Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022
Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 – Task 1

The chart shows the percentage of people who accessed news from 4 sources from 1995 and projection to 2025.

Đề IELTS Writing 2022 ngày 03/03
Đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Line Graph trong đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

– Introduction

Giới thiệu về biểu đồ (line graph), paraphrase lại đề bài.

 • … illustrates the proportion … using different methods to access … from 1995 … prediction to 2025.
  (… minh họa tỷ lệ … sử dụng các phương pháp khác nhau để truy cập … từ năm 1995 … dự đoán đến năm 2025.)

– General statement:

Đưa ra cái nhìn tổng quát về xu hướng người dân sử dụng các phương tiện

 • … the internet gained more popularity … the opposite was true for the remaining figures
  (… internet thì tăng … các số liệu còn lại thì giảm trong quá khứ)
 • … trends are likely to continue in the future
  (… xu hướng có thể sẽ tiếp tục trong tương lai.)

– Body 1:

Mô tả số liệu của TV, radio và newspaper (các số liệu giảm)

 • Số liệu TV: 40% ở năm 1995, giảm còn 55% vào năm 2020 dù có tăng nhẹ ở năm 2010.
 • Số liệu của TV sẽ kết thúc ở khoảng 50% vào năm 2025.
 • Số liệu newspaper và radio: giảm như nhau, bắt đầu 55% và giảm còn 30% vào năm 2020.
 • Số liệu của newspaper sẽ kết thúc vào khoảng 30% và radio khoảng 23%.

– Body 2:

Mô tả số liệu của internet (số liệu tăng)

 • Xuất hiện ở năm 1995 và thu hút tỉ lệ ít người vào năm 2000
 • Trở nên phổ biến hơn và thu hút 40% người năm 2020
 • Kết thúc ở 60%, khiến internet trở nên phổ biến nhất.

Các cấu trúc có thể sử dụng để diễn đạt các số liệu trong bài trong thời gian quá khứ

 • The percentage of people who watched news programs on TV was…

 • The figures for newspapers and radios experienced similar downward trends, declining to…

 • The internet quickly became prevalent … next 20 years, with 40% … 

Các cấu trúc có thể sử dụng để diễn đạt các số liệu trong bài trong thời gian tương lai

 • The expectation is that approximately 30% of people will use newspapers, and roughly 23% will listen to the radio to get news.

 • The figure is likely to increase to about 55% in 2025.

Xem thêm: Hướng dẫn làm dạng bài Line Graph trong IELTS Writing Task 1 chi tiết

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

The line chart illustrates the proportion of people using different methods to access news from 1995 and the prediction to 2025.

Overall, while the internet gained more popularity during the given period, the opposite was true for the remaining figures. These trends are likely to continue in the future.

The percentage of people who watched news programs on TV was nearly 70% in 1995. The figure then decreased gradually to 55% in 2020, despite a slight rise of 3% in 2010. It is then likely to finish at exactly 50% in 2025. Additionally, starting at about 55%, the figures for newspapers and radios experienced similar downward trends, declining to about 30% in 2020. The expectation is that approximately 30% of people will use newspapers, and roughly 23% will listen to the radio to get news.

Despite only becoming available in 1995 and attracting only a small proportion of people in 2000, the internet quickly became prevalent in the next 20 years, with 40% of people using it. The figure is predicted to increase to about 55% in 2025, overcoming newspapers to become the most common method to access news in 2025.

(By ZIM Academy)

Bản dịch: 

Biểu đồ minh họa tỷ lệ người dân sử dụng các phương pháp khác nhau để truy cập tin tức từ năm 1995 và dự đoán đến năm 2025.
 
Nhìn chung, trong khi Internet trở nên phổ biến hơn trong khoảng thời gian đã cho, thì những số liệu còn lại lại ngược lại. Những xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong tương lai.
 
Tỷ lệ người xem các chương trình tin tức trên TV là gần 70% vào năm 1995. Con số này sau đó giảm dần xuống còn 55% vào năm 2020, mặc dù tăng nhẹ 3% vào năm 2010. Sau đó có khả năng kết thúc ở mức 50% vào năm 2025. Ngoài ra, bắt đầu từ khoảng 55%, số liệu của báo chí và đài radio cũng có xu hướng giảm tương tự, giảm xuống khoảng 30% vào năm 2020. Kỳ vọng rằng khoảng 30% người dân sẽ sử dụng báo và khoảng 23% sẽ nghe đài để cập nhật tin tức.
 
Mặc dù chỉ mới xuất hiện vào năm 1995 và chỉ thu hút một phần nhỏ người dân vào năm 2000, Internet đã nhanh chóng trở nên thịnh hành trong 20 năm sau đó, với 40% người sử dụng nó. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên khoảng 55% vào năm 2025, vượt qua báo chí để trở thành phương thức phổ biến nhất để truy cập tin tức vào năm 2025.

Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 – Task 2

Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.

Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 03/03/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

 • Research into medical treatments are essential to improve health and fight disease. Who do you think should fund this research: individuals, private companies or governments?

 •  “Prevention is better than cure.” Out of a country’s health budget, a large proportion should be diverted from treatment to spending on health education and preventative measures. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 • Some people say that the government should give priority to health care whereas others say they should spend on other important priorities. Discuss both views and give your opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

Phạm vi chủ đề: Nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề sức khỏe, các vấn đề khác

Nhiệm vụ: Bàn luận về cả 2 phía và đưa ra ý kiến

 • Giải thích tại sao nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng

 • Giải thích tại có những vấn đề khác cũng cần khoa học nghiên cứu

 • So sánh sự quan trọng của cả hai 

Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • scientific research: nghiên cứu khoa học

 • focus on: tập trung vào 

 • solve world health problems: giải quyết các vấn đề về sức khỏe trên thế giới 

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement)

 • While some people believe that … opponents suggest that …
  (Trong khi một số người cho rằng …, thì những người phản đối lại cho rằng …)

– Đưa ra mục đích của bài viết (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về 2 ý kiến

 • As I believe that …
  (Tôi tin rằng nhiệm vụ chính của nghiên cứu là nâng cao phúc lợi con người, nghiên cứu các vấn đề khác bên cạnh những thách thức về sức khỏe cũng có thể góp phần vào việc này.)

BODY 1: Tìm cách giải quyết các vấn đề sức khỏe liên quan đến sống còn

Sử dụng cấu trúc: “On the one hand, it is reasonable for…”

 • dedicate more time and effort to studying treatments for many fatal diseases → could treat or prevent it → people’s lives could be saved
  (Nếu tập trung nghiên cứu phương pháp điều trị cho nhiều căn bệnh → chữa được hoặc ngăn chặn chúng → cứu được nhiều người)

Ví dụ: “An example of this is the case of the COVID-19”

 • research for COVID vaccines and treatments → save people’s lives
  (tập trung nghiên cứu vắc xin, cách chữa bệnh → cứu được nhiều người)

BODY 2: Các vấn đề khác cũng liên quan đến sức khỏe ví dụ như môi trường, kinh tế

Sử dụng cấu trúc: “However, other areas such as … should not be neglected because …”

Ví dụ:

 • The environment: research to find solutions to pollution, loss of biodiversity, or deforestation… → people’s health/ lives could have not been at risk
  (Về môi trường: nếu nghiên cứu tìm ra giải pháp cho ô nhiễm, mất đa dạng sinh học, phá rừng… → sức khỏe con người không bị đe dọa)
 • Economic problems: poverty, inflation affect many aspects of well-being → intensive study may be a preemptive measure to ensure public health
  (Về vấn đề kinh tế: nghèo đói, lạm phát cũng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh → giải quyết được các vấn đề đó thì cũng sẽ phòng ngừa được vấn đề sức khỏe)
 • requires a combination of research in different fields
  (đòi hỏi sự kết hợp của nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

Ngoài nhiên cứu về sức khỏe thì nghiên cứu những lĩnh vực khác như môi trường, kinh tế cũng liên quan đến sức khỏe, tổn vong con người

Sử dụng cấu trúc: “All things considered, although…”

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Nên nghiên cứu vấn đề sức khỏe

Nên nghiên cứu những vấn đề khác

Khi nghiên cứu giải quyết được những vấn đề về sức khỏe, nhiều mặt khác của con người sẽ được cải thiện.

Khi không có sức khoẻ, con người không thể làm được việc gì khác. 

Nghiên cứu về công nghệ có thể giúp cho tất cả những lĩnh vực khác.

Ví dụ: y học phát triển phần lớn nhờ vào công nghệ → nghiên cứu, chẩn đoán, chữa trị tốt hơn nhờ công nghệ. 

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 03/03/2022

While some people believe that science should place emphasis on addressing health issues, opponents suggest that other problems should be prioritized. As I believe the prime mission of research is to enhance human welfare, studying other issues besides health challenges can also contribute to this.

On the one hand, it is reasonable for science to attach importance to dealing with health concerns because they are closely related to human lives. If scientists could dedicate more time and effort to studying treatments for many fatal diseases, such as cancer, they could be entirely treated or prevented, and billions of people’s lives could be saved. An example of this is the case of the COVID-19 pandemic, in which millions of people lost their lives, and the number could have been even larger if research for COVID vaccines and treatments had not been the top priority of many governments. 

However, other areas such as environmental and economic issues should not be neglected because they are, in many ways, determinants of health issues as well. Regarding the environment, if humans had carried out more research to find solutions to pollution, loss of biodiversity, or deforestation, many people’s health or even lives could have not been at risk. There are also economic problems like poverty or inflation that affect many aspects of well-being, including poor living conditions, healthcare accessibility, and resources for health promotion. Hence, if poverty can be tackled by intensive study, it may be a preemptive measure to ensure public health. Thus, resolving threats to wellness requires a combination of research in different fields.

All things considered, although health research can help save lives, there may be issues in other areas that warrant scientific attention, like environmental and economic ones, as they can also have an influence on human flourishing. 

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 1. place (great) emphasis on = put (great) emphasis on: đặt trọng tâm vào 

 2. human welfare: phúc lợi con người 

 3. dedicate time and effort to something: dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn cho cái gì đó

 4. fatal diseases: những bệnh hiểm nghèo 

 5. top priority: ưu tiên hàng đầu 

 6. Determinant (n):  yếu tố quyết định 

 7. poor living conditions: điều kiện sống kém, tệ hại 

 8. a preemptive measure: một biện pháp hàng đầu

 9. carry out research: thực hiện nghiên cứu 

 10. loss of biodiversity: sự mất đa dạng sinh học 

 11. neglect: bỏ qua
 12. intensive study: nghiên cứu chuyên sâu

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status