Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 – Task 1

The diagram below shows the stages in processing cocoa beans.

Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Process trong đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

INTRODUCTION

Giới thiệu về biểu đồ (bar chart) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

Paraphrase:

The diagram below shows the stages in processing cocoa beans
The diagram    illustrates the steps in the processing of cocoa beans to make cocoa powder and chocolate

OVERVIEW: Chỉ ra các thông tin nổi bật

 • Số giai đoạn của quy trình:
  3 main stages in the process

 • Nội dung bước đầu tiên và cuối cùng:
  beginning: collection of cocoa beans → ending: products for selling

BODY 1: Nội dung chi tiết giai đoạn 1 và 2

 • First stage: collected → dried → shelled
  Giai đoạn 1: Thu hái → làm khô → bóc vỏ

 • Second stage: pressed → cocoa liquor ⇒ further pressed → cocoa cake
                                                                ⇒ further refined → industrial chocolate
  Giai đoạn 2: Ép → rượu cacao ⇒ tiếp tục ép tạo thành cacao bánh
                                                       ⇒ lọc kĩ hơn để sản xuất socola

BODY 2: Nội dung chi tiết giai đoạn 3

 • Ground cocoa cake → cocoa powder ⇒ sold to consumers / used in the manufacture
  Nghiền cacao bánh → bột cacao ⇒ bán cho người tiêu dùng hoặc công nghiệp bánh kẹo, nước uống 

 • Processed further → finished chocolate products ⇒ sold to consumers
  Chế biến cacao → socola thành phẩm ⇒ bán cho người tiêu dùng

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

The diagram illustrates the steps in the processing of cocoa beans to make cocoa powder and chocolate. 

Overall, there are three main stages in the process, beginning with the collection of cocoa beans and ending with products ready to sell.

In the first stage of the process, cocoa beans are collected, dried to extract their shell. The dried beans are then pressed to become cocoa liquor before undergoing one of two further processes. The cocoa liquor can either be further pressed, resulting in cocoa cake and cocoa, or the liquor can be further refined to make industrial chocolate with the addition of sugar and cocoa.

In the third stage of the process, cocoa cake experiences a grinding step to make cocoa powder, which can then either be sold to consumers or used in the manufacture of cakes, drinks and other food products. On the other hand, industrial chocolate is processed further in the final processing stage to make finished chocolate products ready to be sold to customers.

3. Từ vựng cho bài mẫu task 1 – đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

 • cocoa beans (n): hạt cacao
 • extract shell: tách vỏ
 • cocoa liquor (n): rượu cacao
 • further refined: tinh chế thêm
 • experiences a grinding step: qua bước nghiền
 • the final processing stage: giai đoạn xử lý cuối cùng
 • undergo (v): trải qua
 • result in: tạo thành
 • with the addition of: với việc bổ sung thêm
 • ready to be sold: sẵn sàng để bán

Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 – Task 2

Nowadays people depend on technology in their free time. Is this a positive or negative development?

Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 07/07/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

 • In what ways has technology affected the types of relationships people make? Has this become a positive or negative development?

 • Many adults nowadays prefer spending their free time playing computer games. Why do they do this? Is this a positive or negative development?

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

– Phạm vi chủ đề: Công nghệ số

– Nhiệm vụ: Đưa ra quan điểm cá nhân

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • Technology: công nghệ

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • technology has great influence on the way people spend their spare time
  (công nghệ đã có ảnh hưởng lớn đến cách mọi người dành thời gian rảnh rỗi.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • there are both benefits and drawbacks
  (có cả lợi ích và hạn chế)

BODY 1: Lợi ích của công nghệ mang lại cho mọi người trong thời gian rảnh

“On the one hand, advancements in technology have brought about certain value to people

– Nhiều sự lựa chọn cho việc giải trí

 • entertainment options (music, games, Youtube)
  (tùy chọn giải trí: nghe nhạc, chơi game, xem youtube)

– Hữu ích cho người hướng nội

 • introverted personality → enjoy their own company
  (người hướng nội có thể tận hưởng công việc của chính mình)

– Nâng cao kiến thức, kỹ năng thuận tiện hơn

 • expand knowledge & acquire new skills thanks to smart devices
  (mở rộng kiến ​​thức & tiếp thu kỹ năng mới nhờ các thiết bị thông minh)

BODY 2: Tác hại mà công nghệ gây ra cho mọi người

“On the other hand, this development can also be extremely harmful.

– Dẫn tới lối sống thụ động

 • cause many people live a sedentary lifestyle
  (nhiều người sống một lối sống ít vận động)

– Ảnh hưởng tình cảm gia đình

 • people tend to be glued to their phones rather than interacting with family members
  (mọi người có xu hướng dán mắt vào điện thoại hơn là tương tác với các thành viên trong gia đình)

– Dẫn tới chậm phát triển ở trẻ em

 • isolate children from society lead to developmental problems.
  (cách ly trẻ em với xã hội → dẫn đến các vấn đề về phát triển)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, … I believe that this trend is both positive and negative.
  (Tóm lại, … tôi tin rằng xu hướng này vừa tích cực vừa tiêu cực.)

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 07/07/2022

INTRODUCTION

There is no doubt that technology has had a great influence on the way people spend their spare time these days. New technological devices offer people a range of things to do in their free time, and in my opinion there are both benefits and drawbacks.

BODY 1:

On the one hand, advancements in technology have brought about certain value to people. There are now countless options available on computers and other internet-connected devices to satisfy people’s need for entertainment, whether it be listening to music, playing computer games, or watching videos on Youtube.

Secondly, for those with a more introverted personality, technology is a wonderful tool that helps them enjoy their own company without feeling bored. People are able to have a good laugh while watching a comedy show at home without the need to go out to a party or bar on the weekend. Additionally, people can now expand their knowledge as well as acquire new skills more conveniently thanks to smart devices such as the Kindle e-reader or Apple iPad.

BODY 2:

On the other hand, this development can also be extremely harmful. The first disadvantage is that modern technology is likely to cause many people to live a sedentary lifestyle. This is because more and more people are now spending their leisure time sitting in front of a screen, rather than doing physical activity, and as a consequence, many associated health problems are on the rise.

Moreover, technological devices like smartphones can ruin family time because people tend to be glued to their phones rather than interacting with their family members. Furthermore, excessive screen time among children can certainly isolate them from society and lead to developmental problems, such as language delay.

CONCLUSION

In conclusion, how people spend their leisure time has changed dramatically due to the development of technology, and I believe that this trend is both positive and negative.

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 • technological devices: Thiết bị công nghệ
 • internet-connected devices: Thiết bị kết nối mạng
 • people’s needs for entertainment: nhu cầu giải trí
 • Introverted (a): hướng nội
 • enjoy one’s own company: thích ở một mình
 • have a good laugh: vui vẻ
 • a sedentary lifestyle: lối sống thụ động
 • ruin family time: hủy hoại khoảng thời gian bên gia đình
 • be glued to s.th: dán mắt vào cái gì
 • excessive screen time: nhìn màn hình/ sử dụng thiết bị điển tử quá nhiều
 • language delay: chậm nói

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 07/07/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status