Tất tần tật những điều cần biết về Neither và Either

Neither và Either là một trong những cấu trúc quan trọng và phổ biến trong tiếng Anh. Đây cũng là cấu trúc ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn tới người học bởi cách sử dụng của chúng. Hãy cùng Học IELTS tìm hiểu cách sử dụng của Neither và Either nhé!

Tất tần tật những điều cần biết về Neither và Either
Tất tần tật những điều cần biết về Neither và Either

I. Định nghĩa về Neither và Either

Neither và Either là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên Neither và Either dùng để nói về “cũng” trong câu phủ định.

Được xem như là dạng phủ định của “both” và kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định, “Neither” có 2 vị trí thường gặp:

– Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ:

 • I don’t drink enough water, and neither do you.
  (Tôi không uống đủ nước và bạn cũng vậy.)

– Đứng ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + trợ động từ + S”.

Ví dụ: 

 • Neither student prepared for the final exam.
  (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì.)

Được dùng với động từ ở dạng số ít, dạng khẳng định và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định, “Either” thường đứng ở cuối câu và not either tương đương với neither.

Ví dụ:

 • Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either.
  (Jack không học ở đây và Laura cũng như vậy.)

II. Cách sử dụng Either 

Either” có nghĩa là một trong hai, cái này hay cái kia. 

Either” thường được sử dụng khi kết hợp với động từ dưới dạng số ít khẳng định, chủ yếu được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. 

1. Cấu trúc: Either of + Object pronoun

Either phải được theo sau bởi “of” trước đại từ (you, us, them)

Ví dụ: 

 • I don’t think she is going to invite either of us.
  (Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi.) 

Either có khi được sử dụng đơn độc trong câu, khi người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, đôi khi “either” còn đi với từ “one”.

Ví dụ: 

 • A: Would you like a coffee or a tea?
      (Bạn có muốn uống cà phê hay trà không?)
  B: Either (one) = I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine.
      (Nào cũng được = Tôi không phiền nếu đó là cà phê hay trà, cả hai lựa chọn thay thế đều tốt.)
Cách dùng Either
Cách dùng Either

2. Cấu trúc: Either of + Determiner + Plural noun

Bạn có thể sử dụng “Either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns)

Either phải được theo sau bởi “of” khi danh từ được đề cập có mạo từ (the), đại từ chỉ định (those, these) hoặc đại từ sở hữu (my, yours…)

Ví dụ: 

 • I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job.
  (Tôi không muốn bố mẹ tôi biết tôi đã mất việc.)
 • We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents.
  (Chúng tôi đã hẹn hò được 6 tháng và tôi chưa gặp bố mẹ của cô ấy.)

3. Cấu trúc: Either…or…

Either…or sử dụng như một từ nối (conjunction) để nối hai danh từ/ cụm từ/ mệnh đề. Diễn tả sự thay thế hoặc lựa chọn giữa hai thứ hoặc có thể nhiều hơn. 

Động từ đi theo phải ở dạng số ít, đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp. 

Ví dụ: 

 • It’s either black or grey. I can’t remember. 
  (Nó có màu đen hoặc xám. Tôi không nhớ nữa.)

4. Cấu trúc: Either + Singular noun

Với cấu trúc này, either được sử dụng như một từ xác định đứng trước danh từ số ít (singular noun)

Ví dụ 1: 

 • There are only two options and I’m not interested in either film
  (Chỉ có hai lựa chọn và tôi không quan tâm đến cả hai bộ phim.)

Ví dụ 2: 

 • A: Do you want it ready for Monday or Tuesday?
      (Bạn có muốn nó sẵn sàng cho thứ Hai hay thứ Ba không?)
  B: Either day is fine for me.

      (Ngày nào cũng tốt cho tôi.)

5. Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn

Với câu trả lời ngắn, either thường được đặt ở cuối câu phủ định. Với hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người đó đề cập tới. 

∗ Lưu ý: Khi dùng either trong câu trả lời ngắn either thường được đặt ở cuối một câu phủ định. Either còn đồng nghĩa với “too” và “also” (“too” và “also” được dùng trong câu khẳng định)

Ví dụ 1: 

 • A: I wasn’t thirsty. 
      (Tôi không khát.)
  B: I wasn’t either.
      (Tôi cũng không.)

Ví dụ 2: 

 • A: I didn’t go to class yesterday.
      (Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua.)
  B: I didn’t either.

      (Tôi cũng vậy.)

III. Cách sử dụng Neither 

Neither là hình thức phủ định của either (neither = not either) và có cách sử dụng giống nhau nhưng mang nghĩa ngược lại. 

Cách dùng Neither và Either
Cách dùng Neither và Either

1. Cấu trúc: Neither…nor…

Cấu trúc này được sử dụng như một từ kết hợp, nó đối lập với “Both…and…”. Nếu một động từ đứng sau cụm từ này, động từ đó sẽ ở dạng số ít. 

Đôi khi bạn sẽ thấy nó được sử dụng ở dạng số nhiều mặc dù nó không đúng ngữ pháp. 

Ví dụ: 

 • Neither John nor Jennie likes doing the dishes.
  (John và Jennie đều không thích làm các món ăn.)
 • I want neither the red shirt nor the blue shirt.
  (Tôi không muốn áo đỏ hay áo xanh.)

2. Cấu trúc: Neither + singular noun

Với cấu trúc này “neither” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)

Ví dụ: 

 • Neither team wanted to lose.
  (Không đội nào muốn thua.)

3. Cấu trúc: Neither of + determiner + plural noun

Sử dụng “neither of” trước các từ xác định (determiner) như a, an, my, the, his, their, this, that…và danh từ số nhiều (plural nouns)

Ví dụ: 

 • Neither of the parents understood what the baby was trying to say.
  (Cả bố và mẹ đều không hiểu đứa trẻ đang cố gắng nói gì)

4. Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Với cấu trúc này giới từ “of” luôn đứng trước đại từ (pronoun). 

Nếu động từ đi kèm theo thì động từ sẽ để ở dạng số ít, với cấu trúc này chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều là: you, us và them.

Ví dụ: 

 • The present is for neither of us.
  (Hiện tại không dành cho chúng ta)
 • Neither of them is married.
  (Không ai trong số họ đã kết hôn)

5. Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn

Neither thường được sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định một điều gì đó và bạn đồng ý với ý kiến của họ.

Ví dụ: 
 • A: I have never been to Switzerland.
      (Tôi chưa bao giờ đến Thuỵ Sĩ.)
  B: Neither have I.

      (Tôi cũng vậy.)

IV. Các lỗi thường gặp khi dùng Neither và Either

 • Khi đề cập đến hai người hoặc hai vật mang hàm ý phủ định, “neither” thường được sử dụng thay vì “none”.
 • “Neither of them” thường được sử dụng thay vì “None of them”
 • Khi dùng “either” đóng vai trò như một hạn định từ, danh từ theo sau phải là dạng số ít. 
 • Khi đồng tình với câu phủ định người nói nên sử dụng “neither do I”, “I don’t, either” hoặc “me neither” thay vì “Me too” hoặc “So do I” (Tôi cũng vậy) 
 • Cấu trúc “either…or” và “neither..nor”, động từ được chia theo nguyên tắc: 
  • Khi cả hai danh từ ở dạng số ít, động từ được dùng ở dạng số ít.
  • Nếu một trong hai danh từ là số nhiều thì động từ sẽ được dùng ở dạng số nhiều. 

V. Bài tập về Neither và Either

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.
  A. is           B. are           C. were
 2. … I or my mother am a doctor.
  A. Neither           B. Either           C. Not
 3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …
  A. too           B. neither           C. either
 4. Jane should prepare for the exams and … should you.
  A. either           B. neither           C. so
 5. I don’t like listening to music, …
  A. either           B. too           C. neither

Bài 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc Neither…nor hoặc Either…or

 1. She didn’t say and she didn’t phone
 2.  Ann hasn’t had money. Taylor hasn’t had money either
 3. I didn’t travel to Ha Noi. I also didn’t travel to Ho Chi Minh city
 4. I haven’t got item to go on holiday. I haven’t got the money, too
 5. If I can’t go to party, you will go there.

Đáp án:

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. B       2.B         3.C       4.C              5.A

Bài 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc Neither…nor hoặc Either…or

 1. She didn’t either say or phone.
 2. Neither Ann nor Taylor had money.
 3. I didn’t travel to either Ha Noi or Ho Chi Minh city.
 4. I haven’t got either item or the money to go on holiday.
 5. Either I or you go to the party.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Neither và Either là trợ động từ dễ gây nhầm lẫn. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những kiến thức tiếng Anh hữu ích. Chúc các bạn thành công!

DMCA.com Protection Status