Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 04/01/2020

Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – Địa chỉ học luyện thi IELTS uy tín tại Đà Nẵng chia sẻ với các bạn cách giải đề thi IELTS Writing ngày 04/01/2020 chi tiết nhất.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 04/01/2020

de-thi-ielts-writing-2020
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 04/01

WRITING TASK 1 | TABLE CHART – TYPES OF VEHICLES IN AUSTRALIA

The table below shows the number of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

giai-de-ielts-writing-ngay-04-01
Đề thi IELTS Writing ngày 04/01 – Task 1

Table Chart (bảng biểu) thực chất là phiên bản nâng cao của Bar Chart. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng tương tự phương pháp phân tích và cách giải của dạng Bar Chart cho Table Chart.

1. Hướng dẫn làm bài:

Đề bài trên đây thuộc dạng bảng biểu có sự biến thiên theo thời gian, yêu cầu mô tả và so sánh sự thay đổi trong việc đăng ký sử dụng 5 loại phương tiện khác nhau ở Australia trong 3 năm 2010, 2012 và 2014. Nhìn vào đề bài bạn cần xác định được: Đối tượng chính (5 loại phương tiện), đơn vị đo lường (% và number of vehicles), thời gian thay đổi, sử dụng thì quá khứ đơn.

Đối với đề bài này, UEC gợi ý bạn nên phân tích dữ kiện theo 2 hướng: Hàng ngang và Cột dọc.

Cụ thể như sau:

 • Phân tích theo hàng dọc để bạn so sánh trong mỗi năm 2010, 2012, 2014, loại phương tiện nào được đăng ký nhiều nhất/ít nhất
 • Phân tích theo hàng ngang để bạn so sánh % thay đổi của mỗi loại phương tiện qua các năm. Từ đó, bạn nêu ra phương tiện nào có sự thay đổi phần trăm (%) lớn nhất, nhỏ nhất. 

2. Dàn bài tham khảo:

Introduction:

 • Paraphrase đề bài
 • Nhận xét chung về biểu đồ 

Body 1: 

 • Nhóm thông tin của 2 loại phương tiện được đăng ký nhiều nhất
 • Chú ý năm 2010 và 2014 là 2 năm có lượng đăng ký nhiều nhất và ít nhất

Body 2:

 • Nhóm thông tin của 3 loại phương tiện còn lại
 • Từ năm 2010 đến 2014, việc sử dụng Motorcycles có sự tăng trưởng cao nhất, theo sau là Light trucks và cuối cùng là Heavy trucks thấp nhất

3. Bài viết tham khảo:

The table illustrates the number of vehicles of five kinds registered in Australia in 2010, 2012 and 2014. Overall, while passenger vehicles were the most popular in the given years, the number of motorcycles experienced the most dramatic increase among all the kinds of vehicles listed.

To begin with, in Australia, passenger and commercial vehicles were most commonly used. In 2010, there were 11,800,000 passenger vehicles, which slightly increased to 13,000,000 four years later. In contrast, the figure for commercial vehicles was more than five times lower than that for passenger ones in 2010, but it significantly grew by 17,4% to 2,700,000 in 2014. 

Regarding motorcycles and light trucks, their figures show the most drastic difference in growth. While the number of motorcycles increased by nearly a third, from 540,000 to 709,000 between 2010 and 2014, that of light trucks grew by approximately a quarter, from 106,000 to 131,000 during the same period. In addition, there were 384,000 heavy trucks in 2010, and this figure rose to 416,000 in 2014, a rise of only 8,3%. 

4. Useful vocabulary:

 1. Passenger vehicle: Xe chở khách
 2. Commercial vehicle: Xe chở hàng
 3. Drastic: quyết liệt, mạnh mẽ 
 4. The figure for s.t be more than (number) times lower/higher than that for s.t: Đây là cấu trúc so sánh nhiều hơn gấp bao nhiêu lần
 5. Regard s.b/st + adv/prep: Liên tưởng/nghĩ về ai/cái gì như thế nào đó 
 6. The number of + plural noun: Số lượng của

Xem thêm: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 11/01/2020

WRITING TASK 2

Today, TV channels broadcast man’s sport shows more than women’s sport shows. Why? Should TV channels give equal showtime for women’s sport and men’s sport? 

1. Phân tích đề bài:

Hiện nay, các kênh truyền hình cung cấp chương trình thể thao cho nam giới nhiều hơn chương trình thể thao cho nữ giới. Ở câu hỏi đầu tiên, người viết cần trình bày lý do cho xu hướng trên và sau đó đưa ra quan điểm về việc các kênh truyền hình có nên phát sóng các chương trình thể thao cho nam và nữ với thời lượng bằng nhau hay không.

Các cụm từ cần chú ý: TV channels, men’s sport program, women’s sport program, equal time                                 

Lưu ý về dạng bài:

Đây là dạng bài có hai câu hỏi (two-question topic). Mỗi topic sẽ có hai câu hỏi và hai câu hỏi này có thể yêu cầu người viết đưa ra quan điểm, hoặc liệt kê thông tin (nguyên nhân, hệ quả, cách giải quyết).

Vấn đề có thể mắc phải với dạng bài Hai câu hỏi:

Thông thường, câu hỏi đầu tiên của dạng bài này sẽ yêu cầu người viết đề cập đến Lý do cho hiện tượng được đề cập trong đề bài. Câu hỏi thứ hai sẽ yêu cầu đưa ra quan điểm về hiện tượng đó ( đồng ý hay không đồng ý, hiện tượng đó mang lại nhiều lợi ích hay tác hại).

 • Ở câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân có thể nhà những lợi ích mà hiện tượng này mang lại.
 • Ở câu hỏi thứ hai, khi người viết chọn đồng ý hay ủng hộ, lý do cũng sẽ có thể là những mặt lợi của xu hướng đó. Điều này dẫn tới sự trùng lặp trong hệ ý của cả hai đoạn thân bài.
de-thi-ielts-writing-2020-04-01
Đề thi IELTS Writing ngày 04/01 – Task 2

2. Hướng giải quyết:

Để tránh bị trùng ý, người viết có thể:

 1. Chọn quan điểm ngược lại (không đồng ý), để đưa ra những điểm bất lợi của xu hướng đó (ngược với hệ ý của phần nguyên nhân – mặt lợi).
 2. Khéo léo chọn ý khác so với phần nguyên nhân, nếu vẫn đưa ra quan điểm đồng ý, hoặc ủng hộ.

3. Bài mẫu tham khảo:

These days, there is a significant difference between men and women’s sports coverage on television channels. I believe that women’s sports should get just as much coverage as men’s, and will outline my reasons in the following essay.

To begin with, there are many reasons for the dominance of men over women’s sports programs on TV. Due to a large proportion of male sports viewers, TV channels tend to produce sports programs for men to maximize their ratings and profits. Take football as an example. When entering a coffee shop, it is easy to catch groups of men having discussions about a recent men’s football match, while women show greater preference for shopping or lifestyle channels. Besides, because men usually perform better than women in sports such as boxing and bodybuilding, they play at a much higher level, which makes men’s sports more exciting to watch.

On the other hand, I am of the opinion that it is necessary for TV channels to provide equal coverage for both genders. First, it creates gender equality in society and increases the rate of women’s sports participation. In fact, every time women go out on the field, they give it their all knowing that their best will likely go unnoticed. Therefore, just like men, female athletes should receive full recognition for their effort. Secondly, better TV coverage also enables women to make money off from endorsements and enhance their living standard. That is to say, more TV exposure for the female players will lead to major deals with endorsers and higher salaries in the future through advertising contracts.

In conclusion, why women’s sports shows do not receive enough coverage in this day and age results from those aforementioned reasons, and I truly believe that it is necessary to ensure equal coverage of women’s sports.

4. Từ vựng theo chủ đề:

 1. the dominance of men over women’s sports programs on TV: sự chiếm ưu thế của chương trình thể thao nam so với thể thao nữ
 2. show greater preference for…: thể hiện sự ưa chuộng …… hơn
 3. play at a much higher level…: thi đấu …… ở một cấp độ cao hơn
 4. provide equal coverage for both genders: cân bằng thời lượng phát sóng cho nam và nữ
 5. create gender equality in society: tạo sự cân bằng giới tính giữa nam và nữ trong xã hội
 6. receive full recognition: nhận được sự chú ý đầy đủ
 7. make money off from endorsements: kiếm tiền từ các hoạt động quảng cáo (từ người nổi tiếng)

Xem thêm: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 – Quý 1

DMCA.com Protection Status