ mới trong IELTS Reading

Việc đoán nghĩa và hiểu được tất cả các từ vựng trong bài Reading là điều rất khó vì mỗi bài đọc đều về những chủ đề ít được gặp ở cuộc sống hàng ngày, vì vậy việc đoán được nghĩa của các từ là rất quan trọng. Sau đây, Anh ngữ UEC sẽ hướng dẫn 3 cách để các bạn có thể đoán nghĩa của các từ vựng mới trong bài thi IELTS Reading nhé!

đoán nghĩa từ mới
3 tips đoán nghĩa của từ mới trong IELTS Reading

Đoán nghĩa dựa trên tiền tố

Các từ có tiền tố giống nhau sẽ mang nghĩa tương tự nhau. Sau đây là những tiền tố mà các bạn có thể gặp nhiều trong bài thi Reading.

Tiền tố Nghĩa Ví dụ
Anti- Chống lại Antibiotic (thuốc kháng sinh)
Co- Kết hợp Co-operation (sự kết hợp)
Ex- Former Ex-president (cựu tổng thống)
Extra- More Extracurricular (ngoại khóa), extraordinary (khác thường)
Fore- before Forecast (dự đoán)
Homo- Same Homograph (từ giống cách ghi nhưng khác nghĩa)
Hyper- Over Hyperactive (quá hiếu động), hypersensitive (quá nhạy cảm)
In- Not Incorrect (không đúng)
Inter- Between Interact (tiếp xúc)
Mid- ở giữa Midnight (nửa đêm)
Mis- Không đúng, lỗi Mislead (gây hiểu sai)
Multi- Đa, nhiều Multicolor (nhiều màu)
Over- Quá Overtime (quá giờ)
Semi- Half Semi-final (bán kết), semicircle (hình bán nguyệt)
Un- Không Unhappy (không hạnh phúc)
Under- Dưới, chưa Underestimate (đánh giá thấp)

Đoán nghĩa dựa trên hậu tố

Các từ có hậu tố giống nhau sẽ có dạng từ giống nhau và nghĩa đôi khi sẽ có điểm chung, từ đó giúp bạn có thêm gợi ý để đoán nghĩa của từ này.

Hậu tố Loại từ Ví dụ
-able Tính từ – thường chỉ có thể làm gì đó Loveable (dễ mến)
-hood Danh từ Brotherhood (tình anh em)
-ist Danh từ – thường chỉ người Soloist (ca sĩ hát đơn)
-ize Động từ Realize (nhận ra)
-less Tính từ – thường mang nghĩa không Heartless (tàn nhẫn)
-like Tính từ – giống như Childlike (giống như đứa trẻ)
-ly Trạng từ Slowly (một cách chậm chạp)
-ment Danh từ Development (sự phát triển)
-ness Danh từ Happiness (sự hạnh phúc), heaviness (sự nặng nề)
-proof Tính từ – Chống lại Bulletproof (chống đạn), waterproof (chống nước)
-ship Danh từ Relationship (mối quan hệ), friendship (quan hệ bạn bè)
-sion/-tion Danh từ Position (vị trí), ambition (sự tham vọng)
-ty Danh từ Reality (hiện thực)

Các bạn hãy tham khảo thêm về Tiền tố, Hậu tố để hiểu hơn nhé!!!

doan-nghĩa-tu-moi-ielts-reading-1

Đoán nghĩa dựa trên từ ghép

Các từ ghép có thể được đoán nghĩa qua việc biết được động từ của nó.

Ví dụ:

  • The outbreak of COVID-19 was not a surprise to the government.
    (Sự bùng phát của COVID-19 không phải là một điều bất ngờ với chính phủ)
  • Break out à Outbreak (sự bùng phát)
  • Start up à start-up (công ty nhỏ)
  • Break down à breakdown (sự ngưng hoạt động)
  • Break in à break-in (sự đột nhập)
  • Drop out à dropout (sự rời trường)
  • Black out à blackout (sự cúp điện)

Hy vọng những chia sẻ trên về chủ đề Đoán nghĩa từ mới trong bài thi IELTS Reading của UEC sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Chúc các “sĩ tử” thi tốt!

DMCA.com Protection Status