Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 – Task 1

The line graph shows the global demand of different textile from 1980-2015.

Đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Line graph trong đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction

Giới thiệu về biểu đồ (line graph) và nội dung chính của biểu đồ, paraphrase lại đề bài.

 • line chart … total textile demand over the globe…

Paraphrase:

 • line graph = line chart
 • demand of different textile = total textile demand
 • global = over the globe
 • from … to = between … and

– Overview:

 • polyester, cotton, cellulosic textiles rose, wool was opposite
  (3 đường có xu hướng tăng, 1 đường Wool giảm)
 • polyester saw the most significant growth
  (polyester tăng mạnh nhất)

– Body 1: Mô tả số liệu của Polyester và Cotton

 • Cotton: rise gradually → peak in 2015
  (Cotton: Tăng đều → Chạm đỉnh năm 2015)
 • Polyester: steady increase → rise dramatically → peak in 2015
  (Polyester: Tăng đều, mạnh → Tăng nhanh, mạnh → Chạm đỉnh năm 2015)

– Body 2: Mô tả số liệu của Cellulosic và Wool

 • Cellulosic: dropped slightly → increased
  (Cellulosic: Giảm nhẹ → Tăng nhẹ)
 • Wool: increased → declined
  (Wool: Tăng nhẹ → Giảm → Giảm đều)

Các cấu trúc dùng để diễn tả số liệu/ vị trí/ thứ tự

 • Polyester saw the most significant growth.

 • After declining to about 20 million tons during this period, it continued to rise gradually, peaking at over 30 million tons in 2015.

 • From 1980 to 1995, the demand for polyester also witnessed a steady increase.

 • After that, they followed opposite patterns at a similar pace.

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

The line chart illustrates total textile demand over the globe between 1980 and 2015.

Overall, the demand for polyester, cotton, and cellulosic textiles rose over the period shown, while the opposite was true for wool. Among them, polyester saw the most significant growth.

In 1980, the cotton demand was more than 10 million tons, making it the most popular fabric, and had increased steadily to nearly 30 million tons by 2000. After declining to about 20 million tons during this period, it continued to rise gradually, peaking at over 30 million tons in 2015. From 1980 to 1995, the demand for polyester also witnessed a steady increase, yet more significant than cotton, from around 5 to 20 million tons. After 1995, it rose dramatically and reached its peak at nearly 70 million tons in 2015.

In 1980, the demands for cellulosic and wool were almost the same, at around 5 million tons each. After that, they followed opposite patterns at a similar pace. From 1980 to 2000, while the figure for cellulosic dropped slightly then increased to about 10 million tons, that for wool increased then declined to almost no demand. 

Giải đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 – Task 2

Nowadays, more people move away from their friends and families for work. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 - Task 2
Đề IELTS Writing ngày 09/04/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

 • Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language. Discuss both views and give your own opinion.
 • Studying the English language in an English-speaking country is the best but not the only way to learn language. Do you agree or disagree?

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

– Phạm vi chủ đề: Việc học ngoại ngữ và sử dụng các phần mềm dịch thuật.

– Nhiệm vụ: Đưa ra quan điểm cá nhân đối với vấn đề được cho.

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề: 

 • Translation software: Phần mềm dịch thuật

 • Learning a language: Học một ngôn ngữ

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • technology has made great progress, resulting in numerous translation tools
  (công nghệ đã có những bước phát triển vượt bậc kéo theo vô số công cụ dịch thuật)
 • individuals still believe that studying a new language still appears to be of great importance
  (một số cá nhân vẫn tin rằng việc học một ngôn ngữ mới dường như vẫn có tầm quan trọng lớn)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • I absolutely agree with this viewpoint.

BODY 1: 

– Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, … great benefits for …”

– Đưa ra những lợi ích từ bên trong (inner brain function)

 • When switching between different languages → neurons are put to work → aid neurological development
  (Cải thiện sự phát triển của neuron thần kinh qua việc xử lý đa ngôn ngữ)
 • advances cognitive skills, promotes memory capacity, enhances perseverance
  (Bồi dưỡng những yếu tố quan trọng như trí nhớ, sự kiên trì…)

BODY 2: 

– Sử dụng cấu trúc: “On the other hand, … practical advantages in …

– Đưa ra những lợi ích thực tế (practical advantages in both private and professional life)

 • the most viable option to individuals with limited budgets
  (Phù hợp với những người hạn chế về tài chính)
 • independent in urgent situations without access to the Internet and portable devices
  (Độc lập trong những tình huống khẩn cấp không có Internet và các thiết bị di động)
 • verbal communication skills and self-assurance → career prospects of the multilingual could be promoted
  (Rèn luyện kỹ năng mềm → mang lại cơ hội làm việc tốt hơn)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, despite …, … still holds a significant role … 

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Disagree

 • Nhiều người gặp khó khăn trong việc học và tiếp thu một ngôn ngữ mới, các trình phiên dịch là công cụ đắc lực.

 • Sử dụng công cụ phiên dịch cho thấy con người đang bắt kịp với sự phát triển của công nghệ tiến bộ.

   
 • Việc học ngoại ngữ yêu cầu nhiều yếu tố, các phần mềm dịch thuật giúp con người tiết kiệm chi phí và thời gian.

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 09/04/2022

In today’s modern world, technology has made great progress, resulting in numerous translation tools; however, several individuals still believe that studying a new language still appears to be of great importance. From my perspective, I absolutely agree with this viewpoint.

On the one hand, learning a foreign language could bring great benefits for the development of inner brain functions. When switching between different languages, more neurons are put to work as the brain needs to detect new phrasing then convert it back to one’s mother tongue. Such complicated lexical analysis being operated regularly can aid neurological development, especially in children. In fact, recent studies have shown that multilingual people appear to have higher intellectual capacity than the monolingual.

Additionally, mastering a new language requires a great amount of time and effort, which assists the advancement of cognitive skills, promotes memory capacity and enhances perseverance. This can be seen as a long-term benefit owing to the necessity of these traits in different aspects of life.

On the other hand, acquiring a language could also bring about practical advantages in both private and professional life. Firstly, due to the inconsistent accuracy of common translation programs, along with costly premium software, mastering a language via self-study perhaps is the most viable option to individuals with limited budgets. In urgent situations without access to the Internet and portable devices, travelers having a grasp of the foreign tongue can converse with the locals, and therefore receive support on time.

Besides, assimilating a new language demands considerable practice, hence verbal communication skills and self-assurance. As these are conducive key attributes of a competent employee, career prospects of the multilingual could be promoted.

In conclusion, despite the expansion of translation applications, studying new languages still holds a significant role because this supports brain development and leads to numerous benefits in real-life situations.  

4. Từ vựng

 • Mother tongue: Ngôn ngữ mẹ đẻ

 • Lexical analysis: Phân tích ngôn ngữ

 • Multilingual (adj): Có khả năng nói đa ngôn ngữ

 • Monolingual (adj): Có khả năng nói một ngôn ngữ

 • Limited budget: Kinh phí hạn hẹp

 • Having a grasp of: Hiểu rõ, có khả năng vận dụng

 • Self-assurance (n): Tự tin vào bản thân

 • Assimilate (v): Hiểu rõ, tiếp thu kiến thức

 • Verbal communication skill: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

 • Conducive key attribute: Thành tố quan trọng

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 09/04/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status