Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 – Task 1

The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010.

Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Bar chart trong đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction

Giới thiệu về sơ đồ (process) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

 • … bar chart illustrates … males, females and children in the UK consuming …, in three separate years (…).

Paraphrase:

 • chart → bar chart
 • show → illustrate
 • the population = males, females and children
 • who consumed → consuming
 • in three separate years (2002, 2006 and 2010)

– Overview:

 • the proportion of all groups: increased
  (số liệu của tất cả các nhóm tăng)

 • women consume these foods the most, the opposite was true for children
  (số liệu của Women cao nhất, trong khi số liệu của Children thấp nhất)

– Body 1: Mô tả số liệu của năm đầu tiên (2002)

 • a quarter of females … ate the recommended amount of fruit and vegetables
  (¼ số Women ăn lượng rau và trái cây gợi ý)

 • males: 22% – two times higher than children
  (Số liệu của Men: 22%, gấp đôi số liệu của Children)

– Body 2: Mô tả số liệu của hai năm sau (2006 và 2010)

 • 2006: the figures for all groups increased to reach peaks – women was highest at over 30%
  (Năm 2006: tất cả các số liệu tăng và đạt đỉnh, số liệu Women cao nhất ở mức hơn 30%)
 • 2010: the percentage of females, males and children eating fruit and vegetables had decreased slightly – 27%, 24% and 14%
  (Năm 2010: Tất cả số liệu của Women, Men và Children giảm – lần lượt giảm xuống 27%, 25% và 14%)

Các cấu trúc dùng để diễn tả sự thay đổi số liệu:

 • The figures for all groups increased to reach peaks in 2006.

 • By 2010, however, the percentage of females, males and children eating fruit and vegetables had decreased slightly to 27%, 24% and 14% respectively.

Các cấu trúc hay để miêu tả số liệu

 • This was followed by nearly 22% of males consuming these foods daily, which was two times higher than that of children.

 • ….. in 2006 in which the figure for women was highest at just over 30%.

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

The bar chart illustrates the percentages of males, females and children in the UK consuming the recommended daily amount of fruit and vegetables, in three separate years (2002, 2006 and 2010).

Overall, the proportion of all groups eating fruit and vegetables increased over the period shown. Also, while women had a tendency to consume these foods the most, the opposite was true for children.

As can be seen from the chart, in 2002, approximately a quarter of females in the UK ate the recommended amount of fruit and vegetables. This was followed by nearly 22% of males consuming these foods daily, which was two times higher than that of children.

Over the following eight years, the figures for all groups increased to reach peaks in 2006 in which the figure for women was highest at just over 30%. By 2010, however, the percentage of females, males and children eating fruit and vegetables had decreased slightly to 27%, 24% and 14% respectively.

(By ZIM Academy)

Bản dịch:

(Biểu đồ thanh minh họa tỷ lệ phần trăm nam giới, phụ nữ và trẻ em ở Anh tiêu thụ lượng trái cây và rau quả được khuyến nghị hàng ngày, trong ba năm riêng biệt (2002, 2006 và 2010).

Nhìn chung, tỷ trọng của tất cả các nhóm ăn trái cây và rau quả đều tăng lên trong giai đoạn này. Ngoài ra, trong khi phụ nữ có xu hướng tiêu thụ những thực phẩm này nhiều nhất thì trẻ em lại ngược lại.

Có thể thấy từ biểu đồ, vào năm 2002, khoảng một phần tư phụ nữ ở Anh đã ăn đủ lượng trái cây và rau quả được khuyến nghị. Tiếp theo là gần 22% nam giới tiêu thụ những thực phẩm này hàng ngày, cao gấp hai lần so với trẻ em.

Trong tám năm sau đó, số liệu của tất cả các nhóm đều tăng lên đạt mức cao nhất vào năm 2006, trong đó con số ở phụ nữ cao nhất chỉ hơn 30%. Tuy nhiên, đến năm 2010, tỷ lệ nữ giới, nam giới và trẻ em ăn rau quả đã giảm nhẹ xuống lần lượt là 27%, 24% và 14%.)

3. Từ vựng

 • consume (v): tiêu thụ
 • a tendency (n): xu hướng
 • reach peaks: đạt đỉnh

Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 – Task 2

Young people today mostly learn by reading books or watching movies, rather than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?

Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 23/04/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

 • Nowadays, more and more children are using digital platforms as their regular learning resources. Why? Is this a better way of learning?

 • Some people think that children should gather knowledge via their own experience. Others believe that books and movies have better educational outcomes. Discuss both views and give your opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

– Phạm vi chủ đề: Việc học của các bạn trẻ thông qua các nền tảng.

– Nhiệm vụ:

 • Bày tỏ nhận định cá nhân (đồng ý, không đồng ý)

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • real-life experience: trải nghiệm thực tế

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • most young people prefer acquiring knowledge via printed work and films to learning from self-experience
  (hầu hết các bạn trẻ thích tiếp thu kiến ​​thức thông qua tác phẩm in ấn và phim ảnh hơn là học hỏi từ kinh nghiệm bản thân)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • Absolutely agree – In my opinion, I totally agree with this notion.
  (Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này..)

BODY 1: Nhịp sống hiện đại khiến mọi người không có thời gian tự trải nghiệm

– Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, … has restrained people from …

– Trẻ em dành nhiều thời gian cho học tập, thay đổi thói quen sau đại dịch Covid-19

 • students study with high intensity
  (học sinh phải học tập với cường độ cao)
 • after COVID-19 pandemic → some young people have become less proactive and no longer favor outdoor trips
  (sau đại dịch COVID-19 → một số bạn trẻ đã bớt chủ động và không còn ưa chuộng những chuyến dã ngoại)

– Người lớn bảo vệ an toàn cho trẻ nhưng cần nhiều thời gian kiếm sống

Sử dụng cấu trúc: “Besides, …”

 • adults now are snowed under with their heavy workload meet the modern living standard
  (người lớn hiện nay đang phải gánh vác khối lượng công việc nặng nề của mình → đáp ứng mức sống hiện đại)
 • parents cannot offer vacations and other exploring trips  reduce children’s hands-on experience
  (cha mẹ không thể tổ chức các kỳ nghỉ và các chuyến đi khám phá → giảm trải nghiệm thực tế của trẻ em)

BODY 2: Học qua sách báo, phim ảnh có chi phí tốt và hiệu quả cao

– Sử dụng cấu trúc: “On the other hand, … due to their reasonable cost and great outcome.

– Tự học qua sách và phim là phương pháp rẻ, dễ tiếp cận

 • people consider printed work and films as economical and accessible learning resources
  (người ta cho rằng sách và phim là những nguồn tài liệu học tập kinh tế và dễ tiếp cận.)

– Sách hiện đại có nội dung và hình minh họa chất lượng, nhiều chương trình có tính giáo dục cao

 • paperbacks now are well-equipped with valuable content and lively illustration
  (sách bìa mềm hiện nay được trang bị kỹ lưỡng với nội dung có giá trị và hình ảnh minh họa sống động)
 • various TV shows are rated with high educational value
  (nhiều chương trình truyền hình khác nhau được đánh giá có giá trị giáo dục cao)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, although … still opt for books and digital platforms as their learning tools. 
  (Tóm lại, do … vẫn chọn sách và các nền tảng kỹ thuật số làm công cụ học tập.)

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Disagree

 • Cuộc sống hiện đại cung cấp môi trường an toàn hơn để khám phá.

 • Điều kiện sống hiện đại có nhiều chuyến đi và dịch vụ cho trẻ trải nghiệm.

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 23/04/2022

These days, most children prefer acquiring knowledge via printed work and films to learning from self-experience. In my opinion, I totally agree with this notion.

On the one hand, the hustle and bustle of daily life has restrained people from undergoing hands-on affairs. Due to the rapid development of modern society, only by studying with high intensity could young minds catch up with this advancement. As gaining personal experience requires much time, children have to accumulate knowledge via books and other digital platforms. In addition, after COVID-19 pandemic, some young people have become less proactive and no longer favor outdoor trips. Besides, in order to meet the modern living standard, adults now are snowed under with their heavy workloads. This could also reduce children’s hands-on experience as their parents cannot offer vacations and other exploring trips.

On the other hand, most young people favor studying by books and movies due to their reasonable cost and great outcome. Nowadays, educational trips have become more and more costly. Therefore, people consider printed work and films as economical and accessible learning resources. Additionally, paperbacks now are well-equipped with valuable content and lively illustration, and various TV shows are rated with high educational value, such as Peppa Pig and Sesame Street. As a result, children could indirectly explore the outside world via colorful cartoons without worries about outer risks.

In conclusion, due to the hectic modern lifestyle together with the efficiency of book-learning and movies, young minds still opt for printed works and other digital platforms as their way of studying. 

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 • Printed work: Các sản phẩm in ấn: sách báo, tranh ảnh…

 • Hands-on affair: Tình huống thực tế

 • Digital platform: Nền tảng số

 • Be snowed under with sth: Bận rộn với…

 • Hands-on experience: Kinh nghiệm thực tế

 • Economical (adj): Có tính kinh tế, chi phí hợp lý

 • Opt for sth: Yêu thích, lựa chọn cái gì đó…

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 23/04/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status